Κυπριακή Δημοκρατία

Ανακοινώσεις- 17/06/2024 Προκήρυξη του Σχεδίου Παροχής Κρατικών Χορηγιών 2024 για την Εισαγωγή Συστήματος Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου (EMAS)
 
- 03/06/2024 Νέα παράταση υποβολής αιτήσεων στο Σχέδιο Χορηγιών για την Ενθάρρυνση της Μείωσης Εκπομπής Αερίων του Θερμοκηπίου στις Επιχειρήσεις - 31/7/2024
 
- 03/06/2024 Γνωστοποίηση σχετικά με την κατάθεση εγγύησης πριν τη χορήγηση Άδειας Διαχείρισης Αποβλήτων
 
- 28/05/2024 Νέα παράταση υποβολής αιτήσεων στο Σχέδιο Χορηγιών για την Ενθάρρυνση της Μείωσης Εκπομπής Αερίων του Θερμοκηπίου στις Επιχειρήσεις - 28/6/2024
 
- 27/05/2024 Γνωστοποίηση για Δημόσια Ακρόαση στις 17/6/2024 που αφορά την "αλλαγή χρήσης εργοστασίου παραγωγής δοχείων συσκευασίας από πολυμερικά πλαστικά σε μηχανική διέλαση αλουμινίου και επιφανειακή επεξεργασία μετάλλων
 
- 24/05/2024 Δημοσίευση Καταλόγου Μελετητών οι οποίοι μπορούν να εκπονούν Μελέτες Εκτίμησης Κινδύνου με βάση το χειρότερο σενάριο Πυρκαγιάς (Worst Case Scenario) σε μονάδες διαχείρισης αποβλήτων
 
- 17/05/2024 Πρόσκληση σε Παρουσίαση που αφορά την δημιουργία Μητρώου Μελετητών - 24/5/2024
 
- 17/05/2024 Γνωστοποίηση για Δημόσια Ακρόαση στις 10/6/2024 που αφορά την "αλλαγή χρήσης εργοστασίου παραγωγής δοχείων συσκευασίας από πολυμερικά πλαστικά σε μηχανική διέλαση αλουμινίου και επιφανειακή επεξεργασία μετάλλων"
 
- 17/05/2024 Πρόσκληση Δήλωσης Ενδιαφέροντος για Ενοικίαση Κτηρίου / Γραφειακού Χώρου για Μεταστέγαση της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος ή / και του Τμήματος Περιβάλλοντος
 
- 16/05/2024 Ανακοίνωση για Δημιουργία Καταλόγου Μελετητών που μπορούν να διενεργούν Μελέτες Εκτίμησης Κινδύνου
 
- 13/05/2024 Δημόσια Διαβούλευση για το Προσχέδιο του Νομοσχεδίου με τίτλο «Ο περί της σύστασης και λειτουργίας Ενιαίου Φορέα Πρόληψης και Διαχείρισης Αποβλήτων Νόμος του 2024»
 
- 02/05/2024 Νέα παράταση υποβολής αιτήσεων στο Σχέδιο Χορηγιών για την Ενθάρρυνση της Μείωσης Εκπομπής Αερίων του Θερμοκηπίου στις Επιχειρήσεις
 
- 25/04/2024 Ανακοίνωση σχετικά με τη χρήση κομπόστας στη γεωργία
 
- 23/04/2024 Ανακοίνωση σχετικά με την δημιουργια Μητρώου Μελετητών (Συντονιστών) και τις διαδικασίες εφαρμογής του
 
- 04/04/2024 Γνωστοποίηση Λήψης Απόφασης δυνάμει του άρθρου 13(2) του Διατάγματος
 
- 19/03/2024 Συμμόρφωση με τον Κανονισμό για τη Θέσπιση Μηχανισμού Συνοριακής Προσαρμογής Άνθρακα (2023/956)
 
- 29/02/2024 Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων (C2.1I4 / Φεβρουάριος 2024): Σχέδιο Χορηγιών «Ενθάρρυνση της Μείωσης Εκπομπής Αερίων του Θερμοκηπίου στις Επιχειρήσεις»
 
- 29/02/2024 Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή στην Κύπρο μέσω της επικαιροποίησης της Εθνικής Στρατηγικής Προσαρμογής
 
- 12/02/2024 Επίσκεψη Ειδικού Εισηγητή του ΟΗΕ για τους Υπερασπιστές του Περιβάλλοντος και Ενημερωτικό Συνέδριο στο πεδίο εφαρμογής της Σύμβασης του Aarhus
 
- 26/01/2024 Πρόσκληση σε Ενημερωτικό Συνέδριο με θέμα «Πρόσβαση στην Περιβαλλοντική Δικαιοσύνη και Προστασία των Υπερασπιστών Περιβάλλοντος» - 8/2/2024
 
- 26/01/2024 Γνωστοποίηση Διεξαγωγής Δημόσιας Ακρόασης στα πλαίσια της δυνατότητας συμμετοχής του κοινού στη διαδικασία αναθεώρησης του καταλόγου των περιοχών Νερών Κολύμβησης δυνάμει του άρθρου 4 του Διατάγματος Κ.Δ.Π. 423/2012
 
- 22/01/2024 Δημόσια Διαβούλευση Εναρμονιστικού Νομοσχεδίου με τίτλο «Νόμος που Τροποποιεί τους περί της Θέσπισης Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής Αέριων του Θερμοκηπίου Νόμους του 2011, 2012, 2015 και 2020»
 
- 19/01/2024 Γνωστοποίηση Διαβούλευσης για τον κατάλογο των νερών κολύμβησης 2024
 
Αρχείο Ανακοινώσεων