Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων

Περίοδος 2014-2020


Προγραμματική περίοδο 2014-2020: Τη περίοδο αυτή η Κύπρος συνεχίζει να ενισχύεται με σημαντικούς πόρους από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία και Επενδυτικά Ταμεία στα πλαίσια της Πολιτικής Συνοχής της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςΤαμείο Συνοχής
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης
Ερευνητικά Προγράμματα

Back To Top