Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων

Ανακοινώσεις☉ 10/10/2018 Αδειοδότηση Εγκατάστασης Μικρών Ιδιωτικών Μονάδων Αφαλάτωσης

☉ 28/09/2018 Εκτέλεση εργασιών επισκευής και συντήρησης των κτιρίων των αντλιοστασίων PS1, PS2–CDP9 και PS3, του Αρδευτικού Έργου Κοκκινοχωριών

☉ 25/09/2018 5η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη για τα Ύδατα _ 5th European Water Conference

☉ 24/09/2018 Κατασκευή Κεντρικού Αγωγού Άρδευσης – Αγωγού Μεταφοράς – Ανακυκλωμένου Νερού Δυτικά Λευκωσίας

☉ 24/09/2018 Συμφωνία πλαίσιο για την προμήθεια σωλήνων και εξαρτημάτων από ελατό Χυτοσίδηρο και άλλων συναφών εξαρτημάτων

☉ 19/09/2018 Προμήθεια σωλήνων και εξαρτημάτων από ελατό χυτοσίδηρο για το έργο «Βασιλικός Λευκωσία Φάση α – Τμήμα γ: Νήσου - Λευκωσία

☉ 17/09/2018 Συμμετοχή του ΤΑΥ στη Παγκόσμια Μέρα Καθαρισμού

☉ 14/09/2018 Κατασκευή Υποέργου Α2: Δεξαμενή Χοιροκοιτίας Υδατικό Έργο Βασιλικός - Λευκωσία Φάση Α

☉ 07/09/2018 Προμήθεια Σωλήνων και εξαρτημάτων από ελατό χυτοσίδηρο για το Έργο «Βασιλικός – Λευκωσία Φάση Α – Τμήμα Α: Χοιροκοιτία - Σταυροβούνι»Αρχείο Ανακοινώσεων

Back To Top