Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων

Διαγωνισμοί που η εκτιμημένη αξία τους υπερβαίνει τα ανώτερα όρια του Νόμου


Οι διαγωνισμοί είναι ταξινομημένοι σύμφωνα με την Ημερομηνία ΑνάθεσηςΑρ. ΔιαγωνισμούΤίτλος ΔιαγωνισμούΔιαδικασίαΚριτήριο AνάθεσηςΗμ. Ανάθεσης
YY01/2018
Specialized consultancy services for: (i) sampling in Cyprus natural lakes, zooplankton analysis and determination of biological indices from samples collected from the natural lakes, and (ii) zooplankton analysis (abundance, biodiversity, biomass) in samples collected from coastal areas
Simplified Procedures, according to Article 90 (1) (c) of the Law 73(I)/2016: from €25.001 to €80.000
Lowest price
13/06/2018

ΥΥ&Υ 02/2018
«Χημικές αναλύσεις δειγμάτων νερού από ποταμούς, ταμιευτήρες, φυσικές λίμνες και μικρούς ταμιευτήρες στα πλαίσια της εφαρμογής του προγράμματος παρακολούθησης της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ»
Με συνοπτικές διαδικασίες σύμφωνα με το άρθρο 90 (1)(α) - από €15.000 έως €50.000 εκτός ΦΠΑ
Αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή
04/07/2018

ΥΥ&Υ 1/2018
Μελέτη και Σχεδιασμός αντιπλημμυρικών έργων στον ποταμό Κλήμο
Συνοπτικές διαδικασίες σύμφωνα με το άρθρο: 90 (1) (γ) - ΑΠΟ €25.001 ΕΩΣ €80.000 ΕΚΤΟΣ ΦΠΑ για ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστη σχέσης τιμής – ποιότητας
14/06/2018

ΥΥ&Υ 1/2018
Μελέτη και Σχεδιασμός αντιπλημμυρικών έργων στον ποταμό Κλήμο
Συνοπτικές διαδικασίες σύμφωνα με το άρθρο: 90 (1) (γ) - ΑΠΟ €25.001 ΕΩΣ €80.000 ΕΚΤΟΣ ΦΠΑ για ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστη σχέσης τιμής – ποιότητας
14/06/2018

ΤΑΥ 7/2017
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΟΥΡΠΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017
Ανοικτή Διαδικασία
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής
23/10/2017

ΤΑΥ 3/2015
«ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ, ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΩΝ ΕΡΓΩΝ»
ANOIKTH
Αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή.
08/03/2016

ΤΑΥ 15/2015
«ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΓΩΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΦΑΣΗΣ Α ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ - ΛΕΥΚΩΣΙΑ»
ANOIKTH
Αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή
28/01/2016

ΤΑΥ 14/2015
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ KAI ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΛΑΤΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ ΓΙΑ TO ΕΡΓΟ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ»
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ
Αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή
02/10/2015

ΤΑΥ 10/2014
«ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ 2ου ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2000/60/ΕΚ....
ANOIKTH
Αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή
18/05/2015

ΤΑΥ 12/2014
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ KAI ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΛΑΤΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΤΑΥΡΟΒΟΥΝΙ-ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ – ΦΑΣΗ B
Συμφωνία Πλαίσιο (μίνι διαγωνισμός)
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
07/01/2015

ΤΑΥ 11/2014
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ KAI ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΛΑΤΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΤΑΥΡΟΒΟΥΝΙ-ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ – ΦΑΣΗ Α
Συμφωνία Πλαίσιο (έβδομος μίνι διαγωνισμός)
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
07/01/2015

ΤΑΥ 4/2014
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΗΜΟΥ ΣΩΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΡΕΝΑΡΟΥΣ
ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
10/12/2014
Αρχείο

Back To Top