Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2014-2020

Προσκλήσεις Έργων


1.18 - Έργο Δημοσίων Συμβάσεων κάτω από τις Δράσεις 1.18.3 -1.18.7 - 5η - Έργο Δημοσίων Συμβάσεων - Δικαιούχος:Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών (Τομέας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος και Τομέας Αλιευτικών Πόρων)Βρείτε συνημμένα την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων με τίτλο «Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για έργα προστασίας και αποκατάστασης του θαλάσσιου περιβάλλοντος» και κωδικό ΕΠ3/1.2/1.18/5/09.2019, για την οποία καλείστε, εφόσον το επιθυμείτε, να υποβάλετε προτάσεις (ΤΔΕ) προς συγχρηματοδότηση Έργου/ων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας της Ε.Ε., ως Δυνητικός Δικαιούχος.

Η πρόσκληση επισυνάπτεται και όλα τα συνοδευτικά έγγραφα είναι διαθέσιμα πατώντας εδώ.

Η υποβολή των προτάσεων θα γίνεται αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣ από τις 02/09/2019 έως και τις 31/12/2019.


5η πρόσκληση 1.18.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 3656 KB)


DG MARE

Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων

EUR-Lex Πρόσβαση στο Δίκαιο της ΕΕ