Πραγματοποιήθηκε Επαρχιακή Ημερίδα για το Προσχέδιο Διαχείρισης Υδάτων της Κύπρου και Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας την Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου 2016 στην Πάφο, για τις Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου.

Χαιρετισμός
Α. Μανώλης, Αν. Διευθυντής ΤΑΥ / Ν. Νεοκλέους, Αν. Πρώτος Λειτουργός Υδάτων ΤΑΥ
Εισηγητές
1η Παρουσίαση
Αντικειμένου και στόχων διαβούλευσης
Π. Χατζηγεωργίου, Ανώτερη Εκτελεστικός Μηχανικός ΤΑΥ, Συντονίστρια Έργου
2ο Σχέδιο Διαχείρισης Υδάτων της Κύπρου (Οδηγία 2000/60/ΕΚ)
2η Παρουσίαση
Υδάτινα σώματα και κατάστασή τους
Π. Παναγόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός Ph.D., ECOS A.E., Υπεύθυνος Έργου, Ξ. Σταυρόπουλος, Υδρογεωλόγος
3η Παρουσίαση
Περιβαλλοντικοί στόχοι Σχεδίου Διαχείρισης Υδάτων και Εξαιρέσεις
Αν. Βαρβέρης, Χημικός M.Sc. – Περιβαλλοντολόγος D.E.S.S., ECOS A.E.
Συμμετέχοντες
4η Παρουσίαση
Προτεινόμενα μέτρα Σχεδίου Διαχείρισης Υδάτων
Αν. Βαρβέρης, Χημικός M.Sc. – Περιβαλλοντολόγος D.E.S.S., ECOS A.E
5η Παρουσίαση
Σχέδιο Διαχείρισης Ξηρασίας
Ξ. Σταυρόπουλος, Υδρογεωλόγος, Δ. Ζαρρής, Πολιτικός Μηχανικός M.Sc. Υδρολογίας, LDK A.E.
6η Παρουσίαση
Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το Σχέδιο Διαχείρισης Υδάτων
Κ. Νικολόπουλος, Μηχανικός Περιβάλλοντος M.Sc., LDK A.E.


Συζήτηση – Τοποθετήσεις επί του Σχεδίου Διαχείρισης Υδάτων


1ο Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (Οδηγία 2007/60/ΕΚ)
Συμμετέχοντες
7η Παρουσίαση
Πιθανές Πλημμύρες και Επιπτώσεις τους στην Κύπρο
Π. Παναγόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός Ph.D., ECOS A.E., Υπεύθυνος Έργου
8η Παρουσίαση
Στόχοι και προτεινόμενα μέτρα Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας
Αικ. Τριανταφύλλου, Πολιτικός Μηχανικός Doctorat, ECOS A.E., Δ. Ζαρρής, Πολιτικός Μηχανικός M.Sc. Υδρολογίας, LDK A.E.
9η Παρουσίαση
Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνου Πλημμύρας
Κ. Νικολόπουλος, Μηχανικός Περιβάλλοντος M.Sc., LDK A.E.

Συζήτηση – Τοποθετήσεις επί του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

Back To Top