Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2014-2020

Εγκύκλιοι


Διαδικασίες Ένταξης Έργων που υλοποιούνται στα πλαίσια Σχεδίων ΧορηγιώνΚατεβάστε το αρχείο τύπου WordΠαράρτημα 7 Φύλλο Ελέγχου Σχεδίου Χορηγιών_v5.doc
Κατεβάστε το αρχείο τύπου WordΠαράρτημα 8 Απόφαση Επιλεξιμότητας ΣΧ_v5.doc
Κατεβάστε το αρχείο τύπου WordΠαράρτημα 9 Πρότυπο Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων ΣΧ_v3.doc
Κατεβάστε το αρχείο τύπου WordΠαράρτημα 10 Αρίθμηση Προσκλήσεων ΣΧ_v3.doc
Κατεβάστε το αρχείο τύπου WordΠαράρτημα 11α ΤΔΕ ΣΧ_v5.doc
Κατεβάστε το αρχείο τύπου WordΠαράρτημα 11β Οδηγός Συμπλήρωσης ΤΔΕ ΣΧ_v5.doc
Κατεβάστε το αρχείο τύπου WordΠαράρτημα 14 Πρότυπο Συμφωνίας Δημ. Χρηματοδότησης_v4.doc
Κατεβάστε το αρχείο τύπου WordΠαράρτημα 15 Απόφαση Απόρριψης Έργου_v4.doc
Κατεβάστε το αρχείο τύπου WordΠαράρτημα 16 Απόφαση Απένταξης Έργου_v2.doc
Κατεβάστε το αρχείο τύπου WordΠαράρτημα 18 Διαγράμματα ροής (ΣΧ)_v6.doc
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΠαράρτημα 12 Οδηγός Δράσεων Πληροφόρησης και Επικοινωνίας.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΠαράρτημα 17-Οδηγίες ΕΕ σχετικά με τις ΑΕΚ.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου ExcelΠαράρτημα 13 Φύλλο Αξιολόγησης Έργου_v3.xls
Κατεβάστε το αρχείο τύπου WordΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 9_ΕΝΤΑΞΗ_ΣΧ_2015_ΕΚΔΟΣΗ_1_v6.docx
Κατεβάστε το αρχείο τύπου WordΠαράρτημα 1 Κατανομή Πόρων ΕΠ ΕΤΠΑ-ΤΣ.xlsx
Κατεβάστε το αρχείο τύπου WordΠαραρτημα 2 Κατανομή Πόρων ΕΠ ΕΚΤ.xlsx
Κατεβάστε το αρχείο τύπου WordΠαραρτημα 3 Κατανομή Πόρων ΕΠ ΕΤΘΑ.xlsx
Κατεβάστε το αρχείο τύπου WordΠαράρτημα 4 5 6_v4.xlsx


DG MARE

Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων

EUR-Lex Πρόσβαση στο Δίκαιο της ΕΕ