Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2014-2020

Ανακοινώσεις/Δελτία Τύπου
- 20/02/2023 Σχέδιο Χορηγιών προμήθειας εξοπλισμού απαραίτητου για διασφάλιση διαβίβασης δεδομένων αλιείας
 
- 19/10/2022 Σχέδιο Χορηγιών για παροχή αντιστάθμισης στον αλιευτικό τομέα για διατάραξη της αγοράς λόγω της στρατιωτικής επίθεσης της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας
 
- 22/03/2022 Σχέδιο Χορηγιών για αγορά απωθητικού εξοπλισμού για προστασία των θαλάσσιων προστατευόμενων ειδών
 
- 21/03/2022 4η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων: Μέτρο 2.2 - Σχέδιο για Παραγωγικές Επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια
 
- 21/01/2022 Μέτρο 3.1 - Προκήρυξη Σχεδίου Χορηγιών προμήθειας εξοπλισμού απαραίτητου για διασφάλιση διαβίβασης δεδομένων αλιείας - 4η Πρόσκληση
 
- 22/01/2021 Παράταση στην ολοκλήρωση των έργων για τα Σχέδια Χορηγιών της Προτεραιότητας της Ένωσης 1
 
- 03/11/2020 Προκήρυξη Σχεδίων Χορηγιών - Προσωρινή Παύση Αλ. Δραστηριοτήτων (Πολυδύναμα) και Ίδρυση, Επέκταση και Εκσυγχρονισμό Ψαροταβέρνων της Αναπτυξιακής Εταιρείας Πάφου
 
- 02/11/2020 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: Σχέδιο για την αποζημίωση των ζημιών που προκαλούνται στα αλιεύματα από προστατευόμενα θηλαστικά
 
- 16/10/2020 Σχέδιο Προσωρινής Παύσης Αλιευτικών Δραστηριοτήτων (ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ)
 
- 14/07/2020 Σχέδιο παροχής αντιστάθμισης σε υδατοκαλλιεργητές για την προσωρινή αναστολή ή μείωση της παραγωγής / εξαλιεύσεων λόγω έξαρσης του Covid-19
 
- 26/05/2020 Προκήρυξη Σχεδίων για Παραγωγικές Επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια και για Επενδύσεις στον τομέα μεταποίησης προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας
 
- 05/05/2020 Σχέδιο Χορηγιών για αγορά απωθητικού εξοπλισμού για προστασία των θαλάσσιων προστατευόμενων ειδών - 1η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
 
- 15/04/2020 Σχέδιο Προσωρινής Παύσης Αλιευτικών Δραστηριοτήτων - Διαφοροποίηση Προϋποθέσεων
 
- 09/04/2020 Σχέδιο Προσωρινής Παύσης Αλιευτικών Δραστηριοτήτων
 
- 28/02/2020 Μέτρο 1.20 - 3η Πρόκλσηση - Σχέδιο Χορηγιών για άμβλυνση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των αλιευτικών σκαφών
 
- 28/02/2020 Μέτρο 1.8 - 3η Πρόσκληση: Σχέδιο Χορηγιών για επενδύσεις στα αλιευτικά σκάφη
 
- 11/02/2020 3η Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων: Σχέδιο Χορηγιών προμήθειας εξοπλισμού απαραίτητου για διασφάλιση διαβίβασης δεδομένων αλιείας
 
- 29/07/2019 Ημερίδα Ενημέρωσης για το ΕΤΘΑΥ 2021-2027
 
- 04/06/2019 Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάφου "Αφροδίτη" - Προκήρυξη Σχεδίου Χορηγιών για Ίδρυση, Επέκταση και Εκσυγχρονισμό Ψαροταβέρνων
 
- 23/05/2019 Σχέδιο Χορηγιών για Ίδρυση και Εκσυγχρονισμό Κέντρων Εστίασης και Αναψυχής - Ψαροταβέρνες - Αναπτυξιακή Εταιρεία Λάρνακας
 
- 25/04/2019 Σχέδιο για την καταπολέμηση του λαγοκέφαλου στα παράκτια νερά της Κύπρου
 
- 21/09/2018 Χορήγηση 4ης Δόσης στα πλαίσια υλοποίησης του Σχεδίου για την αποζημίωση των ζημιών που προκαλούνται στα αλιεύματα από προστατευόμενα θηλαστικά
 
- 22/06/2018 Δημόσια Διαβούλευση: Πρόταση Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου Προγραμματική Περίοδος 2021-2027
 
- 23/05/2018 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή Δυνητικών Δικαιούχων για τη δημιουργία δικτύου μεταξύ επιστημόνων και αλιέων - Μέτρο 1.3 Συμπράξεις Επιστημόνων Αλιέων
 
- 22/09/2017 Αίτηση Χρηματοδότησης από αλιείς που έχουν ενταχθεί στο Σχέδιο για την αποζημίωση των ζημιών που προκαλούνται στα αλιεύματα από προστατευόμενα θηλαστικά για χορήγηση της 3ης Δόσης για το έτος 2017
 
- 25/08/2017 Παρουσίαση Αποτελεσμάτων για την έρευνα για τα κητώδη (Φάλαινες και Δελφίνια) στα θαλάσσια ύδατα της Κύπρου
 
- 11/07/2017 Πρόσληψη Υπαλλήλου Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία - Εμπειρογνώμονας σε θέματα Θαλασσίων Βιολογικών Επιστημών
 
- 31/12/2016 Συνοπτική Έκθεση για την Ενημέρωση του Κοινού (Άρθρο 50 Παρ. 9 του Καν. (ΕΕ) αριθ. 1303/2013)
 
- 12/12/2016 Προτεραιότητα της Ένωσης 4: Επιλογή των τριών Τοπικών Ομάδων Δράσης Αλιείας (ΤΟΔΑ) στα πλαίσια της πρόσκλησης της Προτεραιότητας της Ένωσης 4, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Θάλασσα (ΕΤΘΑ) 2014 - 2020
 
- 29/09/2016 Παραλαβή Αιτήσεων από Επαρχιακές Μονάδες ΤΑΘΕ στα πλαίσια του Σχεδίου για την αποζημίωση των ζημιών που προκαλούνται στα αλιεύματα από προστατευόμενα θηλαστικά»
 
- 21/09/2016 1η Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων στα Πλαίσια του Σχεδίου Χορηγιών για την αποζημίωση των ζημιών που προκαλούνται στα αλιεύματα από προστατευόμενα θηλαστικά
 
- 02/09/2016 3η Τροποποίηση της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Αρ.03/ 4.1/4.1-4/01/06.2016
 
- 09/08/2016 Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Προτάσεων για Υποβολή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης από "Τοπικές Ομάδες Δράσης Αλιείας"
 
- 01/07/2016 Σχέδιο Χορηγιών προμήθειας εξοπλισμού απαραίτητου για διασφάλιση διαβίβασης δεδομένων αλιείας
 
- 29/06/2016 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για την υποβολή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης από "Τοπικές Ομάδες Δράσεις Αλιείας"
 
- 13/06/2016 Σχέδιο για την Καταπολέμηση του λαγοκέφαλου στα παράκτια νερά της Κύπρου
 
- 10/05/2016 Ανοικτή πρόσκληση για Προτάσεις για χρηματοδότηση κάτω από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας 2014-2020 - Γαλάζια Τεχνολογία: Εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών στην οικονομία των θαλάσσιων λεκανών - Ανοικτή Πρόσκληση υποβολής Προτάσεων EASME/EMFF/2016/1.2.1.3
 
- 28/03/2016 1η και 2η Πρόσκληση Σχεδίων Χορηιγών για Παραγωγικές Επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια
 
- 17/07/2015 Παρουσίαση Επιχειρησιακού Προγράμματος "Θάλασσα" 2014-2020 από τον Υπουργό Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Νίκο Κουγιάλη
 
- 03/07/2015 Έγκριση Επιχειρησιακού Προγράμματος "Θαλασσα" 2014-2020
 
- 27/05/2015 Παραλαβή Αιτήσεων από Επαρχίες για το Σχέδιο Απόσυρσης Αλ. Σκαφών
 
- 26/05/2015 Σχέδιο Απόσυρσης Αλιευτικών Σκαφών Παράκτιας Αλιείας Μικρής Κλίμακας
 
Αρχείο Ανακοινώσεων/Δελτίων Τύπου


DG MARE

Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων

EUR-Lex Πρόσβαση στο Δίκαιο της ΕΕ