Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών

Σαϊττάς


Ο Πειραματικός Σταθμός Σαϊττά βρίσκεται στη νότια πλευρά της οροσειράς του Τροόδους κοντά στα χωριά Μονιάτης και Τριμίκλινη σε υψόμετρο 650 μέτρα. Οι κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής είναι ιδανικές για τη διεξαγωγή πειραματικών εργασιών στην αμπελουργία και τα φυλλοβόλα δέντρα.

Μετά την καταστροφική πυρκαγιά στην περιοχή Σαϊττά το 2007 και την ολοσχερή καταστροφή των εγκαταστάσεων του Πειραματικού Σταθμού έγινε σταδιακά πλήρης αναβάθμιση σε κτηριακές εγκαταστάσεις και εξοπλισμό για την ομαλή λειτουργία του. Ο Σταθμός είναι πολύ κοντά στις περισσότερες αμπελουργικές περιοχές όπως Πιτσιλιά, Κρασοχώρια Λεμεσού, Κουμανταρία και αποτελεί το κέντρο των πειραματικών εργασιών στην περιοχή για την αμπελουργία και τα φυλλοβόλα δέντρα. Επίσης με την αναβάθμιση του Πειραματικού Σταθμού έχει διευκολυνθεί η διεξαγωγή πειραματικών εργασιών σε παραγωγούς και αμπελουργούς στις περιοχές αυτές.

Στον Πειραματικό Σταθμό έχουν εγκατασταθεί και συντηρούνται 10 δεκάρια επιτραπέζια και οινοποιήσιμα αμπέλια και 4 δεκάρια κερασιές για τη διεξαγωγή των πιο κάτω πειραματικών εργασιών του Κλάδου Δενδροκομίας /Αμπελουργίας.

  • Εντοπισμός, συλλογή και διατήρηση γενετικού υλικού in situ γηγενών οινοποιήσιμων και επιτραπέζιων ποικιλιών αμπέλου και των κυριοτέρων ξένων ποικιλιών.
  • Εντοπισμός, συλλογή και διατήρηση άγριων φυτών αμπέλου.
  • Αμπελογραφική περιγραφή των γηγενών ποικιλιών αμπέλου.
  • Αξιολόγηση υφιστάμενων κλώνων φυτοϋγειονομικής επιλογής ντόπιων οινοποιήσιμων και επιτραπέζιων ποικιλιών αμπέλου.
  • Αξιολόγηση Επιτραπέζιων ποικιλιών αμπέλου.
  • Αξιολόγηση της ποικιλίας Crimson Seedless εμβολιασμένη σε αμερικάνικα υποκείμενα.
  • Αξιολόγηση της ποικιλίας Autumn Royal εμβολιασμένη σε αμερικάνικα υποκείμενα.
  • Μελέτη λειτουργικότητας συστημάτων υποστύλωσης οινοποιήσιμων και επιτραπέζιων ποικιλιών αμπέλου.
  • Αξιολόγηση ποικιλιών κερασιάς.

Από το 2012 άρχισε η λειτουργία Εκπαιδευτικού Κέντρου με στόχο την εκπαίδευση γεωργών και Λειτουργών του Τμήματος Γεωργίας σε θέματα που αφορούν την αμπελουργία και την καλλιέργεια φυλλοβόλων δέντρων.

Κάθε χρόνο διενεργούνται επισκέψεις από παραγωγούς, φοιτητές και συναδέλφους του Τμήματος Γεωργίας στις πειραματικές φυτείες για ενημέρωσή τους.

Προσωπικό Σταθμού
No documents found


Γνωρίστε το ΙΓΕ μέσα από το Διαδίκτυο

Ενημερωτικά Δελτία

Διαδικτυακές Εφαρμογές του ΙΓΕ

Δημοσιεύσεις Ελεύθερης Πρόσβασης ΙΓΕ

Άρθρα στο περιοδικό Αγρότης

Στρατηγικό Σχέδιο Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027

Εθνική Διαδικτυακή Πύλη Ανοικτών Δεδομένων

Κώδικας Πρακτικής για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Παρενόχλησης και της Σεξουαλικής Παρενόχλησης στη δημόσια υπηρεσία

Αειφόρο περιβάλλον και προστασία της άγριας ζωής

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020

Αν δεις Φωτιά 112 ή 1407

Οδηγός Συμπεριφοράς και δεοντολογίας των Δημοσίων Υπαλλήλων

e-procurment

Ενημέρωσέ με