Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών

Δενδροκομία


Σκοπός της ερευνητικής εργασίας του Κλάδου είναι η ορθολογική αύξηση της παραγωγής και η βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων των δενδρωδών καλλιεργειών και της αμπέλου.

Στα εσπεριδοειδή διεξάγονται πειράµατα για αξιολόγηση νέων ποικιλιών, εξεύρεση υποκειµένων ανθεκτικών στην τριστέζα, αξιολόγηση ντόπιου γενετικού υλικού λεµονιάς και ερευνητική εργασία για την επίλυση διαφόρων προβληµάτων, όπως κλάδεµα, παρενιαυτοφορία ντόπιας ποικιλίας µανταρινιάς και άλλα.

Το 2009 στα πλαίσια του προγράμματος του ΙΠΕ «ΕΣΠΕΡΥΠΟ» συνεχίστηκε έρευνα µε στόχο τον πολλαπλασιασµό, τη µοριακή/γενετική ταυτοποίηση και την αξιολόγηση νεοδηµιουργηθέντων υποσχόµενων υβριδίων µεταξύ κιτροµηλιάς και άλλων ειδών εσπεριδοειδών. Η αξιολόγηση αφορά σημαντικούς βιοτικούς και αβιοτικούς περιοριστικούς παράγοντες για την εσπεριδοκαλιέργεια της Κύπρου.

Στα πλαίσια της αξιολόγησης νέων ποικιλιών διαπιστώθηκε ότι τα μανταρινοειδή Caffin και Ellendale, τα κοινά πορτοκάλια Delta, Midknight και Chapman, τα ομφαλοφόρα Navelina, Newhall και Lane Lαte καθώς και το γκρέιπφρουτ Oroblanco, είναι υποσχόμενα. Ιδιαίτερα υποσχόμενη φαίνεται να είναι και η κοκκινόσαρκη πρώιμη ομφαλοφόρα ποικιλία Cara-Cara.

Στα πειράματα υποκειμένων εσπεριδοειδών επιβεβαιώθηκαν και τη χρονιά αυτή τα χαρακτηριστικά των υποκειμένων Volkameriana, Carrizo citrange, Troyer citrange και Cleopatra mandarin, τα οποία έχουν ήδη προταθεί προς τους γεωργούς μας για χρήση με συγκεκριμένες ποικιλίες.

Στην Αµπελουργία συνεχίστηκε η αξιολόγηση νέων και παλαιών επιτραπέζιων ποικιλιών σε διαφορετικές εδαφοκλιµατολογικές συνθήκες καθώς και η αξιολόγηση αµερικάνικων υποκειµένων ανθεκτικών στη φυλλοξήρα τόσο σε επιτραπέζιες όσο και σε ντόπιες οινοποιήσιµες ποικιλίες.

Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος GrapeGen που αφορά τη διαχείριση και διατήρηση του γενετικού υλικού της αμπέλου, άρχισε η συλλογή, αξιολόγηση και η αµπελογραφική περιγραφή ντόπιων επιτραπέζιων και οινοποιήσιµων ποικιλιών με στόχο την κατάρτιση του εθνικού καταλόγου των ποικιλιών αµπέλου.

Άλλες μελέτες στην αμπελουργία αφορούσαν τη χρήση ρυθµιστών ανάπτυξης και τη συλλογή δεδοµένων σχετικής υγρασίας και θερµοκρασίας κατά την περίοδο ανθοφορίας για επίλυση του προβλήµατος ανθόρροιας της ντόπιας οινοποιήσιµης ποικιλίας Μαραθεύτικο.


Προσωπικό Κλάδου


Σάββας Σαββίδης, Σωτηρούλα Ιωαννίδου, Μαρία Εμμανουηλίδου
No documents found


Γνωρίστε το ΙΓΕ μέσα από το Διαδίκτυο

Ενημερωτικά Δελτία

Διαδικτυακές Εφαρμογές του ΙΓΕ

Δημοσιεύσεις Ελεύθερης Πρόσβασης ΙΓΕ

Άρθρα στο περιοδικό Αγρότης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Εθνική Διαδικτυακή Πύλη Ανοικτών Δεδομένων

Αειφόρο περιβάλλον και προστασία της άγριας ζωής

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020

Αν δεις Φωτιά 112 ή 1407

Οδηγός Συμπεριφοράς και δεοντολογίας των Δημοσίων Υπαλλήλων

e-procurment

Ενημέρωσέ με