ΧΑΡΤΕΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ

Κωδικός Περιοχής: CY - APSFR16
Επαρχία: ΛΕΜΕΣΟΣ
Όνομα Ποταμού: Νέα και Παλιά Κοίτη Γαρύλλη
Όνομα Περιοχής: Πολεμίδια, Λεμεσός (4 Αγ. Αντώνιος και Καρνάγιο)
Κύριος Ποταμός: Γαρύλλης

Περιγραφή ΠΔΣΚΠ CY - APSFR16Όνομα Περιοχής
ΠΛΗΜΜΥΡΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ)
20 Χρόνια
(1 στα 20)
100 Χρόνια
(1 στα 100)
500 Χρόνια
(1 στα 500)
20, 100 και 500
Χρόνια
ΧΑΡΤΗΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ
1 - Λεμεσός
2 - Λεμεσός, Μέσα Γειτονιά, Πάνω και Κάτω Πολεμίδια
3 - Λεμεσός, Μέσα Γειτονιά, Πάνω και Κάτω ΠολεμίδιαΠίσω στην προηγούμενη σελίδα

Back To Top