Η θεσμική υποχρέωση της Κυπριακής Δημοκρατίας για μεταφορά στο Κυπριακό Δίκαιο των διατάξεων της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την Αξιολόγηση και τη Διαχείριση των Κινδύνων Πλημμύρας, 2007/60/ΕΚ, εκπληρώθηκε με την έναρξη ισχύος του εναρμονιστικού περί Αξιολόγησης, Διαχείρισης και Αντιμετώπισης των Κινδύνων Πλημμύρας Κυπριακού Νόμου.


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Βασικός Νόμος Ν_70_Ι_2010.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Τροποποιητικός Νόμος Ν_153_Ι_2012.pdf

Back To Top