Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών

Αγροβιοτεχνολογία
Ο Κλάδος Αγροβιοτεχνολογίας δημιουργήθηκε το 2008 με σκοπό την εφαρμογή νέων τεχνολογιών για την επίλυση γεωργικών προβλημάτων και ενίσχυση του παραγωγικού ιστού του τόπου με στόχο την αειφόρο ανάπτυξη. Οι ερευνητικές δραστηριότητες του Κλάδου επικεντρώνονται στους ακόλουθους τέσσερεις τομείς έρευνας: Μοριακή Βιολογία, Γεωργική Χημεία, Τεχνολογία Τροφίμων και Γεωργική Μικροβιολογία. Επίσης ο Κλάδος πραγματοποιεί χημικές αναλύσεις που εμπίπτουν σε ερευνητικά προγράμματα για στήριξη άλλων Κλάδων του Ινστιτούτου. Σε τακτά χρονικά διαστήματα ο Κλάδος Αγροβιοτεχνολογίας φιλοξενεί προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές για πρακτική άσκηση και εκπόνηση πτυχιακής διατριβής.


Ερευνητικά Εργαστήρια
Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας
Εργαστήριο Γεωργικής Χημείας
Εργαστήριο Τεχνολογίας Τροφίμων
Εργαστήριο Γεωργικής Μικροβιολογίας

Δίκτυα Συνεργασίας

 • COST FA 16110 Control of Human Pathogenic Micro-organisms in Plant Production Systems
 • Scientific Society Mikroviocosmos
 • Kyoto Club, Global Climate Change Network, www.kyotoclub.org
 • Sustainable Solid Waste Management network
 • European Network of GMO Laboratories
 • Regional Agricultural Biotechnology Network
 • European Initiative for Agrarian Research for Development
 • Contact Network for Competitiveness in Biotechnology
 • Network group regarding the coexistence of genetically modified, conventional and organic crops

Ερευνητική Συνεργασία
 • Immunogenomics and Infection Laboratory, Department of Life Sciences, Imperial College of London, UK
 • Leibniz Institute of Plant Genetics and Crop Plant Research, Germany
 • Laboratoire d’ Agroecologie, INRA SAD-PAYSAGE,
 • Department of Agroecology, Dijon, INRA
 • Department of Chemical and Geological Science, University of Cagliari
 • Italian National Agency for New Technologies, Energy and Sustainable Economic Development, ENEA, Italy
 • Τμήμα Γεωπονίας, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο
 • Εργαστήριο Λαχανοκομίας, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα
 • Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Ζωολογίας και Παρασιτολογίας, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα
 • Εργαστήριο Γενετικής και Βελτίωσης των Φυτών Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα
 • Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Ελλάδα
 • Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ελλάδα
 • Τμήμα Οπωροκηπευτικών Γενετικής και Βιοτεχνολογίας, Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανιών, Ελλάδα
 • Molecular Biology and Genomics Unit, Institute for Health and Consumer Protection, Joint Research Centre, Ispra, Italy
 • Molecular Genetics Department, AgroBioInstitute, Sofia, Bulgaria


Προσωπικό Κλάδου


Ιωάννης Ιωαννίδης, Μιχάλης Ομήρου • Εργαστήριο Γεωργικής Μικροβιολογίας
 • Εργαστήριο Γεωργικής Χημείας
 • Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας
 • Εργαστήριο Τεχνολογίας Τροφίμων

 • Γνωρίστε το ΙΓΕ μέσα από το Διαδίκτυο

  Ενημερωτικά Δελτία

  Διαδικτυακές Εφαρμογές του ΙΓΕ

  Δημοσιεύσεις Ελεύθερης Πρόσβασης ΙΓΕ

  Άρθρα στο περιοδικό Αγρότης

  Εθνική Διαδικτυακή Πύλη Ανοικτών Δεδομένων

  Κώδικας Πρακτικής για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Παρενόχλησης και της Σεξουαλικής Παρενόχλησης στη δημόσια υπηρεσία

  Αειφόρο περιβάλλον και προστασία της άγριας ζωής

  Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020

  Αν δεις Φωτιά 112 ή 1407

  Οδηγός Συμπεριφοράς και δεοντολογίας των Δημοσίων Υπαλλήλων

  e-procurment

  Ενημέρωσέ με