Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Δασών

Διαγωνισμοί που η εκτιμημένη αξία τους δεν υπερβαίνει τα ανώτερα όρια του Νόμου
Αρ. ΔιαγωνισμούΤίτλος ΔιαγωνισμούΔιαδικασίαΚριτήριο AνάθεσηςΗμ. Ανάθεσης
ΤΔ 3/2019
ΤΔ 3/2019 - Προμήθεια διαφόρων ειδών ανταλλακτικών του συστήματος κύλισης πέντε προωθητών γης του Τμήματος Δασών
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
22/03/2019

ΤΔ 4/2019
ΤΔ 4/2019 -Ενοικίαση τριάντα έξι (34) ±2 διπλοκάμπινων οχημάτων με κίνηση και στους 4 τροχούς και δύο (2) μικρών οχημάτων van τύπου «Ζ» στο Τμήμα Δασών
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
30/01/2019

ΤΔ 5/2019
ΤΔ 5/2019 - Παροχή υπηρεσιών για την αποκομιδή σκυβάλων από εκδρομικούς, κατασκηνωτικούς και άλλους χώρους του Τμήματος Δασών
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
20/02/2019

ΤΔ 7/2019
ΤΔ 7/2019 - Κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση εμποδίων πρόσβασης σε ευαίσθητους βιότοπους στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ακάμα
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
22/05/2019

ΤΔ 8/2019
ΤΔ 8/2019 - Παροχή Υπηρεσιών για το κόψιμο και απομάκρυνση ζιζανίων και άλλων άχρηστων υλικών, από τις κεντρικές νησίδες αυτοκινητόδρομων για την Υποπεριφέρεια Λεμεσού
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
13/03/2019

ΤΔ 9/2019
ΤΔ 9/2019 - Παροχή υπηρεσιών ενοικίασης διαφόρων μηχανημάτων για εργασίες σε περιοχές στη Δασική Περιφέρεια Τροόδους
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
08/03/2019

TΔ 11/2019
ΤΔ 11/2019 - Παροχή Υπηρεσιών συντήρησης Αντιπυρικών Λωρίδων σε διάφορες περιοχές της Δασικής Περιφέρειας Πάφου
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
21/03/2019

ΤΔ 12/2019
ΤΔ 12/2019 - Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης δρόμων στη Δασική Περιφέρεια Τροόδους
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
27/03/2019

ΤΔ 13/2019
ΤΔ 13/2019 - Παροχή υπηρεσιών ενοικίασης διαφόρων οχημάτων / μηχανημάτων για εργασίες σε διάφορες περιοχές στη Δασική Περιφέρεια Λευκωσίας – Λάρνακας – Αμμοχώστου,
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
17/04/2019

ΤΔ 14/2019
ΤΔ 14/2019 - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
03/05/2019

ΤΔ 15/2019
ΤΔ 15/2019 - Παροχή υπηρεσιών για την ενοικίαση δυο (2) γεωργικών ελκυστήρων 60 hp και άνω για εργασία σε διάφορες περιοχές της Δασικής Περιφέρειας Λευκωσίας – Λάρνακας – Αμμοχώστου
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
24/04/2019

ΤΔ 16/2019
ΤΔ 16/2019 - Παροχή Υπηρεσιών συντήρησης Αντιπυρικών Λωρίδων σε διάφορες περιοχές της Δασικής Περιφέρειας Τροόδους
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
27/03/2019

ΤΔ 17/2019
ΤΔ 17/2019 - Διαγωνισμός υπηρεσιών ενοικίασης τριών (3) προωθητών γης για τη συντήρηση δρόμων και άλλες εργασίες σε τρείς (3) περιοχές, και τη συντήρηση δρόμων σε πέντε (5) περιοχές της Δασικής Περιφέρειας Πάφου
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
24/04/2019

ΤΔ 18/2019
ΤΔ 18/2019 - Παροχή Υπηρεσιών για την προμήθεια και μεταφορά νερού με τέσσερα (4) βυτιοφόρα οχήματα για την άρδευση φυτών σε τρείς περιοχές της Δασικής Περιφέρειας Τροόδους
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
08/05/2019

ΤΔ 19/2019
ΤΔ 19/2019 - Παροχή Υπηρεσιών ενοικίασης ενός (1) βυτιοφόρου οχήματος για την άρδευση φυτών σε διάφορες περιοχές της Δασικής Περιφέρειας Πάφου
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
26/03/2019

ΤΔ 20/2019
ΤΔ 20/2019 - Διαγωνισμός για την προμήθεια 800 (±10%) ζευγών αρβύλων δασοπυρόσβεσης για κάλυψη αναγκών του Τμήματος Δασών
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
02/05/2019

ΤΔ 21/2019
ΤΔ 21/2019 - Ανακατασκευή άσπρης φωσφορούχας γραμμής στο δρόμο «Σελλάδι του Σταυρού- Σταυρού- Λυσού» (μήκους 40000m ± 30%) και στο δρόμο «Σελλάδι του Σταυρού- Ακόνη» (μήκους 25000m ± 30%) της Δασικής Περιφέρειας Πάφου
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
13/06/2019

ΤΔ 22/2019
ΤΔ 22/2019 - Διαγωνισμός για την προμήθεια δύο αυτόνομων συστημάτων ψεκασμού δένδρων στο Τμήμα Δασών
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
05/06/2019

ΤΔ 24/2019
ΤΔ 24/2019 - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
13/03/2019

ΤΔ 25/2019
ΤΔ 25/2019 - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΤΡΟΟΔΟΥΣ ΚΑΙ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ – ΛΑΡΝΑΚΑΣ – ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
03/10/2019

ΤΔ 26/2019
ΤΔ 26/2019 - Προμήθεια 2.000 ±30% προκατασκευασμένων δασικών οροσήμων από σκυρόδεμα στο Τμήμα Δασών
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
16/04/2019

ΤΔ 27/2019
ΤΔ 27/2019 - Παροχή υπηρεσιών ενοικίασης τεσσάρων (4) βυτιοφόρων οχημάτων για πότισμα φυτών σε διάφορες περιοχές της Δασικής Περιφέρειας Τροόδους
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
08/05/2019

ΤΔ 28/2019
ΤΔ 28/2019 - Παροχή υπηρεσιών για τη διεκπεραίωση οριοθέτησης του Εθνικού Δασικού Πάρκου Ακάμα
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
01/08/2019

ΤΔ 29/2019
ΤΔ 29/2019 - Παροχή υπηρεσιών για την απομάκρυνση κλαδευμάτων και άλλων φυτικών οργανικών υλικών από διάφορες περιοχές της Λευκωσίας
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
27/03/2019

ΤΔ 30/2019
ΤΔ 30/2019 - Διαγωνισμός Υπηρεσιών για τη συντήρηση δρόμων και αντιπυρικών λωρίδων σε διάφορες περιοχές της Δασικής Περιφέρειας Λευκωσίας – Λάρνακας – Αμμοχώστου
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
06/05/2019

ΤΔ 31/2019
ΤΔ 31/2019 - Προμήθεια διαφόρων ειδών Πυροσβεστικού εξοπλισμού στο Τμήμα Δασών
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
12/04/2019

ΤΔ 33/2019
ΤΔ 33/2019 - Παροχή Υπηρεσιών , για το κόψιμο ζιζανίων από διάφορες περιοχές της Δασικής Περιφέρειας Λευκωσίας / Λάρνακας / Αμμοχώστου
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
24/04/2019

ΤΔ 34/2019
ΤΔ 34/2019 - Υλοποίηση σχεδίου δημιουργίας υπαίθριου χώρου αστροπαρατηρησης στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους στην περιοχή του Μεταλλείου Αμιάντου, στο πλαίσιο του Έργου «ΑΣΤΡΟΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ & ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΓΕΩΠΑΡΚΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ - GEOSTARS» του Προγράμματος Διαπεριφερειακής Συνεργασίας INTERREG V.- A. - ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2014 - 2020
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
17/07/2019

ΤΔ 35/2019
ΤΔ 35/2019 - Παροχή Υπηρεσιών για τη συντήρηση του πρασίνου των νησίδων σε αυτοκινητόδρομους για την Υποπεριφέρεια Λάρνακας/ Αμμοχώστου
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
23/04/2019

ΤΔ 36/2019
ΤΔ 36/2019 - Παροχή Υπηρεσιών για τη συντήρηση του πρασίνου των νησίδων σε αυτοκινητόδρομους για την Υποπεριφέρεια Λάρνακας/ Αμμοχώστου
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
24/04/2019

ΤΔ 38/2019
ΤΔ 38/2019 - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΩΝ ΛΩΡΙΔΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ/ΛΑΡΝΑΚΑΣ/ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
07/05/2019

ΤΔ 39/2019
ΤΔ 39/2019 - Κατασκευή δικτύου απορροής όμβριων υδάτων στο χώρο των Κεντρικών Γραφείων των Τμημάτων Γεωργίας και Δασών στη Λευκωσία
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
30/05/2019

ΤΔ 40/2019
ΤΔ 40/2019 - Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς νερού και πότισμα φυτών σε διάφορες περιοχές της Δασικής Υποπεριφέρειας Λάρνακας/Αμμοχώστου
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
16/05/2019

ΤΔ 41/2019
ΤΔ 41/2019 - Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς νερού και πότισμα φυτών σε διάφορες περιοχές της Δασικής Περιφέρειας Λευκωσίας
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
16/05/2019

ΤΔ 42/2019
ΤΔ 42/2019 - Προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά και εναπόθεση 20.000 ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ (±30%) χώματος σε διαμορφούμενες ισοϋψείς λωρίδες στο Μεταλλείο Αμίαντου
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
29/05/2019

ΤΔ 43/2019
ΤΔ 43/2019 - The provision of services for one (1) Aircraft Pilot for piloting the Forest Department Airplane, Air Tractor 802F, for firefighting operations
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
22/05/2019

ΤΔ 44/2019
ΤΔ 44/2019 - Παροχή Υπηρεσιών ενοικίασης ενός (1) ελαστικοφόρου εκσκαφέα - φορτωτήρα (ντίκερ) για εργασία σε διάφορες περιοχές του κύκλου εργασιών του Δασικού Μηχανικού Τροόδους.
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
04/06/2019

ΤΔ 45/2019
ΤΔ 45/2019 - Διαγωνισμός για την ανέγερση αποθηκών στο Μεταλλείο Αμιάντου
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
15/07/2019

ΤΔ 46/2019
ΤΔ 46/2019 - Βελτίωση υφιστάμενων ασφαλτόδρομων εντός του Δασικού Σταθμού Πλατανιών της Δασικής Περιφέρειας Τροόδους
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
04/06/2019

ΤΔ 47/2019
ΤΔ 47/2019 - Αναβάθμιση τμήματος του δρόμου «Μέσα Ποταμού – Πλατρών» της Δασικής Περιφέρειας Τροόδους
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
19/06/2019

ΤΔ 48/2019
ΤΔ 48/2019 - Προμήθεια 400 m3 ±30% έτοιμου σκυροδέματος κατηγορίας C25 για διάφορες εργασίες στους δρόμους Μαχαιρά - Κιονιών και Κρησφύγετο Αυξεντίου - Τουρκοπουλιέρης
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
02/07/2019

ΤΔ 49/2019
ΤΔ 49/2019 - Παροχή Υπηρεσιών για το ράψιμο διαφόρων παντελονιών με σωματομέτρηση για το προσωπικό του Τμήματος Δασών
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
29/05/2019

ΤΔ 50/2019
ΤΔ 50/2019 - Ανακατασκευή τμήματος του ασφάλτινου οδοστρώματος στο χώρο της Μονάδας Πτητικών Μέσων στο αεροδρόμιο Λάρνακας
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
19/06/2019

ΤΔ 51/2019
ΤΔ 51/2019 - Παροχή υπηρεσιών συντήρησης δρόμων και αντιπυρικών λωρίδων σε διάφορες περιοχές της Δασικής Περιφέρειας Λευκωσίας-Λάρνακας-Αμμοχώστου
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
05/06/2019

ΤΔ 52/2019
ΤΔ 52/2019 - Προμήθεια 600 ± 20% πυράντοχων παντελονιών και 600 ±20% πυράντοχων χιτωνίων για τους Δασοπυροσβέστες του Τμήματος Δασών
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
01/08/2019

ΤΔ 53/2019
ΤΔ 53/2019 - Διαγωνισμός για την προμήθεια και συντήρηση μίας (1) μηχανής θρυμματισμού κλαδεμάτων στο Τμήμα Δασών
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
05/07/2019

ΤΔ 54/2019
ΤΔ 54/2019 - Ανακατασκευή γεφυριού στην τοποθεσία «Χελιδόνια» στο δρόμο Λυθροδόντα – Μάντρας του Καμπιού
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
05/08/2019

ΤΔ 57/2019
ΤΔ 57/2019 - Διαγωνισμός για την επέκταση των γραφείων του Δασικού Σταθμού Πλατανιών
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
05/08/2019

ΤΔ 58/2019
ΤΔ 58/2019 - Διαγωνισμός για την προμήθεια, μεταφορά και εκφόρτωση καυσοξύλων για τις ανάγκες της Εθνικής Φρουράς και διαφόρων Κυβερνητικών Τμημάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
10/09/2019

ΤΔ 59/2019
ΤΔ 59/2019 - Διαγωνισμός για την αγορά υπηρεσιών για την εκπόνηση Μελέτης Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ακάμα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Σχεδίου Αειφόρου ανάπτυξης του, για την: Α) Κατασκευή Δεκατεσσάρων Κόμβων Υποδομών Β) Βελτίωση Οδικού Δικτύου
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
02/08/2019

ΤΔ 60/2019
ΤΔ 60/2019 - Διαγωνισμός για την αγορά υπηρεσιών για την εκπόνηση Μελέτης Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης στο πλαίσιο υλοποίησης του Σχεδίου Αειφόρου Ανάπτυξης του Εθνικού Δασικού Πάρκου Ακάμα για την Α) Κατασκευή Δεκατεσσάρων Κόμβων Υποδομών Β) Βελτίωση Οδικού Δικτύου
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
18/09/2019

ΤΔ 61/2019
ΤΔ 61/2019 - Εκτέλεση μέρους των εργασιών για την ανέγερση νέων αποχωρητηρίων στον Εκδρομικό Χώρο Πλατανιών
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
20/09/2019

ΤΔ 62/2019
ΤΔ 62/2019 - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΚΑΜΑ
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
19/09/2019

ΤΔ 63/2019
ΤΔ 63/2019 - Ανακατασκευή γεφυριού στην τοποθεσία «Χελιδόνια» στο δρόμο Λυθροδόντα – Μάντρας του Καμπιού
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
15/10/2019

ΤΔ 64/2019
ΤΔ 64/2019 - Επέκταση των γραφείων του Δασικού Σταθμού Πλατανιών
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
20/09/2019

ΤΔ 66/2019
ΤΔ 66/2019 - Υλοποίηση σχεδίου δημιουργίας υπαίθριου χώρου αστροπαρατήρησης στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους στην περιοχή του Μεταλλείου Αμιάντου, στο πλαίσιο του Έργου «ΑΣΤΡΟΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ & ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΓΕΩΠΑΡΚΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ - GEOSTARS» του Προγράμματος Διαπεριφερειακής Συνεργασίας INTERREG V.- A. - ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2014 - 2020
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
02/10/2019

ΤΔ 68/2019
ΤΔ 68/2019 - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΝΤΙΝΑΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕΕ) ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΑΣΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΑΒΟ ΓΚΡΕΚΟ
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
30/10/2019

ΤΔ 70/2019
ΤΔ 70/2019 - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΡΟΟΔΟΥΣ
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
31/10/2019

ΤΔ 71/2019
ΤΔ 71/2019 - TENDER USING THE NEGOTIATION PROCEDURE ACCORDING TO THE ARTICLE 29 (2) (a) OF THE LAW 73(I)/2006 FOR THE UPGRADE OF THE AIRBORNE FIREFIGHTING FACILITITY AT RAF AKROTIRI C DISPERSAL - Construction of the necessary infrastructure for the future installation of an aircraft replenishment system and accommodation of the ground crew
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
25/11/2019

ΤΔ 72/2019
ΤΔ 72/2019 - Διαγωνισμός για την καταπολέμηση της πιτυοκάμπης με μηχανοκίνητο ψεκαστήρα σε επιλεγμένα σημεία Αυτοκινητόδρομων για τη Δασική Περιφέρεια Λευκωσίας, Λάρνακας και Αμμοχώστου
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
30/10/2019

ΤΔ 73/2019
ΤΔ 73/2019 - Προμήθεια, μεταφορά, επίστρωση και συμπίεση 1200mᶟ (±20)% διαβαθμισμένου μείγματος σκύρων και άμμου (crusher run) “B” ποιότητας για δημιουργία χώρων εναπόθεσης φυτών στα δασικά φυτώρια Φασουρίου και Αθαλάσσας
ANOIKTH
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
29/10/2019

ΤΔ 74/2019
ΤΔ 74/2019 - Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών ενοικίασης ενός (1) τηλεσκοπικού ανυψωτικού μηχανήματος, εφοδιασμένου με εξέδρα και ενός (1) κλαδευτή για εργασία σε δύο περιοχές της Λεμεσού για τη Δασική Περιφέρεια Τροόδους
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
30/10/2019

ΤΔ 75/2019
ΤΔ 75/2019 - Διαγωνισμός για τη θεμελίωση του υπό κατασκευή τροχιόδρομου στην κοινότητα Κοκκινοτριμιθιάς
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
11/11/2019

ΤΔ 77/2019
ΤΔ 77/2019 - Διαγωνισμός για την προμήθεια πλαστικών γλαστρών στο Τμήμα Δασών
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
12/11/2019

ΤΔ 79/2019
ΤΔ 79/2019 - Παραχώρηση άδειας χρήσης της καντίνας στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης (ΚΠΕΕ) του Εθνικού Δασικού Πάρκου Κάβο Γκρέκο
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ
03/12/2019

ΤΔ 80/2019
ΤΔ 80/2019 - Προμήθεια 22 νέων ραδιοτηλεφώνων τύπου KENWOOD ΝΧ3720Ε με τη χρήση της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση διαγωνισμού
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
25/11/2019

ΠΔΜ 1/2019
ΠΔΜ 1/2019 - Διαγωνισμός με Συνοπτικές Διαδικασίες για την ενοικίαση ενός (1) εκσκαφέα/φορτωτήρα με λάστιχα (ντίκερ) με κίνηση και στους τέσσερις τροχούς και υδραυλική σφύρα για διάφορες εργασίες στη Δασική Περιφέρεια Πάφου
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
25/01/2019

ΠΤ 1/2019
ΠΤ 1/2019 - Διαγωνισμός με Συνοπτικές Διαδικασίες για την φόρτωση, μεταφορά και εναπόθεση χώματος με ταυτόχρονο σπρώξιμο προς τα κάτω 5000 m³ (±30%) μπάζων σε διαμορφούμενες ισοϋψείς λωρίδες στο Μεταλλείο Αμιάντου
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
23/07/2019Αρχείο


Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών

Φόρμα Υποβολής Παραπόνων