Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών

Αγροτική Ανάπτυξη


Ο Κλάδος Αγροτικής Ανάπτυξης διεξάγει έρευνα με απώτερο σκοπό τη βελτίωση του Αγροτικού τομέα στην Κύπρο και στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής του Κύπριου αγρότη ούτως ώστε να μπορέσει να ανταγωνιστεί τους αγρότες των υπολοίπων Κρατών Μελών της Ε.Ε.


Η ερευνητική δραστηριότητα του Κλάδου επικεντρώνεται, επί του παρόντος, στα θέματα οικονομικότητας της παραγωγής και εμπορίας γεωργικών προϊόντων, στη χρήση της πληροφορικής και ρομποτικής τεχνολογίας στη γεωργία, και στη χρήση της δορυφορικής τηλεπισκόπησης με εφαρμογές στη γεωργία.

Ο Κλάδος διαχειρίζεται την ιστοσελίδα του ΙΓΕ http://www.ari.gov.cy και το ιστολόγιο http://blog.ari.gov.cy. Αξιοποιεί τις νέες υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης και έχει ήδη τη σελίδα του ΙΓΕ στο Facebook https://www.facebook.com/ARICyprus και διαχειρίζεται το μικροϊστολόγιο Twitter @ari_rd.  Επίσης, με στόχο την ευρύτερη προβολή του έργου του ΙΓΕ, εκδίδει το e-Newsletter που αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Διαλέξεις των ερευνητών του ΙΓΕ φιλοξενούνται στο Slideshare http://www.slideshare.net/ARIWebinars και στο Youtube http://www.youtube.com/user/aricyprus. Τέλος, έντυπες εκδόσεις του ΙΓΕ, όπως η Ετήσια Έκθεση, η διετής επισκόπηση Review και τα Ενημερωτικά Δελτία,  παρουσιάζονται και σε ηλεκτρονική μορφή στο Issuu http://issuu.com/ari-rd.

Λειτουργοί του Κλάδου Αγροτικής Ανάπτυξης συμμετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα συνεργασίας, που αφορούν θέματα αγροτικής έρευνας και ανάπτυξης (R&D) και της πληροφορικής, τα οποία χρηματοδοτούνται από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (AgriRobot http://agrirobot.ouc.ac.cy και AGWATER). Επίσης συμμετέχουν σε προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 2008 και 2009 άρχισαν να εφαρμόζονται τα προγράμματα ARIMNET http://www.arimnet.net και το RURAGRI https://www.ruragri-era.net/, ενώ από το 2010 συμμετέχει στο πρόγραμμα VOA3R http://voa3r.eu  και σαν παρατηρητές στο πρόγραμμα ICT-AGRI http://www.ict-agri.eu.


Προσωπικό Κλάδου


Γεώργιος Αδαμίδης, Γεώργιος Παπαδαυίδ, Ανδρέας Στυλιανού, Μαριάνθη Γιαννακοπούλου, Σταυρούλα Ιωάννου
No documents found


Γνωρίστε το ΙΓΕ μέσα από το Διαδίκτυο

Ενημερωτικά Δελτία

Διαδικτυακές Εφαρμογές του ΙΓΕ

Δημοσιεύσεις Ελεύθερης Πρόσβασης ΙΓΕ

Άρθρα στο περιοδικό Αγρότης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Εθνική Διαδικτυακή Πύλη Ανοικτών Δεδομένων

Αειφόρο περιβάλλον και προστασία της άγριας ζωής

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020

Αν δεις Φωτιά 112 ή 1407

Οδηγός Συμπεριφοράς και δεοντολογίας των Δημοσίων Υπαλλήλων

e-procurment

Ενημέρωσέ με