Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2014-2020

Εκθέσεις


Ετήσιες Εκθέσεις Αλιευτικής Προσπάθειας - Annual Report on Efforts to Achieve a sustainable balamce between fishing capacity and fishing opportunitiesΚατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatCyprus Annual Report on Efforts during 2014 v2.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatCyprus Annual Report on Efforts during 2015.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatCyprus Annual Report on Efforts during 2016.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatCyprus Annual Report on Efforts during 2017.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatCyprus Annual Report on Efforts during 2018.pdf


DG MARE

Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων

EUR-Lex Πρόσβαση στο Δίκαιο της ΕΕ