Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2014-2020

Σχέδια Χορηγιών


Σχέδιο Χορηγιών για την αποζημίωση των ζημιών που προκαλούνται στα αλιέυματα από προστατευόμενα θηλαστικά


Στόχος του Μέτρου είναι η προστασία και αποκατάσταση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων για την αποζημίωση των ζημιών που προκαλούνται στα αλιεύματα από τα θηλαστικά και πτηνά που προστατεύονται από την οδηγία 92/43/ΕΟΚ και 2009/147/ΕΚ.

Το Σχέδιο αποσκοπεί στο μετριασμό της αλληλεπίδρασης των αλιέων και των δελφινιών λόγω της καταστροφής που προκαλούν τα τελευταία στα αλιεύματα και στα αλιευτικά εργαλεία. Τα δελφίνια, τα οποία είναι προστατευόμενο είδος, διαβιούν στο ίδιο περιβάλλον που διενεργείται η αλιεία θηρεύοντας ορισμένες φορές το αλίευμα από τα δίκτυα των αλιέων, γεγονός που όταν συμβαίνει επηρεάζει αρνητικά την εργασία τους σε χρηματοοικονομικούς όρους.

Το σχέδιο απευθύνεται στις κατηγορίες σκαφών παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας (άδειες A και B) και πολυδύναμων σκαφών ≥ 12 μέτρων ολικό μήκος και αφορά τη δράση για την αποζημίωση των ζημιών που προκαλούνται στα αλιεύματα από τα θηλαστικά και τα πτηνά που προστατεύονται από την οδηγία92/43/ΕΟΚ και 2009/147/ΕΚ.Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΣχεδιο Αποζημιωσεις Δελφινια 1η τροπ_Ιουνιος2017.pdf


DG MARE

Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων

EUR-Lex Πρόσβαση στο Δίκαιο της ΕΕ