Επικοινωνία      

Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης

Αναλογικό Σεισμολογικό Δίκτυο (1997-2013)

Σεισμολογικό Δίκτυο
Το Αναλογικό Σεισμολογικό Δίκτυο της Κύπρου. Οι θέσεις των σταθμών φαίνονται με μπλε σύμβολα και η πορεία μετάδοσης των δεδομένων προς το Σεισμολογικό Κέντρο διαγράφεται με τις κόκκινες γραμμές.


Το Αναλογικό Σεισμολογικό Δίκτυο της Κύπρου είχε 7 υπαίθριους σεισμολογικούς σταθμούς (Ακάμας, Πάφος, Πύργος, Σούνι, Μάμμαρι, Μαθιάτης και Παραλίμνι) και 2 υπαίθριους σταθμούς αναμετάδοσης (Τρόοδος και Μαδαρή) οι οποίοι έστελναν σεισμικά δεδομένα τηλεμετρικά (με τη χρήση ραδιοκυμάτων) σε πραγματικό χρόνο στο Σεισμολογικό Κέντρο στη Λευκωσία, όπου γινόταν η λήψη, ψηφιοποίηση και επεξεργασία τους.
Κάθε σταθμός αποτελούταν από σεισμόμετρα μίας (κατακόρυφης) συνιστώσας ή τριών συνιστωσών (κατακόρυφης, βορρά-νότου και ανατολής-δύσης) εγκατεστημένα σε υπόγεια φρεάτια, σύστημα παραγωγής και τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύματος (φωτοβολταϊκά) και σύστημα μετάδοσης των δεδομένων. Mόνο τέσσερις σταθμοί (Μαθιάτης, Αλεύκα, Σούνι, Παραλίμνι) διέθεταν όργανα τριών συνιστωσών. Τα σεισμόμετρα ήταν αναλογικά και τύπου βραχείας περιόδου, είχαν δηλαδή απόκριση μόνο σε σεισμικά κύματα υψηλών συχνοτήτων. Το αναλογικό δίκτυο κατέγραφε, κατά μέσο όρο, 600 σεισμούς το χρόνο: 300 τοπικούς (απόσταση μέχρι και 300 km από την Κύπρο), 100 μέτριου μεγέθους περιφερειακούς (απόσταση 300-1000 km από την Κύπρο) και 200 μεγάλου μεγέθους τηλεσεισμούς (απόσταση πέραν των 1000 km από την Κύπρο).

Περισσότερες Πληροφορίες (Ιστορική Αναδρομή Αναλογικού Δικτύου)
Άλλοι Σύνδεσμοι:
| Παρακολούθηση των Σεισμών | Τρέχουσα Σεισμικότητα | Αισθητοί Σεισμοί | Καταγραφές Σεισμολογικών Σταθμών | Πρόσβαση στα Ψηφιακά Σεισμολογικά Δεδομένα | Ψηφιακό Σεισμολογικό Δίκτυο | Σεισμολογικό Κέντρο Λευκωσίας | Σεισμολογικό Κέντρο Μαθιάτη | Χάρτες Σεισμικότητας | Σημαντικοί Σεισμοί | Ιστορικοί Σεισμοί | Εκθέσεις, Μελέτες & Άρθρα | Σεισμοί: Συχνές Ερωτήσεις | Η Σεισμικότητα της Κύπρου | Εκπαιδευτικό Υλικό |

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα
Back To Top