Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών

Τόχνη


Ο Πειραματικός Σταθμός στην Τόχνη, ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1982 στo πλαίσιο του σχεδίου Βασιλικού-Πεντάσχοινου με στόχο τη διεξαγωγή πειραμάτων σχετικών με είδη και ποικιλίες φυτών, μεθόδους άρδευσης και ποιότητας νερού. Σήμερα, ο Σταθμός καταλαμβάνει έκταση 11 περίπου εκταρίων και καλύπτει ερευνητικές δραστηριότητες των κλάδων Φυτοπροστασίας, Εγγείων Βελτιώσεων, Λαχανοκομίας-Ανθοκομίας, Δενδροκομίας, Βελτίωσης Φυτών και Αγροβιοτεχνολογίας του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών. Για τη στήριξη των ερευνητικών προγραμμάτων, ο Σταθμός, διαθέτει θερμοκήπια νέας τεχνολογίας, δικτυοκήπια, μονάδα αφαλάτωσης, ενώ σε συνεργασία με το τμήμα Μετεωρολογίας και την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου διατηρεί μετεωρολογικό σταθμό και κινητή μονάδα παρακολούθησης της ποιότητας της ατμόσφαιρας. Στον Πειραματικό Σταθμό Τόχνης οργανώνονται ενημερωτικές επισκέψεις παραγωγών, φοιτητών και γεωπόνων, ενώ από το Νοέμβριο του 2010 ξεκίνησε τη λειτουργία του το Εκπαιδευτικό Κέντρο Υδροπονίας με σκοπό την απόκτηση τόσο θεωρητικών όσο και πρακτικών δεξιοτήτων στη διαχείριση υδροπονικών συστημάτων καλλιέργειας λαχανικών σε θερμοκήπια.

Προσωπικό Σταθμού
No documents found


Γνωρίστε το ΙΓΕ μέσα από το Διαδίκτυο

Ενημερωτικά Δελτία

Διαδικτυακές Εφαρμογές του ΙΓΕ

Δημοσιεύσεις Ελεύθερης Πρόσβασης ΙΓΕ

Άρθρα στο περιοδικό Αγρότης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Εθνική Διαδικτυακή Πύλη Ανοικτών Δεδομένων

Κώδικας Πρακτικής για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Παρενόχλησης και της Σεξουαλικής Παρενόχλησης στη δημόσια υπηρεσία

Αειφόρο περιβάλλον και προστασία της άγριας ζωής

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020

Αν δεις Φωτιά 112 ή 1407

Οδηγός Συμπεριφοράς και δεοντολογίας των Δημοσίων Υπαλλήλων

e-procurment

Ενημέρωσέ με