Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων

Ανακοινώσεις☉ 06/09/2019 Προμήθεια σωλήνων και εξαρτημάτων από ελατό χυτοσίδηρο- Μέρος Α: Για το Υδατικό Έργο Αμαθούντας και Μέρος Β : Για το Υδατικό Έργο Σούνι-Ζανατζιά.

☉ 05/08/2019 Υπογραφή σύμβασης για το «Σχεδιασμό, κατασκευή και λειτουργιά του Σταθμού Επεξεργασίας Λυμάτων Σολέας και συναφών εργασιών» ΤΤΥ 12/2017

☉ 28/06/2019 Άτυπη Συνάντηση Διευθυντών Υδάτων και Αλιείας (Water and Marine Directors) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των χωρών της ΕΖΕΣ και των υποψηφίων χωρών, που πραγματοποιήθηκε στις 13 και 14 Ιουνίου 2019, στην Κωστάντζα της Ρουμανίας.

☉ 21/06/2019 1η Φάση Δημόσιας Διαβούλευσης για την εκπόνηση του 3ου Σχεδίου Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού (ΣΔΛΑΠ) της Κύπρου

☉ 05/06/2019 Συμμετοχή του ΤΑΥ με τη κα Παναγιώτα Χατζηγεωργίου σε εκδήλωση στο Βερολίνο με θέμα «Water Scarcity: Tackling a Regional and Global Challenge»

☉ 18/03/2019 Προμήθεια ειδικών τεμαχίων από ελατό χυτοσίδηρο για την σύνδεση των δεξαμενών στο ύψωμα Κοκκινόκρεμμος

☉ 10/10/2018 Αδειοδότηση Εγκατάστασης Μικρών Ιδιωτικών Μονάδων ΑφαλάτωσηςΑρχείο Ανακοινώσεων
Back To Top