Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων

Κυβερνητικά Υδατικά Έργα

ΚΥΕ Χρυσοχούς

Κύριος σκοπός του Έργου είναι η αξιοποίηση της ροής των ποταμών που πηγάζουν από τη βορειοδυτική πλευρά της οροσειράς του Τροόδους και την άρδευση 3 100 εκταρίων της κοιλάδας Χρυσοχούς και της γειτονικής παραλιακής πεδιάδας.

Λόγω της φύσης, της έκτασης και της σύνθεσης του το έργο χωρίστηκε σε δύο φάσεις.

Η πρώτη φάση του 'Εργου συμπληρώθηκε ουσιαστικά κατά την περίοδο 1984 -1988 με ολική δαπάνη 18 εκατομμύρια λίρες. Περιλάμβανε την κατασκευή του φράγματος Ευρέτου στον ποταμό Σταυρός της Ψώκας, χωμάτινων δεξαμενών, αγωγών μεταφοράς και διανομής, αρδευτικών δικτύων, καθώς και ανορύξεις γεωτρήσεων για μεγαλύτερη εκμετάλλευση των υπόγειων νερών της κοιλάδας Χρυσοχούς. Από την πρώτη φάση του σχεδίου αρδεύονται 2 000 εκτάρια, με βελτιωμένα συστήματα άρδευσης, κατά μήκος της κοιλάδας Χρυσοχούς.

Η δεύτερη φάση ολοκληρώθηκε, με τη συμπλήρωση του εκτροπικού αγωγού Γιαλιάς με ολική δαπάνη 3 εκατομμύρια λίρες. H επέκταση του κεντρικού αγωγού μέχρι το φράγμα Πομού για ενίσχυση του αρδευτικού δικτύου, καθώς επίσης και η επέκταση της αρδεύομενης περιοχής κατά 1 100 εκτάρια κατά μήκος της παραλίας, από την Αργάκα μέχρι τον Πομό έχουν ολοκληρωθεί.
Περισσότερες πληροφορίες για το έργο μπορείτε να βρείτε στα έντυπα "Αρδευτικό 'Εργο Χρυσοχούς"

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο μπορείτε να βρείτε στίς πιο κάτω δημοσιέυσεις:

Έντυπα
Ενημερωτικά Φυλλάδια

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ

Φράγμα Ευρέτου

Τοποθέτηση κεντρικού αγωγού
Στοιχεία του 'Εργου


Υδατικοί πόροι
Φράγμα Ευρέτου χωρητικότητας24,0 ΕΚΜ
Υπόγειο υδροφόρο στρώμα2,0 ΕΚΜ
Ποταμοί Μακούντας, Γιαλιάς, Λειβάδι7,0 ΕΚΜ
'Εκταση για άρδευση3 100 εκτάρια1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΧάρτης

Back To Top