Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων

Κενές Θέσεις


Όλες οι κενές θέσεις της Δημόσιας Υπηρεσίας δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας όπως και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας. Επίσης στην ίδια ιστοσελίδα μπορείτε να βρείτε και το Έντυπο Γεν. 6 για υποβολή αιτήσεων στον Πρόεδρο της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας.


Back To Top