Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2014-2020

Προσκλήσεις Έργων


6.2 - Προώθηση της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος και αειφόρος χρήση των θαλάσσιων και παράκτιων πόρων - 2η Πρόσκληση - Έργο Δημοσίων Συμβάσεων - Δικαιούχος ΤΑΘΕ (Τομέας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος)Προς ΤΑΘΕ (Τομέας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος)2η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για προώθηση της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος και αειφόρο χρήση των θαλάσσιων και παράκτιων πόρων

σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων με τίτλο "2η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για προώθηση της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος και αειφόρο χρήση των θαλάσσιων και παράκτιων πόρων" και κωδικό ΕΠ3/6.1/6.2/2/02.2018, στο πλαίσιο της ΕΠ "Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θάλασσα" της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, για την οποία καλείστε, εφόσον το επιθυμείτε, να υποβάλλετε προτάσεις (ΤΔΕ) προς συγχρηματοδότηση Έργου/ων από το ΕΤΘΑ της ΕΕ, ως Δυνητικός Δικαιούχος. Το κείμενο της Πρόσκλησης με τα συνοδευτικά έγγραφα, καθώς και η διαδικασία απόδοσης των διαπιστευτηρίων χρήστη του ΟΠΣ, είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα και μπορείτε να μεταβείτε πατώντας εδώ. Η υποβολή των προτάσεων θα γίνει αποκλειστικά μέσω ΟΠΣ από τις 19/02/2018 έως και τις 18/05/2018 τα μεσάνυχτα.

2η πρόσκληση 6.2.docx (Μέγεθος Αρχείου: 426 KB)


DG MARE

Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων

EUR-Lex Πρόσβαση στο Δίκαιο της ΕΕ