Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2014-2020

Ανακοινώσεις/Δελτία Τύπου


Αίτηση Χρηματοδότησης από αλιείς που έχουν ενταχθεί στο Σχέδιο για την αποζημίωση των ζημιών που προκαλούνται στα αλιεύματα από προστατευόμενα θηλαστικά για χορήγηση της 3ης Δόσης για το έτος 2017 - 22/09/2017 09:59:07 AM


Το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών πληροφορεί τους Δικαιούχους αλιείς που έχουν ενταχθεί το 2016 στο Σχέδιο για την αποζημίωση των ζημιών που προκαλούνται στα αλιεύματα από προστατευόμενα θηλαστικά, ότι θα πρέπει να προσέλθουν στα επιμέρους Επαρχιακά Γραφεία του ΤΑΘΕ για τα ακόλουθα:

α) Υπογραφή της τροποποιημένης Δημόσιας Χρηματοδότησης
β) Υπογραφή της Αίτησης Χρηματοδότησης για χορήγηση της 3ης Δόσης για το έτος 2017

Οι Δικαιούχοι θα πρέπει να υπογράψουν τα πιο πάνω τυποποιημένα έντυπα από τη Δευτέρα 02 Οκτωβρίου 2017 μέχρι την Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2017 κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες του δημοσίου στα Επαρχιακά Γραφεία του ΤΑΘΕ

Οι Δικαούχοι θα πρέπει να προσκομίσουν απαραίτητα τα ακόλουθα:

- Αντίγραφο της επαγγελματικής άδειας αλιείας Α, Β ή πολυδύναμη που βρίσκεται σε ισχύ για το έτος 2017.

- Χαρτόσημα €4,50 για κατόχους άδειας Α ή Β για χαρτοσήμανση της Συμφωνίας Δημόσιας Χρηματοδότησης, σύμφωνα με τη σχετική εθνική νομοθεσία.

- Χαρτόσημα €1,50 για κατόχους πολυδύναμης άδειας για χαρτοσήμανση της Συμφωνίας Δημόσιας Χρηματοδότησης, σύμφωνα με τη σχετική εθνική νομοθεσία.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται:

Κεντρικά Γραφεία Λευκωσίας: Νατάσα Παππουλή

Τηλ¨22 807861. Φαξ: 22 423293, e-mail: npappouli@dfmr.moa.gov.cy
DG MARE

Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων

EUR-Lex Πρόσβαση στο Δίκαιο της ΕΕ