Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2014-2020

Ανακοινώσεις/Δελτία Τύπου


1η και 2η Πρόσκληση Σχεδίων Χορηιγών για Παραγωγικές Επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια - 28/03/2016 12:18:24


Το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών πληροφορεί τους ενδιαφερόμενους ότι δέχεται αιτήσεις για ένταξη προτάσεων στα πλαίσια των Σχεδίων για Παραγωγικές Επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια τόσο για εωτερικά ύδατα όσο και ανοικτής θαλάσσης.

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται στα Κεντρικά Γραφεία του ΤΑΘΕ στη Λευκωσία (Βηθλεέμ 101, Βιομηχανική Περιοχή Στροβόλου).

Τα σχετικά έντυπα είναι προσβάσιμα από την ιστοσελίδα του ΕΠ «Θάλασσα» 2014-2020 www.moa.gov.cy/thalassa.

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται στα τυποποιημένα έντυπα του Οδηγού Εφαρμογής από τη Δευτέρα 28 Μαρτίου 2016 μέχρι την Τρίτη 28 Ιουνίου 2016, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες του δημοσίου στα Κεντρικά Γραφεία του ΤΑΘΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται: 
Κεντρικά Γραφεία Λευκωσίας: Νικολέτα Βαρνάβα
Τηλ.: 22 807849, Φαξ: 22 423293, Email: 
nvarnava@dfmr.moa.gov.cy

Τα έντυπα μπορείτε να τα ανακτήσετε πατώντας στο Σχέδιο που σας ενδιαφέρει πιο κάτω:


Σχέδιο για Παραγωγικές Επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια Εσωτερικών Υδάτων - Άμεση Αξιολόγηση

Σχέδιο για Παραγωγικές Επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια - Θαλάσσια Υδατοκαλλιέργεια - Συγκριτική Αξιολόγηση
DG MARE

Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων

EUR-Lex Πρόσβαση στο Δίκαιο της ΕΕ