Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών

Αγροβιοτεχνολογία


Εργαστήριο Γεωργικής ΧημείαςΣτο Εργαστήριο Γεωργικής Χημείας (ΕΓΧ) η ερευνητική δραστηριότητα επικεντρώνεται στα θέματα ασφάλειας γεωργικών προϊόντων όπως η υπολειματικότητα φυτοφαρμάκων με στόχο τον προσδιορισμό των μέγιστων πιθανών υπολειμμάτων που είναι δυνατό να προκύψουν μετά από λανθασμένη χρήση και όχι σύμφωνα με τις εγκεκριμένες οδηγίες χρήσης τους. Επίσης το ΕΓΧ πραγματοποιεί χημικές αναλύσεις που εμπίπτουν σε ερευνητικά προγράμματα για στήριξη άλλων Κλάδων του Ινστιτούτου.Γνωρίστε το ΙΓΕ μέσα από το Διαδίκτυο

Ενημερωτικά Δελτία

Διαδικτυακές Εφαρμογές του ΙΓΕ

Δημοσιεύσεις Ελεύθερης Πρόσβασης ΙΓΕ

Άρθρα στο περιοδικό Αγρότης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Εθνική Διαδικτυακή Πύλη Ανοικτών Δεδομένων

Κώδικας Πρακτικής για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Παρενόχλησης και της Σεξουαλικής Παρενόχλησης στη δημόσια υπηρεσία

Αειφόρο περιβάλλον και προστασία της άγριας ζωής

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020

Αν δεις Φωτιά 112 ή 1407

Οδηγός Συμπεριφοράς και δεοντολογίας των Δημοσίων Υπαλλήλων

e-procurment

Ενημέρωσέ με