Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Αγρόκυπρος
Βρίσκεστε στη σελίδα: Αρχική Σελίδα

Έντυπα / Εκδόσεις


Στο χώρο αυτό μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τα διαφωτιστικά έντυπα, τα οποία ετοιμάζονται σε συνεργασία με τα Τμήματα και τις Υπηρεσίες του Υπουργείου.

Στα έντυπα αυτά δίνονται πληροφορίες για προώθηση των αναγκαίων τεχνικών σε κύριες καλλιέργειες, αντιμετώπιση εχθρών και ασθενειών, πληροφόρηση σε θέματα που αφορούν τους κτηνοτρόφους και τις αγρότισσες, καθώς και για όλα τα Μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013.

Τα έντυπα καλύπτουν όλο το φάσμα ενασχόλησης του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Σημειώνεται ότι, από τα κεντρικά γραφεία των Τμημάτων/Υπηρεσιών, αλλά και από τα κατά τόπους Επαρχιακά γραφεία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν δωρεάν τα έντυπα.

Ακολουθεί αναλυτική λίστα ανά Τμήμα/Υπηρεσία των εντύπων που υπάρχουν σε ηλεκτρονική μορφή.

No documents found


Τμήμα Γεωργίας

Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών

Τμήμα Δασών

Κτηνιατρικές Υπηρεσίες

Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών

Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων

Τμήμα Μετεωρολογίας

Τμήμα Περιβάλλοντος

Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης

Κύπρος και Ομοσπονδία