Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Δασών

Διαγωνισμοί που η εκτιμημένη αξία τους δεν υπερβαίνει τα ανώτερα όρια του Νόμου
Αρ. ΔιαγωνισμούΤίτλος ΔιαγωνισμούΔιαδικασίαΚριτήριο AνάθεσηςΗμ. Ανάθεσης
ΤΔ 76/2017
ΤΔ 76/2017 - Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών αναδάσωσης περιοχής έκτασης 2 εκταρίων, περίφραξη και εγκατάσταση συστήματος άρδευσης στην τοποθεσία «Πίσσουρος» στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ακάμα – Αποκατάσταση τύπου Οικοτόπου 5210 στην Περιοχή Natura 2000 Χερσόνησος Ακάμα της Δασικής Περιφέρειας Πάφου
ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
22/11/2017

ΤΔ 1/2018
ΤΔ 1/2018 -The provision of services of one (1) Aircraft Engineer for the maintenance of the Forest Department Aircraft, type Thrush 550P
ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
17/01/2018

ΤΔ 2/2018
ΤΔ 2/2018 - Παροχή υπηρεσιών ενοικίασης τριάντα τεσσάρων (34) (±2) διπλοκάμπινων οχημάτων με κίνηση και στους τέσσερις τροχούς και δύο (2) μικρών βάν τύπου «Ζ»
ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
25/01/2018

ΤΔ 3/2018
ΤΔ 3/2018 - Διαγωνισμός για την αγορά υπηρεσιών για παρακολούθηση ειδών χλωρίδας και οικοτόπων της οδηγίας 92/43/ΕΕ στη περιοχή του δικτύου NATURA 2000 “ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΑΚΑΜΑΣ”
ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
01/03/2018

ΤΔ 4/2018
ΤΔ 4/2018 -Διαγωνισμός για την αγορά υπηρεσιών για παρακολούθηση ειδών θηλαστικών (χειρόπτερων) και ενός εντόμου (Euplagia quandriounctaria) της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ που προβλέπονται στο σχέδιο δράσης του έργου για την διαχείριση της περιοχής του δικτύου NATURA 2000 “ΑΚΑΜΑΣ” με κωδικο «CY4000010»
ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
26/02/2018

ΤΔ 5/2018
ΤΔ 5/2018 - Παροχή Υπηρεσιών για την προμήθεια δύο τριφασικών φυγοκεντρικών αντλιών ανοξείδωτου χάλυβα στο Τμήμα Δασών
ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
13/04/2018

ΤΔ 6/2018
ΤΔ 6/2018 - Παροχή Υπηρεσιών ενοικίασης ενός βυτιοφόρου για την άρδευση φυτών σε διάφορες περιοχές στο Δάσος Κολλεγίου
ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
28/02/2018

ΤΔ 7/2018
ΤΔ 7/2018 - Παροχή Υπηρεσιών συντήρησης δρόμων και αντιπυρικών λωρίδων στο Δάσος Κολλεγίου
ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
14/03/2018

ΤΔ 9/2018
ΤΔ 9/2018 -ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ ΔΥΟ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΜΠΙΝΑΣ
ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
23/03/2018

ΤΔ 10/2018
ΤΔ 10/2018 -Τhe provision of services for the overhaul of the propeller type, HARTZELL - HC-B5MP-3C/M10876ANS
ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
01/03/2018

ΤΔ 12/2018
ΤΔ 12/2018 - The provision of services of two (2) flight observers for the Forest Department Aircrafts
ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
30/04/2018

ΤΔ 13/2018
ΤΔ 13/2018 - Παροχή Υπηρεσιών ενοικίασης ενός (1) ελαστικοφόρου εκσκαφέα φορτωτήρα (ντίκερ) για εργασία σε διάφορες περιοχές της Δασικής Περιφέρειας Τροόδους
ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
14/03/2018

ΤΔ 14/2018
ΤΔ 14/2018 -Παροχή Υπηρεσιών για την αποκομιδή σκυβάλων από εκδρομικούς, κατασκηνωτικούς και άλλους χώρους του Τμήματος Δασών
ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
14/03/2018

ΤΔ 15/2018
ΤΔ 15/2018 - Προμήθεια υλικών υδροσποράς στο Μεταλλείο Αμιάντου της Δασικής Περιφέρειας Τροόδους
ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
28/03/2018

ΤΔ 16/2018
ΤΔ 16/2018 - Παροχή Υπηρεσιών ενοικίασης ενός (1) βυτιοφόρου για την άρδευση φυτών σε διάφορες περιοχές της Δασικής Περιφέρειας Πάφου
ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
28/03/2018

ΤΔ 16/2018
ΤΔ 16/2018 - Παροχή Υπηρεσιών ενοικίασης ενός (1) βυτιοφόρου για την άρδευση φυτών σε διάφορες περιοχές της Δασικής Περιφέρειας Πάφου
ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
28/03/2018

ΤΔ 17/2018
ΤΔ 17/2018 - Παροχή Υπηρεσιών συντήρησης δρόμων στη Δασική Περιφέρεια Τροόδους
ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
13/03/2018

ΤΔ 18/2018
ΤΔ 18/2018 - Παροχή Υπηρεσιών συντήρησης Αντιπυρικών Λωριδών σε διάφορες περιοχές της Δασικής Περιφέρειας Τροόδους
ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
13/03/2018

ΤΔ 19/2018
ΤΔ 19/2018 - Διαγωνισμός υπηρεσιών ενοικίασης τριών (3) προωθητών γης για τη συντήρηση δρόμων και άλλες εργασίες σε τρείς (3) περιοχές και τη συντήρηση δρόμων σε τέσσερις (4) περιοχές της Δασικής Περιφέρειας Πάφου
ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
11/04/2018

ΤΔ 20/2018
ΤΔ 20/2018 - Κατασκευή δύο υδατοδεξαμενών από σκυρόδεμα χωρητικότητας 90 περίπου κυβικών μέτρων στις τοποθεσίες «Τράπεζα» και «Καμαρόπευκος» στην κοιλάδα Ρούδιας της Δασικής Περιφέρειας Πάφου
ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
09/05/2018

ΤΔ 22/2018
ΤΔ 22/2018 -Παροχή Υπηρεσιών συντήρησης αντιπυρικών λωριδών σε διάφορες περιοχές της Δασικής Περιφέρειας Πάφου
ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
21/03/2018

ΤΔ 23/2018
ΤΔ 23/2018 - Παροχή Υπηρεσιών για την απομάκρυνση κλαδευμάτων και άλλων φυτικών οργανικών υλικών από διάφορες περιοχές της Λευκωσίας
ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
14/03/2018

ΤΔ 24/2018
ΤΔ 24/2018 - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΝΗΣΙΔΑΣ αυτοκινητόδρομΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΠεριφέρεια ΛΕΜΕΣΟΥ
ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
29/03/2018

ΤΔ 25/2018
ΤΔ 25/2018 - Παροχή Υπηρεσιών ενοικίασης τριών (3) βυτιοφόρων οχημάτων για πότισμα φυτών σε διάφορες περιοχές της Δασικής Περιφέρειας Τροόδους,
ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
17/04/2018

ΤΔ 26/2018
ΤΔ 26/2018 - Παροχή υπηρεσιών ενοικίασης διαφόρων οχημάτων / μηχανημάτων για διάφορες εργασίες στη Δασική Περιφέρεια Λευκωσίας – Λάρνακας – Αμμοχώστου
ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
28/03/2018

ΤΔ 27/2018
ΤΔ 27/2018 - Παροχή υπηρεσίων για την προμήθεια σκυροδέματος στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Μαχαιρά
ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
19/04/2018

ΤΔ 28/2018
ΤΔ 28/2018 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
26/04/2018

ΤΔ 29/2018
ΤΔ 29/2018 - Διαγωνισμός παροχής υπηρεσιών για την προμήθεια και μεταφορά νερού με τέσσερα (4) βυτιοφόρα οχήματα για την άρδευση φυτών σε τρείς (3) περιοχές της Δασικής Περιφέρειας Τροόδους
ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
11/04/2018

ΤΔ 30/2018
ΤΔ 30/2018 - Διαγωνισμός Υπηρεσιών για τη συντήρηση δρόμων και αντιπυρικών λωρίδων σε διάφορες περιοχές της Δασικής Περιφέρειας Λευκωσίας – Λάρνακας – Αμμοχώστου
ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
24/05/2018

ΤΔ 31/2018
ΤΔ 31/2018 - Διαγωνισμός για την Παροχή υπηρεσιών για την ενοικίαση δυο (2) γεωργικών ελκυστήρων 60 hp και άνω για εργασία σε διάφορες περιοχές της Δασικής Περιφέρειας Λευκωσίας – Λάρνακας – Αμμοχώστου
ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
25/04/2018

ΤΔ 32/2018
ΤΔ 32/2018 - Παροχή Υπηρεσιών για τη συντήρηση του πρασίνου των νησίδων σε αυτοκινητόδρομους για την Υποπεριφέρεια Λάρνακας/ Αμμοχώστου
ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
18/04/2018

ΤΔ 33/2018
ΤΔ 33/2018 - Παροχή Υπηρεσιών για το κόψιμο ζιζανίων από διάφορες περιοχές της Δασικής Περιφέρειας Λευκωσίας /Λάρνακας/Αμμοχώστου
ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
17/04/2018

ΤΔ 34/2018
ΤΔ 34/2018 - Παροχή Υπηρεσιών για την προμήθεια 180 m3 ±30% έτοιμου σκυροδέματος κατηγορίας C30 για διάφορες εργασίες του Κλάδου Δασικής Μηχανικής στη Δασική Περιφέρεια Τροόδους
ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
17/04/2018

ΤΔ 35/2018
ΤΔ 35/2018 - Διαγωνισμός για την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ανεφοδιασμού για τα αεροσκάφη του Τμήματος Δασών στον αερολιμένα Λάρνακας
ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
17/09/2018

ΤΔ 38/2018
ΤΔ 38/2018 - Διαγωνισμός για την αγορά υπηρεσιών για παρακολούθηση ειδών χλωρίδας και οικοτόπων της οδηγίας 92/43/ΕΕ στη περιοχή του δικτύου NATURA 2000 “ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΑΚΑΜΑΣ” με κωδικό «CY4000010»,
ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
11/04/2018

ΤΔ 39/2018
ΤΔ 39/2018 - Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών ενοικίασης επτά (7) βυτιοφόρων οχημάτων για πότισμα φυτών σε διάφορες περιοχές της Δασικής Περιφέρειας Λευκωσίας – Λάρνακας – Αμμοχώστου
ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
07/05/2018

ΤΔ 40/2018
ΤΔ 40/2018 - Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς νερού και πότισμα φυτών σε διάφορες περιοχές για τη Δασική Περιφέρεια Λευκωσίας / Λάρνακας / Αμμοχώστου
ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
03/05/2018

ΤΔ 41/2018
ΤΔ 41/2018 - Ανακατασκευή άσπρης φωσφορούχας γραμμής στο δρόμο «Σελλάδι του Σταυρού - Ακόνη» της Δασικής Περιφέρειας Πάφου
ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
06/06/2018

ΤΔ 42/2018
ΤΔ 42/2018 - Παροχή Υπηρεσιών ενοικίασης ενός (1) βυτιοφόρου για την άρδευση φυτών σε διάφορες περιοχές της Δασικής Περιφέρειας Πάφου
ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
27/04/2018

ΤΔ 43/2018
ΤΔ 43/2018 - Παροχή Υπηρεσιών για το κόψιμο και απομάκρυνση ζιζανίων και άλλων άχρηστων υλικών, από τις κεντρικές νησίδες αυτοκινητόδρομων για την Υποπεριφέρεια Λεμεσού
ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
24/04/2018

ΤΔ 44/2018
ΤΔ 44/2018 - Ράψιμο Διαφόρων Ειδών Ένδυσης με σωματομέτρηση για το προσωπικό των Τμημάτων Δασών και Τελωνείων
ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
19/04/2018

ΤΔ 45/2018
ΤΔ 45/2018 - Προμήθεια ενός αυτόνομου συστήματος ψεκασμού δένδρων στο Τμήμα Δασών
ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
04/06/2018

ΤΔ 46/2018
ΤΔ 46/2018 -ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΩΝ ΛΩΡΙΔΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ/ΛΑΡΝΑΚΑΣ/ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
26/04/2018

ΤΔ 47/2018
ΤΔ 47/2018 - Διαγωνισμός για την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ανεφοδιασμού για τα αεροσκάφη του Τμήματος Δασών στον αερολιμένα Λάρνακας
ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
06/06/2018

ΤΔ 49/2018
ΤΔ 49/2018 - Προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά και εναπόθεση 20.000 m3 (±30%) χώματος σε διαμορφούμενες ισοϋψείς λωρίδες στο Μεταλλείο Αμιάντου
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
25/05/2018

ΤΔ 50/2018
ΤΔ 50/2018 - Παροχή Υπηρεσιών ενός (1) ιπτάμενου παρατηρητή για τα αεροπλάνα του Τμήματος Δασών
ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
15/03/2018

ΤΔ 51/2018
ΤΔ 51/2018 - Παροχή Υπηρεσιών συντήρησης δρόμων και αντιπυρικών λωρίδων σε διάφορες περιοχές της Δασικής Περιφέρειας Λευκωσίας-Λάρνακας-Αμμοχώστου
ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
23/05/2018

ΤΔ 53/2018
ΤΔ 53/2018 - Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών ενοικίασης ενός (1) βυτιοφόρου οχήματος για πότισμα φυτών στα τρίγωνα του αυτοκινητόδρομου Ριζοελιάς – Αγίας Νάπας,
ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
30/05/2018

ΤΔ 55/2018
ΤΔ 55/2018 - Διαγωνισμός για την ανέγερση νέου αναψυκτηρίου στην τοποθεσία «Κόννοι» του Εθνικού Δασικού Πάρκου Κάβο Γκρέκο
ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
25/09/2018

ΤΔ 57/2018
ΤΔ 57/2018 - Διαγωνισμός για την προμήθεια έξη 6 (-1) διπλοκάμπινων οχημάτων με κίνηση στους τέσσερις τροχούς στο Τμήμα Δασών
ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
13/06/2018

ΤΔ 58/2018
ΤΔ 58/2018 - Παροχή Υπηρεσιών για τον αποτελεσματικό συντονισμό των δραστηριοτήτων του Τμήματος Δασών στο πλαίσιο του Έργου «ΑΣΤΡΟΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ & ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ -ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΓΕΩΠΑΡΚΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ - GEOSTARS» του Προγράμματος Διαπεριφερειακής Συνεργασίας INTERREG ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ
ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
25/07/2018

ΤΔ 59/2018
ΤΔ 59/2018 - "Διαγωνισμός για την προμήθεια και συντήρηση δύο (2) επτά-θέσεων επιβατικών οχημάτων με κίνηση στους τέσσερις τροχούς στο Τμήμα Δασών"
ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
13/06/2018

ΤΔ 61/2018
ΤΔ 61/2018 - Παροχή Υπηρεσιών για την εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών για την ομαλή λειτουργία και συντήρηση των τριών (3) ενυδρείων στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης Κάβο Γκρέκο
ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
11/09/2018

ΤΔ 63/2018
ΤΔ 63/2018 - Διαγωνισμός για την προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά και εναπόθεση 10.000 m3 (±30%) χώματος σε διαμορφούμενες ισοϋψείς λωρίδες στο Μεταλλείο Αμιάντου
ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
14/09/2018

ΤΔ 64/2018
ΤΔ 64/2018 - Διαγωνισμός για την προμήθεια και εγκατάσταση δύο οθονών αφής στα πλαίσια του Έργου iLIFE16-TROODOS (LIFE16 GIE/CY/000709) «Προώθηση των φυσικών αξιών και οικοσυστημικών υπηρεσιών του Εθνικού Δασικού Πάρκου Τροόδους»
ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
02/10/2018

ΤΔ 65/2018
ΤΔ 65/2018 - Δισγωνσισμός για την κατασκευή ποδηλατοδρόμου και χώρου στάθμευσης με ασφαλτικό σκυρόδεμα στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Πολεμιδιών της Δασικής Περιφέρειας Τροόδους
ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
17/09/2018

ΤΔ 66/2018
ΤΔ 66/2018 - Διαγωνισμός για την αναβάθμιση τμήματος του δρόμου «Μάντρας του Καμπιού– Λυθροδόντας» του Δάσους Μαχαιρά
ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
11/09/2018

ΤΔ 68/2018
ΤΔ 68/2018 - Διαγωνισμός για την προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση συστήματος κλιματισμού στα Κεντρικά Γραφεία του Τμήματος Δασών
ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
02/10/2018

ΤΔ 69/2018
ΤΑ 69/2018 - Διαγωνισμός για την προμήθεια, μεταφορά και εκφόρτωση καυσόξυλων για τις ανάγκες της Εθνικής Φρουράς και διάφορων Κυβερνητικών Τμημάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας
ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
19/09/2018

ΤΔ 70/2018
ΤΔ 70/2018 - Διαγωνισμός για την ανέγερση διαφόρων κατασκευών στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους για το έργο GEOIN
ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
19/09/2018

ΤΔ 71/2018
ΤΔ 71/2018 - Διαγωνισμός για την προμήθεια και τοποθέτηση κατασκευών με πινακίδες πληροφόρησης για την ποδηλατική διαδρομή GEOIN στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους
ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
27/09/2018

72/2018
TD 72/2018 - Διαγωνισμός για την προμήθεια τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού στο Τμήμα Δασών
ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
08/10/2018

ΤΔ 73/2018
ΤΔ 73/2018 -Διαγωνισμός για την κατασκευή δικτύου απορροής όμβριων υδάτων στο χώρο των κεντρικών γραφείων των Τμημάτων Γεωργίας και Δασών στη Λευκωσία
ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
25/09/2018

ΤΔ 74/2018
ΤΔ 74/2018 - Παροχή Υπηρεσιών για την προμήθεια και εγκατάσταση διαφόρων παιχνιδιών και προμήθεια δαπέδου ασφαλείας για το Τμήμα Δασών
ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
19/10/2018

ΤΔ 75/2018
ΤΔ 75/2018 - Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών ενοικίασης ενός (1) τηλεσκοπικού ανυψωτικού μηχανήματος, εφοδιασμένου με εξέδρα και ενός (1) κλαδευτή για εργασία σε δύο περιοχές της Λεμεσού για τη Δασική Περιφέρεια Τροόδους
ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
17/10/2018

ΤΔ 76/2018
ΤΔ 76/2018 - Διαγωνισμός για την κατασκευή δύο σημείων ενημέρωσης επισκεπτών στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους
ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
24/10/2018

ΤΔ 77/2018
ΤΔ 77/2018 - Διαγωνισμός για την κατασκευή νέας και ανακατασκευή υφιστάμενης ξερολιθιάς με καππάκι σε δύο σημεία εντός της Δασικής Περιφέρειας Τροόδους
ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
02/11/2018

ΤΔ 78/2018
ΤΔ 78/2018 - Παροχή Υπηρεσιών για την εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών για την ομαλή λειτουργία και συντήρηση των τριών ενυδρείων στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης Κάβο Γκρέκο
ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
09/10/2018

ΤΔ 79/2018
ΤΔ 79/2018 - Διαγωνισμός για την κατασκευή δικτύου απορροής όμβριων υδάτων στο χώρο των κεντρικών γραφείων των Τμημάτων Γεωργίας και Δασών στη Λευκωσία
ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
23/10/2018

ΤΔ 80/2018
ΤΔ 80/2018 - Διαγωνισμός για την κατασκευή μικροφραγμάτων με λιθοπλήρωτα συρματοκιβώτια (cabions) συνολικής επιφάνειας 70m² (±30%) στη περιοχή του Μεταλλείου Αμιάντου της Δασικής Περιφέρειας Τροόδους
ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
02/11/2018

ΤΔ 82/2018
ΤΔ 82/2018 - Διαγωνισμός για την προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά και εναπόθεση 4.000 m3 (±30%) χώματος σε πλατείες στο Μεταλλείο Αγροκηπιάς
ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
30/10/2018

ΤΔ 83/2018
ΤΔ 83/2018 - Tender for the provision of services for the propeller overhaul, the Hot Section Inspection (HSI) of the PT6A-67AG engine and the NDI on the engine mount of the Forest Department airplane type Air Tractor 802-F
ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
20/11/2018

ΤΔ 85/2018
ΤΔ 85/2018 - Παροχή Υπηρεσιών για την καταπολέμηση της πιτυοκάμπης με μηχανοκίνητο ψεκαστήρα σε δασικές περιοχές και σε επιλεγμένα σημεία Αυτοκινητόδρομων για τη Δασική Περιφέρεια Λευκωσίας, Λάρνακας και Αμμοχώστου
ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
21/11/2018

ΤΠ&Π 8/2017
ΤΠ&Π 8/2017 - Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών για την ετοιμασία δύο ταινιών - ντοκιμαντέρ (α) μιας διάρκειας 45-50 λεπτών και (β) δεύτερης διάρκειας 14-16 λεπτών για τη Χερσόνησο Ακάμα. στο πλαίσιο του Έργου «Διαχείριση της περιοχής Natura 2000 – Χερσόνησος Ακάμα»
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ
23/02/2018

ΠΤΠ&Π 1/2018
ΠΤΠ&Π 1/2018 - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΑΣΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΓΕΩΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΓΕΩΠΑΡΚΑ - GEOIN», ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ INTERREG ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
30/01/2018

ΠΜΠΜ 1/2018
ΠΜΠΜ 1/2018 -ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ ΔΥΟ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΜΠΙΝΑΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
04/04/2018Αρχείο


Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών

Φόρμα Υποβολής Παραπόνων