ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΥΔΑΤΑ 2000/60/ΕΚ


1ο Σχέδιο - ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ με θέμα "Οδηγία Πλαίσιο περί Υδάτων & Δημόσια Διαβούλευση" (7 Ιουνίου 2007)
1ο Σχέδιο - Άρθρο 14(1)(γ) - ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Διαβούλευσης (1 Δεκεμβρίου 2010)
1ο Σχέδιο - Άρθρο 14(1)(γ) - ΕΠΑΡΧΙΑΚΕΣ Ημερίδες Διαβούλευσης (Ιούνιος 2010)
1ο Σχέδιο - Άρθρο 14(1)(γ) - ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ Φορέων (Ιούλιος- Νοέμβριος 2010)
1ο Σχέδιο - Εκστρατεία Διαβούλευσης - Εκθέσεις Διαβούλευσης και Συμπληρωματικές Έκθέσεις Διαβούλευση Άρθρων 14(1)(α) και 14(1)(β) της ΟΠΥ
1ο Σχέδιο σύμφωνα με το Άρθρο 9 της ΟΠΥ - Πολιτικές Τιμολόγησης Νερού - Λευκωσία (22 Μαρτίου 2010)
1ο Σχέδιο σύμφωνα με το Άρθρο 9 της ΟΠΥ - Πολιτικές Τιμολόγησης Νερού - Λάρνακα (τοπική Λάρνακας-Αμμοχώστου) (23 Μαρτίου 2010)
1ο Σχέδιο σύμφωνα με το Άρθρο 9 της ΟΠΥ - Πολιτικές Τιμολόγησης - Πάφος (τοπική Πάφου-Χρυσοχούς) (15 Απριλίου 2010)
1ο Σχέδιο σύμφωνα με το Άρθρο 9 της ΟΠΥ - Πολιτικές Τιμολόγησης Νερού - Λεμεσός (16 Απριλίου 2010)
2ο Σχέδιο - Άρθρο 14(1)(γ) - Παγκύπρια Ημερίδα για το Προσχέδιο Διαχείρισης Υδάτων της Κύπρου και Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας στη Λευκωσία (19 Φεβρουαρίου 2016)
2ο Σχέδιο - Άρθρο 14(1)(γ) - Επαρχιακή Ημερίδα για το Προσχέδιο Διαχείρισης Υδάτων της Κύπρου και Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας στη Πάφο για την Επαρχία Λεμεσού Πάφου (04 Φεβρουαρίου 2016)
2ο Σχέδιο - Άρθρο 14(1)(γ) - Επαρχιακή Ημερίδα για το Προσχέδιο Διαχείρισης Υδάτων της Κύπρου και Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας στην Λάρνακα για τις Επαρχίες Λευκωσίας, Λάρνακας και Αμμοχώστου (05 Φεβρουαρίου 2016)
2ο Σχέδιο - Άρθρο 14(1)(γ) - Σύσκεψη με Ενδιαφερόμενους Φορείς Λεμεσού - Πάφου (15 Ιανουαρίου 2016)
2ο Σχέδιο - Άρθρο 14(1)(γ) - Σύσκεψη με Ενδιαφερόμενους Φορείς Λευκωσίας - Λάρνακας - Αμμοχώστου (14 Ιανουαρίου 2016)
2ο Σχέδιο - Άρθρο 14(1)(γ) - Συσκέψεις με Ενδιαφερόμενους Φορείς Λεμεσού - Πάφου και Λευκωσίας-Λάρνακας-Αμμοχώστου για τη Δημόσια Διαβούλευση για το Προσχέδιο Διαχείρισης Υδάτων Κύπρου (26-27 Νοεμβρίου 2015) (2016-2021)
2ο Σχέδιο - Άρθρο 14(1)(β) - Δημόσια Διαβούλευση για τα Σημαντικά Ζητήματα Διαχείρισης των Νερών στη Κύπρο.
2ο Σχέδιο - Άρθρο 14(1)(α) - ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ για την εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα (Απρίλιος 2013)
Ημερίδα Δημόσιας Διαβούλευσης με θέμα «Χρονοδιάγραμμα και Πρόγραμμα Εργασιών για την εκπόνηση του 3ου Σχεδίου Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού (ΣΔΛΑΠ) της Κύπρου»

Back To Top