Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2014-2020

Επιτροπή Παρακολούθησης


5η Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΠ Θάλασσα 2014-2020


Την Τετάρτη 15 Μαίου 2019 πραγματοποιήθηκε η 5η Συνεδρία της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Θάλασσα" 2014-2020 στο Ξενοδοχείο Hilton στη Λευκωσία.

Βασικός στόχος της Συνεδρίας ήταν η παρουσίαση της Προόδου Υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΘΑΛΑΣΣΑ» 2014-2020, η έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης Υλοποίησης για το έτος 2018 καθώς και παρουσίαση της 1ης Αξιολόγησης Διαδικασιών του ΕΠ Θάλασσα 2014-2020.

Οι Συνεδρίες των Επιτροπών Παρακολούθησης είναι κλειστές για το κοινό ενώ δικαίωμα ψήφου έχουν φορείς/υπουργεία/ιδρύματα σύμφωνα με τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας.

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat1η Αξιολόγηση Διαδικασιών_ΕπΠα.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat5η ΕπΠαρ 15052019 Παρουσίαση.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΗμερήσιαΔιάταξη.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatFinalConclusions_OPFisheries_May15_2019.pdf


DG MARE

Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων

EUR-Lex Πρόσβαση στο Δίκαιο της ΕΕ