Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων

Ανακοινώσεις☉ 19/04/2021 3o Σχέδιο Σχέδιο - Άρθρο 14(1)(β) – Διαδικτυακή Ημερίδα Δημόσιας Διαβούλευσης με θέμα «Επισκόπηση των Σημαντικών Ζητημάτων Διαχείρισης Υδάτων της περιοχής λεκάνης απορροής ποταμού της Κύπρου»

☉ 15/04/2021 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ Α3, Β1, Β3 ΚΑΙ Γ1 ΤΗΣ ΦΑΣΗΣ Α ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ – ΛΕΥΚΩΣΙΑ

☉ 09/04/2021 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΑΜΜΙΤΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ

☉ 29/03/2021 Προμήθεια Σωλήνων και Εξαρτημάτων από Ελατό Χυτοσίδηρο για αντικατάσταση του παροχετευτικού αγωγού Κελιά – Τρούλλοι – Φάση Β’

☉ 29/03/2021 OPERATE AND PARTIALLY REFURBISH THE CENTRAL WASTEWATER TREATMENT PLANT OF WATER DEVELOPMENT DEPARTMENT AT VATHIA GONIA

☉ 09/03/2021 Παγκόσμια Μέρα Νερού 2021

☉ 05/03/2021 Κώδικας Πρακτικής για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Παρενόχλησης και Σεξουαλικής Παρενόχλησης στην Εργασία, στη δημόσια υπηρεσία

☉ 01/03/2021 Παροχή Υπηρεσιών για:«Ετοιμασία Χαρτών Επικινδυνότητας Πλημμύρας και Χαρτών Κινδύνων Πλημμύρας για τις αναθεωρημένες Περιοχές Δυνητικού Σοβαρού Κινδύνου Πλημμύρας, αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας της Κύπρου (ΣΔΚΠ) και εκπόνηση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το ΣΔΚΠ – 2ος Κύκλος εφαρμογής Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τις πλημμύρες, 2007/60/ΕΚ» ΤΑΥ 19/2020

☉ 15/02/2021 Προμήθεια Σωλήνων και Εξαρτημάτων από Ελατό Χυτοσίδηρο για Υδατικά Έργα της Επαρχίας Λεμεσού Αρ. Μίνι Διαγωνισμού: ΤΑΥ

☉ 14/12/2020 Επέκταση αποχετευτικού δικτύου συλλογής λυμάτων και δικτύου ύδρευσης στην Κοινότητα Ασκά

☉ 18/11/2020 ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΟΥΡΠΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΑΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

☉ 16/11/2020 Δημόσια διαβούλευση, για το σχέδιο δράσης της ΕΕ «Προς μια φιλόδοξη στρατηγική για μηδενική ρύπανση για τον αέρα, το νερό και το έδαφος - οικοδόμηση ενός υγιέστερου πλανήτη για υγιέστερους ανθρώπους»

☉ 10/10/2018 Αδειοδότηση Εγκατάστασης Μικρών Ιδιωτικών Μονάδων ΑφαλάτωσηςΑρχείο Ανακοινώσεων
Back To Top