Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Δασών

Διαγωνισμοί που η εκτιμημένη αξία τους δεν υπερβαίνει τα ανώτερα όρια του Νόμου
Αρ. ΔιαγωνισμούΤίτλος ΔιαγωνισμούΔιαδικασίαΚριτήριο AνάθεσηςΗμ. Ανάθεσης
ΤΔ 2/2022
ΤΔ 2/2022 - Διαγωνισμος για την προμήθεια, συντήρηση και εκπαίδευση στη συντήρηση και χρήση ενός (1) πυροσβεστικού οχήματος εκτός δρόμου (4Χ4) με διπλή καμπίνα στο Τμήμα Δασών
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
28/01/2022

ΤΔ 5/2022
ΤΔ 5/2022 - Διαγωνισμός για την προμήθεια, συντήρηση και εκπαίδευση στην συντήρηση και χρήση ενός (1) μικρού πυροσβεστικού οχήματος εκτός δρόμου (4Χ4) με ενάμιση καμπίνα επιβατών στο Τμήμα Δασών
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
08/02/2022

ΤΔ 6/2022
ΤΔ 6/2022 - Παροχή Υπηρεσιών ενοικίασης στο Τμήμα Δασών είκοσι δύο διπλοκάμπινων οχημάτων με κίνηση και στους τέσσερεις τροχούς τύπου «Ζ» και δύο οχημάτων τύπου VAN
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
20/01/2022

ΤΔ 8/2022
ΤΔ 8/2022 - Παροχή Υπηρεσιών για το κόψιμο ζιζανίων από διάφορες περιοχές της Δασικής Περιφέρειας Λευκωσίας / Λάρνακας / Αμμοχώστου
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
26/05/2022

ΤΔ 9/2022
ΤΔ 9/2022 - Διαγωνισμός για την προμήθεια διαφόρων ειδών Πυροσβεστικού εξοπλισμού στο Τμήμα Δασών
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
21/03/2022

ΤΔ 10/2022
ΤΔ 10/2022 - Διαγωνισμός για την παροχή Υπηρεσιών για κλάδευση θάμνων και δέντρων, το κόψιμο και απομάκρυνση ζιζανίων και άλλων άχρηστων υλικών, και μεταφορά τους σε αδειοδοτημένους χώρους από τις κεντρικές νησίδες αυτοκινητόδρομων για την Υποπεριφέρεια Λεμεσού
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
09/02/2022

ΤΔ 11/2022
ΤΔ 11/2022 - Διαγωνισμός για την προμήθεια 900 (±10%) ζευγών αρβύλων δασοπυρόσβεσης για κάλυψη αναγκών του Τμήματος Δασών
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
12/05/2022

ΤΔ 13/2022
ΤΔ 13/2022 - Τhe provision of services of the propeller type Hartzell, Model HC-B5MA -3D/M11691NS and the shipping of the propeller to Cyprus in assemble form ready to be installed on an Air Tractor 802F aircraft
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
02/03/2022

ΤΔ 14/2022
ΤΔ 14/2022 - Παροχή υπηρεσιών συντήρησης αντιπυρικών λωρίδων σε διάφορες περιοχές της Δασικής Περιφέρειας Πάφου
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
03/03/2022

ΤΔ 15/2022
ΤΔ 15/2022 - Διαγωνισμός για την προμήθεια 54 ελαστικών των Πυροσβεστικών Οχημάτων IVECO DAILY στο Τμήμα Δασών
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
14/03/2022

ΤΔ 16/2022
ΤΔ 16/2022 - Διαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσιών ενοικίασης ενός (1) βυτιοφόρου οχήματος για την άρδευση φυτών σε διάφορες περιοχές της Δασικής Περιφέρειας Πάφου
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
02/03/2022

ΤΔ 17/2022
ΤΔ 17/2022 - Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης δρόμων σε οκτώ (8) περιοχές της Δασικής Περιφέρειας Πάφου
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
09/03/2022

ΤΔ 18/2022
ΤΔ 18/2022 - Tender for the provision of services for the inspection of the wing attachments and wing bolts and the delivery and installation of an Air Tractor 802F approved Vortex generator kit
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
12/04/2022

ΤΔ 19/2022
ΤΔ 19/2022 - Διαγωνισμός για την Προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά και εναπόθεση 10.000 m2 (±30%) χώματος σε διαμορφούμενες ισοϋψείς λωρίδες στο Μεταλλείο Αμίαντου
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
31/03/2022

ΤΔ 20/2022
ΤΔ 20/2022 - Διαγωνισμός για την Παροχή υπηρεσιών ενοικίασης διαφόρων μηχανημάτων για εργασίες σε περιοχές στη Δασική Περιφέρεια Τροόδους
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
18/03/2022

ΤΔ 21/2022
ΤΔ 21/2022 - Διαγωνισμός για την φόρτωση, μεταφορά και εναπόθεση με ταυτόχρονο σπρώξιμο προς τα κάτω 5.000 m3 (±30%) μπάζων σε διαμορφούμενες ισοϋψείς λωρίδες για αποκατάσταση ζημιών στο Μεταλλείο Αμιάντου
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
23/03/2022

ΤΔ 22/2022
ΤΔ 22/2022 - Tender using the negotiation procedure according to the article 29 (2) (α) of the Law Ν.73(Ι)/2016 for the provision of services for ground and flight training of two (2) professional pilots conducted by a certified EASA - ATO (APPROVED TRAINING ORGANIZATION) for the acquisition of the AT 4/5/6/8/-SET training
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ
08/03/2022

ΤΔ 23/2022
ΤΔ 23/2022 - The provision of services for two (2) Aircraft Pilot for piloting the Forest Department Airplane, Thrush 550 P, for firefighting operations
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
24/03/2022

ΤΔ 24/2022
ΤΔ 24/2022 - Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης δρόμων στη Δασική Περιφέρεια Τροόδους
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
22/03/2022

ΤΔ 25/2022
ΤΔ 25/2022 - Διαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσιών συντήρησης Αντιπυρικών Λωρίδων σε διάφορες περιοχές της Δασικής Περιφέρειας Τροόδους
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
22/03/2022

ΤΔ 26/2022
ΤΔ 26/2022 - Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών ενοικίασης βυτιοφόρων οχημάτων για πότισμα φυτών σε διάφορες περιοχές της Δασικής Περιφέρειας Τροόδους
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
21/04/2022

ΤΔ 27/2022
ΤΔ 27/2022 - Διαγωνισμός για την παροχή Υπηρεσιών για το κόψιμο ζιζανίων από διάφορες περιοχές της Δασικής Περιφέρειας Λευκωσίας / Λάρνακας / Αμμοχώστου
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
15/04/2022

ΤΔ 28/2022
ΤΔ 28/2022 - Διαγωνισμός για την παροχή Υπηρεσιών συντήρησης δρόμων και αντιπυρικών λωρίδων σε διάφορες περιοχές της Δασικής Περιφέρειας Λευκωσίας – Λάρνακας – Αμμοχώστου
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
04/04/2022

ΤΔ 30/2022
ΤΔ 30/2022 - Διαγωνισμός για την Παροχή υπηρεσιών για απομάκρυνση κλαδευμάτων και άλλων φυτικών οργανικών υλικών από διάφορες περιοχές της Λευκωσίας
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
05/04/2022

ΤΔ 31/2022
ΤΔ 31/2022 - Διαγωνισμός για την Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς νερού και πότισμα φυτών σε διάφορες περιοχές της Δασικής Περιφέρειας Λευκωσίας/Λάρνακας/ Αμμοχώστου
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
31/05/2022

ΤΔ 38/2022
ΤΔ 38/2022 - Διαγωνισμός για την αγορά ανταλλακτικών για τα νέα εργαλεία αποχιονισμού του Τμήματος Δασών από την εταιρεία Spyros Houtris ( Lefkonitziatis ) & Sons Ltd με τη χρήση της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση διαγωνισμού
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ
09/03/2022

ΤΔ 39/2022
ΤΔ 39/2022 - Επισκευή προωθητή γης με αρ. εγγραφής MZT826 με τη χρήση της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση διαγωνισμού
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ
08/03/2022

ΤΔ 41/2022
ΤΔ 41/2022 - The provision of services by an approved Continue Airworthiness Management Organization (CAMO) for the aircraft types of Air Tractor 802F and Thrush 550P
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
13/04/2022

ΤΔ 44/2022
ΤΔ 44/2022 - Διαγωνισμός για την Προμήθεια 900 (±100) κρανών δασοπυρόσβεσης στο Τμήμα Δασών
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
16/05/2022

ΤΔ 45/2022
ΤΔ 45/2022 - Διαγωνισμός για την επισκευή του πυροσβεστικού με αρ. εγγραφής ΜΚΥ378 με τη χρήση της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση διαγωνισμού
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ
31/03/2022

ΤΔ 46/2022
ΤΔ 46/2022 - Διαγωνισμός για την εκσκαφή, φόρτωση, μεταφοράς επίστρωση, ραντίσμα και συμπίεση 7.000m3 (±30%) χαβαροχάλυκου για επιχωμάτωση του δρόμου «Μηλικούρι- Διπλοπόταμα» της Κοιλάδας Διαρίζου, της Δασική Περιφέρειας Πάφου
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
17/08/2022

ΤΔ 49/2022
ΤΔ 49/2022 - Αντικατάσταση των εξαρτημάτων και εκτέλεση επιπρόσθετων εργασιών που προέκυψαν κατά τις εργασίες επισκευής του έλικα HARTZELL - HC-B5MP-3C/M10876ANS με τη χρήση της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 29(2) του Νόμου Ν.73(Ι)/2016
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ
09/05/2022

ΤΔ 50/2022
ΤΔ 50/2022 - Διαγωνισμός για την προμήθεια και μεταφορά νερού για άρδευση φυτών κατά μήκος δρόμων στην καμένη περιοχή Ορεινής Λάρνακας της Δασικής Περιφέρειας Τροόδους με βυτιοφόρο όχημα
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
18/05/2022

ΤΔ 51/2022
ΤΔ 51/2022 - Κατασκευή μιας (1) υδατοδεξαμενής από σκυρόδεμα στην τοποθεσία «Ελιοβούναρα» της Κοιλάδας Κακομάλλη της Δασικής Περιφέρειας Τροόδους
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
26/05/2022

ΤΔ 54/2022
ΤΔ 54/2022 - Παροχή Υπηρεσιών για το κόψιμο ζιζανίων, αγριόχορτων και άλλης ανεπιθύμητης βλάστησης από τις κεντρικές νησίδες και του οδοστρώματος (και από τις δύο πλευρές) καθώς και της οριζόντιας και κάθετης κλάδευσης της βλάστησης από διάφορες περιοχές της Δασικής Περιφέρειας Λευκωσίας / Λάρνακας / Αμμοχώστου
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
26/05/2022

ΤΔ 55/2022
ΤΔ 55/2022 - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1000±20% ΠΥΡΑΝΤΟΧΩΝ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΩΝ ΚΑΙ 200±20% ΠΥΡΑΝΤΟΧΩΝ ΧΙΤΩΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΑΣΩΝ
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
08/06/2022

ΤΔ 56/2022
ΤΔ 56/2022 - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΡΑΨΙΜΟ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΩΝ ΜΕ ΣΩΜΑΤΟΜΕΤΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΑΣΩΝ
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
06/06/2022

ΤΔ 58/2022
ΤΔ 58/2022 - Διαγωνισμός για την προμήθεια 250 (±20%) ζευγών αρβύλων δασοπυρόσβεσης για κάλυψη αναγκών του Τμήματος Δασών για τους Δασοπυροσβέστες και Λειτουργούς του Τμήματος Δασών με τη χρήση της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση διαγωνισμού με βάση τα άρθρα 29 (2) (γ) και 29 (3) (β) του Νόμου {Ν. 73(Ι)/2016}
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ
09/06/2022

ΤΔ 62/2022
ΤΔ 62/2022 - Διαγωνισμός για την προμήθεια πλαστικών γλαστρών στο Τμήμα Δασών
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
04/07/2022

ΤΔ 63/2022
ΤΔ 63/2022 - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΕΝΤΕ (5) ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΕΝΤΕ (5) ΧΡΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΡΟΟΔΟΥΣ
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ
07/07/2022

ΤΔ 66/2022
ΤΔ 66/2022 - Διαγωνισμός για την εγκατάσταση συστήματος πυρασφάλειας στους εκδρομικούς χώρους «Τροοδιτισσας» και «Καμπί του Καλογήρου» της Δασικής Περιφέρειας Τροόδους
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
10/08/2022Αρχείο


Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών

Φόρμα Υποβολής Παραπόνων