Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών

Λαχανοκομία


Η τρέχουσα δρατηριότητα του Κλάδου επικεντρώνεται σε λαχανοκομικά και ανθοκομικά είδη καθώς και στη µετασυλλεκτική τεχνολογία οπωροκηπευτικών.

Η ερευνητική δραστηριότητα στην ανθοκομία επικεντρώθηκε στις καλλιέργειες τριαντάφυλλων, πρασινάδας, κομμένων ανθέων και αξιοποίησης φυτών της κυπριακής χλωρίδας. Μελετήθηκαν οι συνθήκες πολλαπλασιασμού και ανάπτυξης από σπόρο και μοσχεύματα ενδημικών ειδών της κυπριακής χλωρίδας. Εν όψει της πρόσληψης κατά το 2010 νέου/ νέας λειτουργού για τα θέματα ανθοκομίας συντηρήθηκαν ποικιλίες τριαντάφυλλων που είχαν αξιοποιηθεί στα πλαίσια προηγούμενων προγραμμάτων και νέα είδη πρασινάδας από τη χλωρίδα της Αυστραλίας. Συντηρήθηκε επίσης φυτικό υλικό που είχε συλλεχθεί και αναπαραχθεί με στόχο την αξιοποίηση ενδημικών φυτών της κυπριακής χλωρίδας και τη βελτίωση των χαρακτηριστικών τους για χρήση στην εμπορική ανθοκομία.

Το πρόβλημα της ποιοτικής υποβάθμισης της καλοκαιρινής παραγωγής καρπουζιού σε συνάρτηση με την πρακτική του εμβολιασμού και τη μετασυλλεκτική διατήρηση εξετάζεται στα πλαίσια δύο νέων ερευνητικών προτάσεων που υποβλήθηκαν το 2009. Τα αποτελέσματα του πρώτου χρόνου των πειραμάτων παρουσιάστηκαν τόσο σε ανοικτή διάλεξη στο ΙΓΕ όσο και στο 28ο Διεθνές Συνέδριο Οπωροκηπευτικών στη Λισσαβώνα της Πορτογαλίας.

Συνεχίστηκε η αξιολόγηση της μετασυλλεκτικής διατηρησιμότητας και ποιότητας επιτραπέζιων ποικιλιών σταφυλιού. Αξιολογούνται οι ποικιλίες Superior, Calmeria, Μαύρο, Crimson και Σιδερίτης. Από τα αποτελέσματα της εργασίας αναμένεται να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα ως προς τη δυνατότητα κάλυψης της φθινοπωρινής και χειμερινής αγοράς με επιτραπέζια σταφύλια.

Ολοκληρώθηκε η ερευνητική εργασία αξιολόγησης μετασυλλεκτικών μεθόδων ελέγχου του πενικιλίου (Penicillium digitatum) επιτρεπτών σε εσπεριδοειδή βιολογικής παραγωγής, στα πλαίσια συνεργασίας με το Τμήμα Γεωργίας για προώθηση της βιολογικής εσπεριδοκαλλιέργειας. Οι εφαρμογές διενεργήθηκαν στις ποικιλίες Βαλένσια και Μαντόρα με ενθαρρυντικά αποτελέσματα από τις εμβαπτίσεις σε όξινα ανθρακικά άλατα στα Βαλέντσια και από την ήπια θερμική επεξεργασία στα Μαντόρα.

Ολοκληρώθηκε μια σειρά εργασιών που αφορούν τη μετασυλλεκτική διαχείριση βιομηχανικών ποικιλιών πατάτας ως προς την αποθηκευτική συμπεριφορά και τα τεχνολογικά τους χαρακτηριστικά σε σχέση με τη θερμοκρασία και διάρκεια διατήρησης. Αξιολογήθηκε επίσης η επίδραση της λίπανσης αζώτου στα μετασυλλεκτικά και τεχνολογικά την ποιότητα του τελικού προϊόντος μεταποίησης της ποικλίας ‘Hermes’. Εξετάστηκε περαιτέρω η εφαρμογή ήπιας θερμικής επεξεργασίας στους κονδύλους της ποικιλίας ‘Hermes’ πριν από την επανασύσταση, με στόχο τον έλεγχο του φυτρώματος και τη βελτίωση των τεχνολογικών χαρακτηριστικών των κονδύλων

Ολοκληρώθηκε η συλλογή και αναπαραγωγή ντόπιων κλώνων ροδιάς (Punica granatum) για ex situ αξιολόγηση τους ως προς τα πομολογικά, ποιοτικά και τεχνολογικά χαρακτηριστικά, την αντιοξειδωτική αξία και τη διατηρησιμότητα των καρπών τους. Στα πλαίσια σχετικής ερευνητικής πρότασης η συλλογή εγκαταστάθηκε για σκοπούς αξιολόγησης στον Πειραματικό Σταθμό του ΙΓΕ στο Ζύγι.

Συνεχίζουν τα ακόλουθα Ευρωπαϊκά Προγράμματα: 1) ΜΕLIA, το οποίο στοχεύει στην εμπλοκή των κέντρων λήψης αποφάσεων στο πρόγραμμα και τον καθορισμό πολιτικής για εξοικονόμηση νερού στη Μεσόγειο. 2) GEWAMED, που έχει σαν στόχο την ενεργό συμμετοχή της γυναίκας στην αρδευόμενη γεωργία. Συνεχίζει επίσης το πρόγραμμα της FAO HORTIVAR που αποσκοπεί στη δημιουργία μίας βάσης δεδομένων για τις θερμοκηπιακές και μη καλλιέργειες της Μεσογείου.


Προσωπικό Κλάδου


Μάριος Κυριάκου, Γεώργιος Σωτηρίου, Άγγελος Κυρατζής
No documents found


Γνωρίστε το ΙΓΕ μέσα από το Διαδίκτυο

Ενημερωτικά Δελτία

Διαδικτυακές Εφαρμογές του ΙΓΕ

Δημοσιεύσεις Ελεύθερης Πρόσβασης ΙΓΕ

Άρθρα στο περιοδικό Αγρότης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Εθνική Διαδικτυακή Πύλη Ανοικτών Δεδομένων

Αειφόρο περιβάλλον και προστασία της άγριας ζωής

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020

Αν δεις Φωτιά 112 ή 1407

Οδηγός Συμπεριφοράς και δεοντολογίας των Δημοσίων Υπαλλήλων

e-procurment

Ενημέρωσέ με