Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2014-2020

Εκδηλώσεις


Παρουσίαση αποτελεσμάτων της οπτικής και ακουστικής επιστημονικής έρευνας για τα κητώδη (φάλαινες και δελφίνια) στα θαλάσσια ύδατα της Κυπριακής Δημοκρατίας για την περίοδο 2016-2017 - 22/09/2017 11:43:05 AM


Σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών (ΤΑΘΕ) του ΥΓΑΑΠ στις 13 Σεπτεμβρίου 2017, παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της οπτικής και ακουστικής επιστημονικής έρευνας για τα κητώδη (φάλαινες και δελφίνια) στα θαλάσσια ύδατα της Κυπριακής Δημοκρατίας κατά την περίοδο 2016-2017.

Πιο κάρω επισυνάπτεται η σχετική παρουσίαση.Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat2017 Cyprus surveys.pdf

DG MARE

Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων

EUR-Lex Πρόσβαση στο Δίκαιο της ΕΕ