Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων

Ανακοινώσεις


Κατασκευή Αποχετευτικού Δικτύου στην Ευρύχου,
Φλάσου και Λινού


Υπογράφηκε την 28η Φεβρουαρίου 2019, στα Κεντρικά Γραφεία του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων στη Λευκωσία, μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και των κ.κ. LOIS BUILDERS LIMITED & PHOENIX CONSTRUCTIONS LIMITED ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ, η Σύμβαση με Αρ. ΤΑΥ 13/2018 για την Κατασκευή Αποχετευτικού Δικτύου στην Ευρύχου, Φλάσου και Λινού για το ποσό των τριών εκατομμυρίων, εξακοσίων ογδόντα επτά χιλιάδων, οκτακοσίων είκοσι πέντε (3.687.825) Ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Τη Σύμβαση υπέγραψαν, εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας, η Αναπληρώτρια Διευθύντρια του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κα. Παναγιώτα Χατζηγεωργίου και εκ μέρους των κ.κ. LOIS BUILDERS LIMITED & PHOENIX CONSTRUCTIONS LIMITED ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ, οι κοι Νικόλας Λοής και Χρίστος Δράκος Διευθυντές
Back To Top