Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2014-2020

Ανακοινώσεις/Δελτία Τύπου


Ημερίδα Ενημέρωσης για το ΕΤΘΑΥ 2021-2027 - 29/07/2019 11:37:48 AM


Το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών, στα πλαίσια ενημέρωσης των εταίρων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας για την περίοδο 2021-2027, διοργάνωσε Ημερίδα στα Κεντρικά Γραφεία του στη Λευκωσία.

Σκοπός της Ημερίδας ήταν η ενημέρωση για τις πρόνοιες της Πρότασης του νέου Κανονισμού ΕΤΘΑΥ σχετικά με τις χρηματοδοτήσεις για τη νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027 καθώς και η σηματοδότηση της έναρξης της διαδικασίας διαβούλευσης με τους θεσμικούς και κοινωνικούς εταίρους για τη διαμόρφωση του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2021-2027.

Μέσα απο τον διάλογο και την ανταλλαγή απόψεων θα επιδιωχθεί ο σχεδιασμός του Νέου προγράμματος.

Η παρουσίαση επισυνάπεται.

Παρακαλείστε για γραπτά σχόλια μέχρι την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2019 στην ηλ. διεύθυνση
npappouli@dfmr.moa.gov.cyΚατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕΤΘΑΥ2021_2027_Παρουσίαση ΤΑΘΕ_26072019.pdf

DG MARE

Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων

EUR-Lex Πρόσβαση στο Δίκαιο της ΕΕ