Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2014-2020

Επικοινωνία


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Θάλασσα" 2014-2020 επικοινωνείτε στα τηλέφωνα

Γιάννος Κυριάκου 22807862

Νατάσα Παππουλή 22807861

Νικολέτα Βαρνάβα 22807849

Τηλεομοιότυπο: 22423293

Διεύθυνση ΕΦ Αλιείας

Κεντρικά Γραφεία Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών
Βηθλεέμ 101 - Βιομηχανική Περιοχή Στροβόλου
1416 Λευκωσία

Ηλ. Διεύθυνση (E-mail)

aheracleous@dfmr.moa.gov.cy

Στοιχεία Επικοινωνίας με Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γιάννος Κυριάκου
Ανώτερος Λειτουργός Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών

Τηλ: 357 22807862
Κινητό: 357 99834359
Φαξ: 357 22423293
Email: ykyriacou@dfmr.moa.gov.cy


DG MARE

Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων

EUR-Lex Πρόσβαση στο Δίκαιο της ΕΕ