Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2014-2020

Προσκλήσεις Έργων


6.3 - Έργο Δημοσίων Συμβάσεων: Δικαιούχος Τομέας Περιβάλλοντος ΤΑΘΕ - Βελτίωση των γνώσεων για την κατάσταση του θαλάσσιου περιβάλλοντος - 2η Πρόσκληση Έργων Δημοσίων Συμβάσεων
Προς Δικαιούχο: Τομέας Περιβάλλοντος ΤΑΘΕ

Βρείτε συνημμένα την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων με τίτλο «2η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για τη βελτίωση των γνώσεων για την κατάσταση του θαλάσσιου περιβάλλοντος» και κωδικό ΕΠ3/6.1/6.3/2/09.2019, για την οποία καλείστε, εφόσον το επιθυμείτε, να υποβάλετε προτάσεις (ΤΔΕ) προς συγχρηματοδότηση Έργου/ων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας της Ε.Ε., ως Δυνητικός Δικαιούχος.

Η πρόσκληση επισυνάπτεται και όλα τα συνοδευτικά έγγραφα θα αναρτηθούν και θα είναι διαθέσιμα πατώντας εδώ.

Η υποβολή των προτάσεων θα γίνεται αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣ από τις 02/09/2019 έως και τις 31/12/2019.


2η πρόσκληση 6.3.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 3242 KB)


DG MARE

Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων

EUR-Lex Πρόσβαση στο Δίκαιο της ΕΕ