Επικοινωνία      

Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης

Σεισμολογικό Κέντρο Λευκωσίας

Σεισμολογικό Δίκτυο
Το κύριο Σεισμολογικό Κέντρο του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης βρίσκεται στο κτίριο όπου στεγάζεται το Τμήμα. Η υποδομή του Σεισμολογικού Κέντρου υποστηρίζει τη λήψη των συνεχών σεισμολογικών δεδομένων από το Σεισμολογικό Δίκτυο σε πραγματικό χρόνο μέσω δορυφόρου και διαδικτύου, την αποθήκευση και αρχειοθέτησή τους, την αποστολή τους στη σεισμολογική κοινότητα καθώς και την επεξεργασία τους με τη χρήση εξειδικευμένων λειτουργικών προγραμμάτων. Επιπρόσθετα λειτουργεί εξειδικευμένο λογισμικό διαχείρισης σεισμολογικών δεδομένων που πραγματοποιεί μια αυτοματοποιημένη και προκαταρκτική αξιολόγηση των σεισμών και στέλνει αυτόματα ειδοποιήσεις στο αρμόδιο προσωπικό του Τμήματος μέσω SMS, email και ιστοσελίδας. Λειτουργεί επίσης διακομιστή web για την άμεση ενημέρωση του κόσμου για τη σεισμική δραστηριότητα της Κύπρου, καθώς και για την ζωντανή παρακολούθηση των καταγραφών των σταθμών, μέσω διαδραστικής ιστοσελίδας.

Η απόδοση του Σεισμολογικού Δικτύου είναι ιδιαίτερα ικανοποιητική, με διακριτικότητα που φτάνει σε καταγραφή σεισμών με μεγέθη από Μ=0,8 σε κάποιες περιοχές της Κύπρου και σε καταγραφή όλων των σεισμών του πλανήτη με μεγέθη Μ>4.8.

Κατά μέσο όρο το Σεισμολογικό Κέντρο καταγράφει κάθε χρόνο τουλάχιστο 2,000 σεισμούς από τους οποίους οι 1,300 έχουν εστίες στην ευρύτερη περιοχή της Κύπρου. Ένα πολύ μικρό ποσοστό των σεισμών αυτών, της τάξης του 0.5% γίνονται αισθητοί από πολίτες της Κύπρου.
Για σκοπούς εξασφάλισης της βιωσιμότητας του συστήματος σε περίπτωση ισχυρού σεισμού, έχει δημιουργηθεί επιπλέον εφεδρικό Σεισμολογικό Κέντρο στον Μαθιάτη, στο κτίριο όπου στεγάζεται και ένας από τους σεισμολογικούς σταθμούς. Στο χώρο αυτό υπάρχει η κατάλληλη υποδομή για την ανεξάρτητη λήψη των δεδομένων του νέου δικτύου και την επεξεργασία τους. Τα δύο σεισμολογικά κέντρα βρίσκονται σε συνεχή διαδικτυακή σύνδεση μεταξύ τους.

Mε τη χρήση νέων τεχνολογιών γίνεται εφικτή σε κάθε Σεισμολογικό Κέντρο του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης η λήψη σε πραγματικό χρόνο σεισμολογικών δεδομένων από δεκάδες σεισμολογικούς σταθμούς από όλο τον κόσμο, επεκτείνοντας με αυτό τον τρόπο τη διακριτικότητα του δικτύου σε ολόκληρη την ανατολική Μεσόγειο. Αυτή τη στιγμή λαμβάνονται δεδομένα από 70 σεισμολογικούς σταθμούς από όλο τον κόσμο με σκοπό τον έγκαιρο και έγκυρο εντοπισμό μεγάλων σεισμών (τηλεσεισμών) σε κάθε περιοχή της Γης. Με αυτόν τον τρόπο τα Σεισμολογικά Κέντρα διαχειρίζονται καθημερινώς έναν τεράστιο όγκο σεισμολογικών δεδομένων που αφορούν σεισμικές καταγραφές σχεδόν από όλο τον κόσμο.
Άλλοι Σύνδεσμοι:
| Παρακολούθηση των Σεισμών | Τρέχουσα Σεισμικότητα | Αισθητοί Σεισμοί | Καταγραφές Σεισμολογικών Σταθμών | Πρόσβαση στα Ψηφιακά Σεισμολογικά Δεδομένα | Ψηφιακό Σεισμολογικό Δίκτυο | Αναλογικό Σεισμολογικό Δίκτυο | Σεισμολογικό Κέντρο Μαθιάτη | Χάρτες Σεισμικότητας | Σημαντικοί Σεισμοί | Ιστορικοί Σεισμοί | Εκθέσεις, Μελέτες & Άρθρα | Σεισμοί: Συχνές Ερωτήσεις | Η Σεισμικότητα της Κύπρου |Εκπαιδευτικό Υλικό |

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα
Back To Top