Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων

Ανακοινώσεις


Προμήθεια ειδικών τεμαχίων από ελατό χυτοσίδηρο για την σύνδεση των δεξαμενών στο ύψωμα Κοκκινόκρεμμος

Υπογράφηκε την 15η Μαρτίου 2019, στα Κεντρικά Γραφεία του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων στη Λευκωσία, μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και των κ.κ. ΜΙΧΑΗΛ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΛΤΔ, η Σύμβαση με Αρ. ΤΑΥ 4/2019 για την Προμήθεια Ειδικών Τεμαχίων από Ελατό Χυτοσίδηρο για την Σύνδεση των Δεξαμενών στο Ύψωμα Κοκκινόκρεμμος, για το ποσό των εξήντα εννέα χιλιάδων και τριακοσίων (€69.300,00) Ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α

Τη Σύμβαση υπέγραψαν, εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας, η Αν. Διευθύντρια του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κα. Παναγιώτα Χατζηγεωργίου και εκ μέρους των κ.κ. ΜΙΧΑΗΛ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΛΤΔ, ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας κ. Κωνσταντίνος Γιαταγάνας.
Back To Top