Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2014-2020

Προσφορές


Προσφορά για την αγορά Συσκευών Δορυφορικού Εντοπισμού (ΣΔΕ) (mini-C) και παροχή δορυφορικών υπηρεσιών και τεχνικής υποστήριξης για τις ΣΔΕ (Αρ. Διαγωνισμού 16/2015) - 26/06/2015 11:42:05

Παρ.
Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Ο
2.1
Αριθμός Διαγωνισμού16/2015
2.2
Αντικείμενο της ΣύμβασηςΠροσφορά για την Αγορά Συσκευών Δορυφορικού Εντοπισμού (ΣΔΕ) (mini-C) και παροχή Δορυφορικών Υπηρεσιών / Τεχνικής Υποστήριξης για τις ΣΔΕ.

Η προμήθεια εντάσσεται στην κατηγορία 48951000 «Συστήματα εντοπισμού θέσης πλοίων»

2.3
Προϋπολογισμός ΣύμβασηςΕκατόν Δέκα Χιλιάδες Ευρώ (€110.000,00), μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
2.4
ΧρηματοδότησηΗ σύμβαση συγχρηματοδοτείται κατά ενενήντα τοις εκατό (90%) από την Ε.Ε. και δέκα τοις εκατό (10%) από Εθνικούς Πόρους, για την αγορά των Συσκευών Δορυφορικού Εντοπισμού ΜΟΝΟ.
2.5
Διαδικασία διαγωνισμούΑνοικτός διαγωνισμός για τη σύναψη σύμβασης προμηθειών
2.6
Κριτήριο ΑνάθεσηςΑποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή.
2.7
Αναθέτουσα ΑρχήΤμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών
2.8
Αρμόδιος Λειτουργός Άντρη Ηρακλέους

Βηθλεέμ 101, 2033 Λευκωσία

+357 22 807848

+357 22775955

aheracleous@dfmr.moa.gov.cy

2.9
Περίοδος διάθεσης Εγγράφων ΔιαγωνισμούΈως την Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου 2015
2.10
Τόπος διάθεσης Εγγράφων ΔιαγωνισμούΜέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων (e-Procurement) στο χώρο του διαγωνισμού, στην ιστοσελίδα www.eprocurement.gov.cy.
2.11
Τρόπος παραλαβής Εγγράφων ΔιαγωνισμούΔωρεάν πρόσβαση μέσω του Συστήματος από το χώρο του διαγωνισμού, στην ιστοσελίδα www.eprocurement.gov.cy.

Τονίζεται ότι για να λογίζεται κάποιος ως Ενδιαφερόμενος Οικονομικός Φορέας, θα πρέπει να συνδεθεί με το διαγωνισμό, πράγμα που συντελείται αυτομάτως από το Σύστημα όταν αποκτήσει κάποιος πρόσβαση στα έγγραφα, ενώ είναι συνδεδεμένος ως χρήστης με τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασής του.

2.12
Τιμή διάθεσης ΕγγράφωνΔωρεάν
2.13
Προθεσμία υποβολής σχολίων / ερωτήσεων / εισηγήσεων

Χρόνος και τόπος ανοικτής συνάντησης (εάν εφαρμοστεί)

Χρόνος και τόπος επιτόπιας επίσκεψης (εάν εφαρμοστεί)

Αποστολή απαντήσεων από την Αναθέτουσα Αρχή· Έως Πέμπτη, 20 Αυγούστου 2015


· ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ


· ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ


· Μέχρι Τρίτη, 25 Αυγούστου 2015

2.14
Ποσό Εγγύησης ΣυμμετοχήςΔεν Εφαρμόζεται
2.15
Διάρκεια ισχύος ΠροσφορώνΤέσσερις (4) μήνες ήτοι έως 1 Ιανουαρίου 2016
2.16
Περίοδος Ισχύος Εγγύησης ΣυμμετοχήςΔεν Εφαρμόζεται
2.17
Γλώσσα σύνταξης ΠροσφοράςΕλληνική
2.18
Νόμισμα Προσφοράς Ευρώ
2.19
Τόπος υποβολής ΠροσφορώνΚιβώτιο Προσφορών του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών (οδός Βηθλεέμ 101, 2033 Λευκωσία) (Βιομηχανική περιοχή Στροβόλου)
2.20
Προθεσμία υποβολής ΠροσφορώνΈως Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 10:00 π.μ.
2.21
Εκτιμώμενη ημερομηνία παρουσίασης / επίδειξης δειγμάτων (εάν εφαρμοστεί)ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ
2.22
Εκτιμώμενη ημερομηνία γνωστοποίησης αποτελεσμάτων διαγωνισμού

Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2015

2.23
Εκτιμώμενη ημερομηνία υπογραφής σύμβασηςΠαρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2015
2.24
Τόπος παράδοσης Προμηθειών(βλ. Τεχνικές Προδιαγραφές, παράγραφος 3)
2.25
Διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης(βλ. Τεχνικές Προδιαγραφές, παράγραφος 2)
2.26
Συντελεστής αναγωγής σε σημερινές τιμέςΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ
DG MARE

Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων

EUR-Lex Πρόσβαση στο Δίκαιο της ΕΕ