Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων

Ανακοινώσεις☉ 16/01/2019 Προβλήματα στη λειτουργία του Διυλιστηρίου του Ασπρόκρεμμου, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων

☉ 16/01/2019 Μείωση των διαθέσιμων ποσοτήτων πόσιμου νερού προς τα Συμβούλια Υδατοπρομήθειας και τις Κοινότητες των Επαρχιών Λευκωσίας, Λάρνακας και Αμμοχώστου λόγω προβλημάτων στη λειτουργία των Μονάδων Αφαλάτωσης

☉ 21/12/2018 Ευχές

☉ 19/12/2018 Αιτήσεις για τυχόν παραχώρηση Νερού από τα Κυβερνητικά Υδατικά Έργα για το 2019

☉ 07/12/2018 Συνάντηση Διευθυντών Υδάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πραγματοποιήθηκε στις 29 Νοεμβρίου 2018, στη Βιέννη Αυστρίας.

☉ 28/11/2018 Άρθρο για το σχέδιο αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής και της λειψυδρίας στην Κύπρο στην Ιστοσελίδα του Παγκόσμιου Οργανισμο Υγείας

☉ 27/11/2018 Δημόσια διαβούλευση για τον έλεγχο καταλληλόλητας της οδηγίας πλαίσιο της ΕΕ για τα Ύδατα

☉ 10/10/2018 Αδειοδότηση Εγκατάστασης Μικρών Ιδιωτικών Μονάδων Αφαλάτωσης

☉ 28/09/2018 Εκτέλεση εργασιών επισκευής και συντήρησης των κτιρίων των αντλιοστασίων PS1, PS2–CDP9 και PS3, του Αρδευτικού Έργου ΚοκκινοχωριώνΑρχείο Ανακοινώσεων

Back To Top