Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων

Ανακοινώσεις


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ του ΤΑΥ σχετικά με τις ποσότητες νερού που χρησιμοποίησαν οι γεωργοί για παγετοπροστασία των φυτειών


Το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων ανακοινώνει ότι δέχεται δηλώσεις από γεωργούς που αρδεύουν από τα Κυβερνητικά Υδατικά Έργα, για τις ποσότητες νερού που χρησιμοποίησαν για παγετοπροστασία των φυτειών, για σκοπούς αξιολόγησης των ποσοτήτων αυτών.

Το έντυπο για την σχετική δήλωση μπορείτε να το προμηθευτείτε από τα κατά τόπους γραφεία του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων ή στο πιο κάτω επισυναπτόμενο PDF file

Oι δηλώσεις πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 21/2/2020.

Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatEntypo.pdf
Back To Top