Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων

Διαγωνισμοί που η εκτιμημένη αξία τους ΔΕΝ υπερβαίνει τα ανώτερα όρια του Νόμου


Οι διαγωνισμοί είναι ταξινομημένοι σύμφωνα με την Ημερομηνία Ανάθεσης
Αρ. ΔιαγωνισμούΤίτλος ΔιαγωνισμούΔιαδικασίαΚριτήριο AνάθεσηςΗμ. Ανάθεσης
ΕΓΛ/σιας 2/2018
Σχέδιο τοποθέτησης Αρδευτικού Δικτύου στην Φλάσου (Φάση Α).
ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ : 90(1) (γ) – ΑΠΟ €15.001 - €50.000
Αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή
12/02/2018

ΕΓΛ/σιας 3/2018
Σχέδιο τοποθέτησης Υδρευτικού Δικτύου στο Ακάκι.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ : 90(1) (γ) – ΑΠΟ €15.001 - €50.000
Αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή
22/02/2018

ΕΓΛ/σιας 4/2018
Ενοικίαση ενός Εκσκαφέα/Φορτωτήρα (Digger) 45 ΚW και άνω, με κάδους εκσκαφής 30, 45, 60 και 90 cm, με κίνηση στους τέσσερις τροχούς, με επεκτεινόμενη πήγα και ανοιγόμενη κούπα για σκοπούς επιδιόρθωσης βλαβών των διαφόρων εγκαταστάσεων των ΚΥΕ Βυζακιάς και Ξυλιάτου της Επαρχίας Λευκωσίας.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ : 90(1) (γ) – ΑΠΟ €15.001 - €50.000
Αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή
13/03/2018

ΕΓΛ/σιας 5/2018
Σχέδιο τοποθέτησης Αρδευτικού Δικτύου στην Φλάσου (Φάση B).
ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ : 90(1) (γ) – ΑΠΟ €15.001 - €50.000
Αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή
24/04/2018

ΕΓΛ/σιας 6/2018
Σχέδιο τοποθέτησης Υδρευτικού Δικτύου στον Οίκο (Φάση Β).
ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ : 90 (1) (γ) – ΑΠΟ €15.001- €50.000
Αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή
08/05/2018

ΕΓΛ/σιας 7/2018
Σχέδιο τοποθέτησης Υδρευτικού Δικτύου στην Κ. Δευτερά (Φάση Β)
ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ : 90(1) (γ) – ΑΠΟ €15.001 - €50.000
Αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή
15/06/2018

ΕΓΛ/σιας 8/2018
Σχέδιο αντικατάστασης Υδρευτικού Δικτύου στο Π.Χ.Νήσου.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ : 90(1) (γ) – ΑΠΟ €15.001 - €50.000
Αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή
16/05/2018

ΕΓΛ/σιας 9/2018
Προμήθεια και παράδοση πετρών 6´´- 10´´ για την κατασκευή Gabions στην Αγία Βαρβάρα .
ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ : 90 (1) (β) – ΑΠΟ €2.001 - €15.000
Αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή
29/06/2018

ΕΓΛ/σιας 10/2018
Ενοικίαση ενός εκσκαφέα/Φορτωτήρα ( Ντίκερ) 60KW και άνω , με ανοιγόμενη κούπα και πτυσσόμενη πήγα και κάδους εκσκαφής 30, 45, 60 και 90 εκ. για περίοδο 350 (± 30%)εργάσιμων ωρών για την κατασκευή εμπλουτιστικού φράγματος στην Αγία Βαρβάρα.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ : 90 (1) (β) – ΑΠΟ €2.001 - €15.000
Αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή-η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
29/06/2018

ΕΓΛ/σιας 11/2018
Σχέδιο τοποθέτησης Υδρευτικού Δικτύου στην Κλήρου.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ : 90(1) (γ) – ΑΠΟ €15.001 - €50.000
Αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή-η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
05/07/2018

ΕΓΛ/σιας 12/2018
Αγορά και προμήθεια μιάς πλαστικής υδαταποθήκης χωρητικότητας 20 ΚΜ για την Υδατοπρομήθεια Ποτάμι και Βυζακιά (Ανομβρία) .
ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ : 90 (1) (β) – ΑΠΟ €2.001 - €15.000
Αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή-η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
21/08/2018

ΕΓΛ/σιας 13/2018
Κατασκευή τοίχου Αντιστήριξης στην Αγλαντζιά ( 30 μέτρα ±30% )
ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ : 90(1) (γ) – ΑΠΟ €15.001 - €50.000
Αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή
30/10/2018

ΕΓΛ/σιας 14/2018
Σχέδιο τοποθέτησης Υδρευτικού Δικτύου στην Κοινότητα Κοκκινοτριμιθιάς για παροχή νερού σε πράσινο σημείο
ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ : 90 (1) (β) – ΑΠΟ €2.001 - €15.000
Αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή-η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
16/10/2018

ΕΓΛ/σιας 14/2018
Σχέδιο τοποθέτησης Υδρευτικού Δικτύου στην Κοινότητα Κοκκινοτριμιθιάς για παροχή νερού σε πράσινο σημείο .
ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ : 90 (1) (β) – ΑΠΟ €2.001 - €15.000
Αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή-η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
16/10/2018Αρχείο

Back To Top