Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων

Ανακοινώσεις


3ο Σχεδίο Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού (ΣΔΛΑΠ) της Κύπρου - Άρθρο 14(1)(α) - Ημερίδα Δημόσιας Διαβούλευσης με θέμα «Χρονοδιάγραμμα και Πρόγραμμα Εργασιών για την εκπόνηση του» (18 Δεκεμβρίου 2019)


Το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων διοργανώνει ημερίδα Δημόσιας Διαβούλευσης με θέμα «Χρονοδιάγραμμα και Πρόγραμμα Εργασιών για την εκπόνηση του 3ου Σχεδίου Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού (ΣΔΛΑΠ) της Κύπρου» στα πλαίσια υλοποίησης της 1ης φάσης Δημόσιας Διαβούλευσης και της εφαρμογής του Άρθρου 14(1)(α) της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα 2000/60/ΕΚ.

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 9:00π.μ. στην Αίθουσα Πολλαπλής Χρήσης των κεντρικών γραφείων του Τμήματος Γεωργίας, Λουκή Ακρίτα, 1412 Λευκωσία.

Πρόσκληση, Πρόγραμμα, Κείμενο και Ερωτηματολόγιο Διαβούλευσης
Back To Top