Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών

Αγροβιοτεχνολογία


Εργαστήριο Τεχνολογίας ΤροφίμωνΤο Εργαστήριο Τεχνολογίας Τροφίμων (ΕΤΤ) δημιουργήθηκε το 2010-11 και έχει σαν αποστολή την Μικροβιολογική, Χημική και Οργανοληπτική ανάλυση τροφίμων και πρώτων υλών, με στόχο να βοηθήσει την έρευνα στον ευρύτερο τομέα της παραγωγής και διάθεσης ποιοτικών, θρεπτικών, ασφαλών και οργανοληπτικά αποδεκτών τροφίμων.

Ερευνητικό Ενδιαφέρον
  • Λειτουργικά τρόφιμα και φυσικά συντηρητικά / πρόσθετα.
  • Μικροβιολογική και χημική ποιότητα των τροφίμων (ασφάλεια τροφίμων).
  • Θρεπτική αξιολόγηση τροφίμων.
  • Βελτίωση μεθόδων παραγωγής και τυποποίηση παραδοσιακών προϊόντων.

Ερευνητική Δραστηριότητα
  • Διερεύνηση της αντιοξειδωτικής και αντιμικροβιακής ικανότητας φυσικών προϊόντων
  • Διερεύνηση της επίδρασης της επεξεργασίας και του μαγειρέματος, στα θρεπτικά και αντιθρεπτικά στοιχεία σε ξηρούς σπόρους λουβιούΓνωρίστε το ΙΓΕ μέσα από το Διαδίκτυο

Ενημερωτικά Δελτία

Διαδικτυακές Εφαρμογές του ΙΓΕ

Δημοσιεύσεις Ελεύθερης Πρόσβασης ΙΓΕ

Άρθρα στο περιοδικό Αγρότης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Εθνική Διαδικτυακή Πύλη Ανοικτών Δεδομένων

Κώδικας Πρακτικής για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Παρενόχλησης και της Σεξουαλικής Παρενόχλησης στη δημόσια υπηρεσία

Αειφόρο περιβάλλον και προστασία της άγριας ζωής

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020

Αν δεις Φωτιά 112 ή 1407

Οδηγός Συμπεριφοράς και δεοντολογίας των Δημοσίων Υπαλλήλων

e-procurment

Ενημέρωσέ με