Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2014-2020

Προσκλήσεις Έργων


1.23 - Δράση 1.23.2 - Έργο Δημοσίων Συμβάσεων: Κατασκευή ή εκσυγχρονισμός καταφυγίων για τη βελτίωση της ασφάλειας των αλιεών (Άρθρο 43.3) - 3η Πρόσκληση - Δικαιούχος Τμήμα Δημοσίων ΈργωνΠρος Τμήμα Δημοσίων Έργων

Βρείτε συνημμένα την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων με τίτλο «3η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για επενδύσεις για τη βελτίωση των υποδομών στα αλιευτικά καταφύγια» και κωδικό ΕΠ3/1.4/1.23/3/09.2019, για την οποία καλείστε, εφόσον το επιθυμείτε, να υποβάλετε προτάσεις (ΤΔΕ) προς συγχρηματοδότηση Έργου/ων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας της Ε.Ε., ως Δυνητικός Δικαιούχος.

Η πρόσκληση επισυνάπτεται και όλα τα συνοδευτικά έγγραφα ίναι διαθέσιμα πατώντας εδώ.

Η υποβολή των προτάσεων θα γίνεται αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣ από τις 02/09/2019 έως και τις 31/12/2019.


3η πρόσκληση 1.23.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 3330 KB)


DG MARE

Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων

EUR-Lex Πρόσβαση στο Δίκαιο της ΕΕ