Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2014-2020

Προσφορές


Με βάση την εξαγγελία του Προέδρου της Δημοκρατίας για το «Σχέδιο Δράσης για τη Μεταρρύθμιση της Δημόσιας Υπηρεσίας», από την 1η Ιανουαρίου 2014 καθίσταται υποχρεωτική η ηλεκτρονική δημοσίευση των εγγράφων των ανοικτών διαγωνισμών που προκηρύσσονται από όλες τις Αναθέτουσες Αρχές και τους Αναθέτοντες Φορείς. Η σχετική δημοσίευση γίνεται πλέον μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων (eProcurement). Το πιο πάνω μέτρο ενισχύει την ανάπτυξη του υγιούς ανταγωνισμού και ταυτόχρονα εξοικονομεί διοικητικό κόστος για τις Αναθέτουσες Αρχές και του Αναθέτοντες Φορείς, αφού αυτοματοποιεί μη παραγωγικές επαναληπτικές δραστηριότητες.

Ενόψει των πιο πάνω, όλοι οι διαγωνισμοί που προκηρύσσει το Τμήμα μας με ανοικτή διαδικασία, είναι διαθέσιμοι στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Συμβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας, στην ιστοσελίδα:
https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/home.doστην οποία θα πρέπει να εγγραφείτε ως οικονομικοί φορείς για να εξασφαλίσετε ηλεκτρονικά τα σχετικά έγγραφα του διαγωνισμού, εφόσον δεν διατίθενται από το Τμήμα σε έντυπη μορφή.

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα Μυρτώ Μιλτιάδου, στο τηλ. 22807856 ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
mmiltiadou@dfmr.moa.gov.cy.- 26/06/2015 Προσφορά για την αγορά Συσκευών Δορυφορικού Εντοπισμού (ΣΔΕ) (mini-C) και παροχή δορυφορικών υπηρεσιών και τεχνικής υποστήριξης για τις ΣΔΕ (Αρ. Διαγωνισμού 16/2015)
 
Αρχείο Προσφορών


DG MARE

Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων

EUR-Lex Πρόσβαση στο Δίκαιο της ΕΕ