Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Δασών

Επικοινωνία

Τηλ.: 22 805511
Φαξ: 22 805542
Ηλ, ταχυδρομείο: director@fd.moa.gov.cy

Ταχυδρομική διεύθυνση: Τ.Θ. 24136
1701 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Φυσική Διεύθυνση:
Λουκή Ακρίτα 26
1414 Λευκωσία


Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών

Φόρμα Υποβολής Παραπόνων