Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2014-2020

Ανακοινώσεις/Δελτία Τύπου


Σχέδιο Προσωρινής Παύσης Αλιευτικών Δραστηριοτήτων - Διαφοροποίηση Προϋποθέσεων - 15/04/2020 08:23:30

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΑΛΑΣΣΑ 2014- 2020
ΠΕ1. Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τους πόρους, καινοτόμου, ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση αλιείας
Μέτρο 1.9: Προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων – άρθρο 33
«Σχέδιο Προσωρινής Παύσης Αλιευτικών Δραστηριοτήτων»
1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Αρ.03/1.4/1.9/01/04.2020
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών πληροφορεί τους ενδιαφερόμενους αλιείς ότι έχουν διαφοροποιηθεί οι προϋποθέσεις ένταξης Δικαιούχων στο πιο πάνω Σχέδιο ως ακολούθως:

Α. Δικαιούχοι του Σχεδίου είναι φυσικά πρόσωπα, αλιείς, οι οποίοι είναι: Κάτοχοι αδειών παράκτιας αλιείας κατηγορίας Α΄ ή κατηγορίας Β΄
Β. Δικαιούχοι του Σχεδίου είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι οποίοι είναι: Ιδιοκτήτες σκαφών για τα οποία κατέχουν πολυδύναμη άδεια αλιείας με σκάφη ≥ 12 μ.

Οι Δικαιούχοι θα πρέπει να είναι ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών τα οποία είναι νηολογημένα ως ενεργά (ενεργή άδεια αλιείας) και έχουν ασκήσει αλιευτικές δραστηριότητες στη θάλασσα επί τουλάχιστον 120 ημέρες κατά τα έτη 2018 και 2019.

Σε περίπτωση που ένα σκάφος έχει εγγραφεί στο Μητρώο Αλιευτικών Σκαφών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε χρονικό διάστημα μικρότερο των δύο (2) ετών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, τότε η περίοδος που το σκάφος θα πρέπει να έχει ασκήσει αλιευτικές δραστηριότητες στη θάλασσα θα είναι το κατά αναλογία ποσοστό των 120 ημερών στη θάλασσα των δύο ημερολογιακών ετών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης.

Επισυνάπτεται η ολοκληρωμένη αναθεωρημένη προκήρυξη του Σχεδίου και η Αίτηση για ένταξη στο Σχέδιο Προσωρινής Παύσης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στα Επαρχιακά Γραφεία του ΤΑΘΕ και στο τηλ.: 22807848.Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΑνακοινωση Προσκλησης_ΣχέδιοΠροσωρινήςΠαύσης.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΠαράρτημα 1_Αίτηση_ΣχέδιοΠροσωρινήςΠαύσης.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΠαράρτημα 2_Συμφωνία.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΠρόσκληση_Σχέδιο Προσωρινής Παύσης.pdf

DG MARE

Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων

EUR-Lex Πρόσβαση στο Δίκαιο της ΕΕ