ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΥΔΑΤΑ 2000/60/ΕΚ


Το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων διοργάνωσε ημερίδα Δημόσιας Διαβούλευσης με θέμα «Χρονοδιάγραμμα και Πρόγραμμα Εργασιών για την εκπόνηση του 3ου Σχεδίου Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού (ΣΔΛΑΠ) της Κύπρου» στα πλαίσια υλοποίησης της 1ης φάσης Δημόσιας Διαβούλευσης και της εφαρμογής του Άρθρου 14(1)(α) της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα 2000/60/ΕΚ.

Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 9:00π.μ. στην Αίθουσα Πολλαπλής Χρήσης των κεντρικών γραφείων του Τμήματος Γεωργίας, Λουκή Ακρίτα, 1412 Λευκωσία

Χαιρετισμός - Δρ. Χαράλαμπος Χατζηπάκκος, Διευθυντής Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων

Εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα 2000/60/ΕΚ στην Κύπρο.
Κος Ιάκωβος Τζιωρτζιής, Βιολόγος Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων

Προπαρασκευαστικές εργασίες για την Εκπόνηση του 3ου ΣΔΛΑΠ της Κύπρου - Εφαρμογή των Άρθρων 5 και 6 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ.
Κα Παναγιώτα-Στυλιανή Καϊμάκη Κοινοπραξία GK Consultants - ADENS A.E.

Χρονοδιάγραμμα, Πρόγραμμα Εργασιών και Συμμετοχική Διαδικασία για την εκπόνηση του 3ου ΣΔΛΑΠ της Κύπρου.
Κος Ιωάννης Καραβοκύρης - Κοινοπραξία GK Consultants -ADENS A.E.

Ερωτήσεις - Συζήτηση

Χαιρετισμός του Δρ. Χαράλαμπος Χατζηπάκκος, Διευθυντής Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων
Χαιρετισμός του Δρ. Χαράλαμπου Χατζηπάκκου, Διευθυντής Τμ. Αν. Υδάτων
Εισηγητές- Ιάκωβος Τζιωρτζιής, Παναγιώτα-Στυλιανή Καϊμάκη, Ιωάννης Καραβοκύρης
Πίσω στην προηγούμενη σελίδα
Back To Top