Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Δασών

Διαγωνισμοί που η εκτιμημένη αξία τους δεν υπερβαίνει τα ανώτερα όρια του Νόμου
Αρ. ΔιαγωνισμούΤίτλος ΔιαγωνισμούΔιαδικασίαΚριτήριο AνάθεσηςΗμ. Ανάθεσης
ΤΔ 1/2021
ΤΔ 1/2021 - Διαγωνισμός για την προμήθεια διαφόρων ειδών Πυροσβεστικού εξοπλισμού στο Τμήμα Δασών
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
24/02/2021

ΤΔ 2/2021
ΤΔ 2/2021 - Διαγωνισμός για την προμήθεια πυράντοχων παντελονιών και πυράντοχων χιτωνίων για τους Δασοπυροσβέστες και Λειτουργούς του Τμήματος Δασών
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
17/03/2021

ΤΔ 3/2021
ΤΔ 3/2021 - The provision of services for annual inspection and maintenance of the Forest Department Aircraft, type Air Tractor 802F (AT8T),
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
08/02/2021

ΤΔ 4/2021
ΤΔ 4/2021 - The provision of services for annual inspection and maintenance of the Forest Department Aircraft, type Ayres/Thrush S2RHG-T65 (Thrush550P)
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
08/02/2021

ΤΔ 5/2021
ΤΔ 5/2021 - Διαγωνισμός για την παραχώρηση άδειας χρήσης του Αναψυκτηρίου στη Νοτιοδυτική Είσοδο του Εθνικού Δασικού Πάρκου Αθαλάσσας της Δασικής Περιφέρειας Λευκωσίας - Λάρνακας - Αμμοχώστου
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ
21/01/2021

ΤΔ 6/2021
ΤΔ 6/2021 - Παροχή Υπηρεσιών ενοικίασης στο Τμήμα Δασών εικοσι (20±1) διπλοκάμπινων οχημάτων με κίνηση και στους τέσσερις τροχούς τύπου «Ζ»
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
10/02/2021

ΤΔ 7/2021
ΤΔ 7/2021 - Διαγωνισμός για την πώληση ξυλείας Τραχείας Πεύκης στη Δασική Περιφέρεια Πάφου
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
17/02/2021

ΤΔ 8/2021
ΤΔ 8/2021 - Παροχή υπηρεσιών ενοικίασης διαφόρων οχημάτων / μηχανημάτων για εργασίες σε διάφορες περιοχές στη Δασική Περιφέρεια Λευκωσίας / Λάρνακας / Αμμοχώστου
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
03/03/2021

ΤΔ 9/2021
ΤΔ 9/2021 -Παροχή υπηρεσιών για απομάκρυνση κλαδευμάτων και άλλων φυτικών οργανικών υλικών από διάφορες περιοχές της Λευκωσίας
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
23/02/2021

ΤΔ 10/2021
ΤΔ 10/2021 - Παροχή υπηρεσιών για την αποκομιδή σκυβάλων από εκδρομικούς, κατασκηνωτικούς και άλλους χώρους του Τμήματος Δασών
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
19/03/2021

ΤΔ 11/2021
ΤΔ 11/2021 - Παροχή Υπηρεσιών για κλάδευση θάμνων και δέντρων, το κόψιμο και απομάκρυνση ζιζανίων και άλλων άχρηστων υλικών, από τις κεντρικές νησίδες αυτοκινητόδρομων για την Υποπεριφέρεια Λεμεσού
ANOIKTH
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
29/03/2021

ΤΔ 12/2021
ΤΔ 12/2021 -Παροχή Υπηρεσιών για το κόψιμο ζιζανίων από διάφορες περιοχές της Δασικής Περιφέρειας Λευκωσίας / Λάρνακας / Αμμοχώστου
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
14/04/2021

ΤΔ 13/2021
ΤΔ 13/2021 - Παροχή υπηρεσιών ενοικίασης τριών (3) βυτιοφόρων για την άρδευση φυτών σε διάφορες περιοχές της Δασικής Περιφέρειας Λευκωσίας/ Λάρνακας/ ΑμμοχώστουΤΔ 13/2021 -
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
19/04/2021

ΤΔ 15/2021
ΤΔ 15/2021 - Προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά και εναπόθεση 15.000 m3 (±25%) χώματος σε διαμορφούμενες ισοϋψείς λωρίδες στο Μεταλλείο Αμίαντου
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
30/03/2021

ΤΔ 16/2021
ΤΔ 16/2021 - Παροχή υπηρεσιών ενοικίασης διαφόρων μηχανημάτων για εργασίες σε περιοχές στη Δασική Περιφέρεια Τροόδους
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
30/03/2021

ΤΔ 17/2021
ΤΔ 17/2021 - Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς νερού και πότισμα φυτών σε διάφορες περιοχές της Δασικής Περιφέρειας Λευκωσίας/Λάρνακας/ Αμμοχώστου
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
13/04/2021

ΤΔ 18/2021
ΤΔ 18/2021 - Παροχή Υπηρεσιών συντήρησης δρόμων και αντιπυρικών λωρίδων σε διάφορες περιοχές της Δασικής Περιφέρειας Λευκωσίας – Λάρνακας - Αμμοχώστου
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
17/03/2021

ΤΔ 19/2021
ΤΔ 19/2021 - Διαγωνισμός για την ασφάλιση έναντι τρίτου δύο (2) αεροσκαφών του Τμήματος Δασών και την ασφάλιση χειριστών αεροσκαφών και πληρώματος καμπίνας
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
11/03/2021

ΤΔ 20/2021
ΤΔ 20/2021 - Παροχή υπηρεσιών συντήρησης αντιπυρικών λωρίδων σε διάφορες περιοχές της Δασικής Περιφέρειας Πάφου
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
24/03/2021

ΤΔ 21/2021
ΤΔ 21/2021 - Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης δρόμων στη Δασική Περιφέρεια Τροόδους
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
19/03/2021

ΤΔ 22/2021
ΤΔ 22/2021 - Παροχή Υπηρεσιών συντήρησης Αντιπυρικών Λωρίδων σε διάφορες περιοχές της Δασικής Περιφέρειας Τροόδους
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
19/03/2021

ΤΔ 23/2021
ΤΔ 23/2021 - Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης δρόμων σε οκτώ (8) περιοχές της Δασικής Περιφέρειας Πάφου
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
24/03/2021

ΤΔ 24/2021
ΤΔ 24/2021 - Προμήθεια 15.000 λίτρων (±4000) επιβραδυντικού υγρού πυρόσβεσης στο Τμήμα Δασών για κατάσβεση πυρκαγιών
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
21/04/2021

ΤΔ 25/2021
ΤΔ 25/2021 - Διαγωνισμός για την ασφάλιση έναντι τρίτου δύο (2) αεροσκαφών του Τμήματος Δασών και την ασφάλιση χειριστών αεροσκαφών και πληρώματος καμπίνας
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
30/03/2021

ΤΔ 26/2021
ΤΔ 26/2021 - Κατασκευή μιας (1) υδατοδεξαμενής από σκυρόδεμα στην τοποθεσία «Καμινούδια» της Κοιλάδας Σαιττά της Δασικής Περιφέρειας Τροόδους
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
06/05/2021

ΤΔ 27/2021
ΤΔ 27/2021 - Προμήθεια και εκφόρτωση 18.000 (±30%) λίτρων αφρογόνου υγρού κατάσβεσης πυρκαγιών τύπου «Class A Foam» στο Τμήμα Δασών
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
05/05/2021

ΤΔ 28/2021
ΤΔ 28/2021 - Διαγωνισμός για το ράψιμο διαφόρων ειδών ένδυσης με σωματομέτρηση για το προσωπικό των τμημάτων Δασών και Τελωνείου
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
22/04/2021

ΤΔ 29/2021
ΤΔ 29/2021 - Παροχή Υπηρεσιών ενοικίασης ενός (1) βυτιοφόρου οχήματος για την άρδευση φυτών σε διάφορες περιοχές της Δασικής Περιφέρειας Πάφου
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
07/04/2021

ΤΔ 30/2021
ΤΔ 30/2021 - Provision of services for two (2) flight crews that will act either as a Flight Observer on a firefighting aircraft operated by the Department of Forests Flight Unit, or as a Flight Coordinator on a coordination aircraft operated by the Department of Forests Flight Unit
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
16/04/2021

ΤΔ 31/2021
ΤΔ 31/2021 - Προμήθεια 300 πράσινων πυράντοχων παντελονιών και 300 πορτοκαλί πυράντοχων χιτωνίων για τους Λειτουργούς του Τμήματος Δασών
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
26/04/2021

ΤΔ 32/2021
ΤΔ 32/2021 - Παροχή υπηρεσιών ενοικίασης τεσσάρων (4) βυτιοφόρων οχημάτων για πότισμα φυτών σε διάφορες περιοχές της Δασικής Περιφέρειας Τροόδους
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
26/04/2021

ΤΔ 33/2021
ΤΔ 33/2021 - Παροχή Υπηρεσιών για το κόψιμο ζιζανίων από διάφορες περιοχές της Δασικής Περιφέρειας Λευκωσίας / Λάρνακας / Αμμοχώστου
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
20/04/2021

ΤΔ 34/2021
ΤΔ 34/2021 - Παροχή υπηρεσιών για την προμήθεια και μεταφορά νερού για τη Δασική Περιφέρεια Τροόδους
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
17/05/2021

ΤΔ 35/2021
ΤΔ 35/2021 - Διαγωνισμός με τη χρήση της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση διαγωνισμού με βάση το άρθρο 29 (2) (α) του περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμου του 2016 {Ν. 73(Ι)/2016} και 27 (1) (α) των Κανονισμών ΚΔΠ 201/2007 για την παροχή υπηρεσιών ασφάλισης έναντι τρίτου δύο αεροσκαφών του Τμήματος Δασών και την ασφάλιση χειριστών και πληρωμάτων καμπίνας
ΔΙΑΠΡΑΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ
23/04/2021

ΤΔ 36/2021
ΤΔ 36/2021 - Βελτίωση του πυροφυλακίου στην τοποθεσία «Μονής» της κοινότητας Σαΐτα της Δασικής Περιφέρειας Τροόδους
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
11/08/2021

ΤΔ 37/2021
ΤΔ 37/2021 - Διαγωνισμός για την προμήθεια υποκαμίσων και Polar-Fleece για το προσωπικό του Τμήματος Δασών
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
07/05/2021

ΤΔ 38/2021
ΤΔ 38/2021 - Διαγωνισμός για την προμήθεια πλαστικών γλαστρών στο Τμήμα Δασών
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
21/05/2021

ΤΔ 40/2021
ΤΔ 40/2021 - Παροχή Υπηρεσιών ενοικίασης ενός (1) ελαστικοφόρου εκσκαφέα - φορτωτήρα (ντικερ) για εργασία σε διάφορες περιοχές του κύκλου εργασιών του Δασικού Μηχανικού Τροόδους
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
27/04/2021

ΤΔ 41/2021
ΤΔ 41/2021 - Διαγωνισμός για την προμήθεια 800 πυράντοχων παντελονιών και 800 πυράντοχων χιτωνίωνγια τους Δασοπυροσβέστες και Λειτουργούς του Τμήματος Δασών
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
31/05/2021

ΤΔ 43/2021
ΤΔ 43/2021 - Διαγωνισμός με τη χρήση της διαδικασίας διαπραγμάτευσης για παραχώρηση, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με βάση το άρθρο 29 (2) (β) του Νόμου {Ν. 73(Ι)/2016} για την προμήθεια nozzles για το αεροσκάφος Thrush 550P
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ
22/04/2021

ΤΔ 44/2021
ΤΔ 44/2021 - Διαγωνισμός για την φόρτωση, μεταφορά και εναπόθεση με ταυτόχρονο σπρώξιμο προς τα κάτω 5.000 m3 (±30%) μπάζων σε διαμορφούμενες ισοϋψείς λωρίδες για αποκατάσταση ζημιών στο Μεταλλείο Αμιάντου
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
02/06/2021

ΤΔ 47/2021
ΤΔ 47/2021 - Διαγωνισμός για την Αναβάθμιση της ηλεκτρικής εγκατάστασης του γραφείου του Διευθυντή Τμήματος Δασών στο Τρόοδος
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
11/06/2021

ΤΔ 48/2021
ΤΔ 48/2021 - Διαγωνισμός για την ανέγερση αναψυκτηρίου και χώρων υγιεινής στο Εθνικό Δασικό Πάρκο «Παιδαγωγικής Ακαδημίας»
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
05/07/2021

ΤΔ 49/2021
ΤΔ 49/2021 - Διαγωνισμός για τη δημιουργία του χώρου στάθμευσης του Εθνικού Δασικού Πάρκου Παιδαγωγικής Ακαδημίας παρά τη λεωφόρο Λάρνακος
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
24/08/2021

ΤΔ 50/2021
ΤΔ 50/2021 - Διαγωνισμός για την κατασκευή περίφραξης ασφαλείας περιμετρικά του Δασικού Σταθμού Λεμεσού
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
15/07/2021

ΤΔ 51/2021
ΤΔ 51/2021 Διαγωνισμός με τη χρήση της διαδικασίας διαπραγμάτευσης για παραχώρηση, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με βάση το άρθρο 29 (2) (β) του Νόμου {Ν. 73(Ι)/2016} για την υδροδότηση και ηλεκτροδότηση της βάσης ανεφοδιασμού Τμήματος Δασών στην αεροπορική Βάση Ακρωτηρίου
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ
08/06/2021

ΤΔ 53/2021
ΤΔ 53/2021 - Προμήθεια, μεταφορά επίστρωση, ράντισμα και συμπίεση κατάλληλου υλικού «στρώσης στέψης» για διάφορες εργασίες στην αεροπορική βάση Αντρέας Παπανδρέου στην Πάφο
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
15/06/2021

ΤΔ 54/2021
ΤΔ 54/2021 - Προμήθεια και τοποθέτηση τεσσάρων (4) προκατασκευασμένων κτιρίων εμβαδού 40 m2 περίπου το καθένα στην Αεροπορική Βάση Ανδρέας Παπανδρέου στην Πάφο για το Τμήμα Δασών
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
15/06/2021

ΤΔ 55/2021
ΤΔ 55/2021 - Διαγωνισμός για την προμήθεια πλαστικών γλαστρών
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
02/08/2021

ΤΔ 56/2021
ΤΔ 56/2021 - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 29 (5) ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Ν.73(Ι)/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΑΣΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΑΕΡΟΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΜΑΜΜΑΡΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΑΣΗ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΦΟ
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ
15/07/2021

ΤΔ 58/2021
ΤΔ 58/2021 - Διαγωνισμός για την προμήθεια και συντήρηση δύο (2) μηχανών θρυμματισμού κλαδευμάτων στο Τμήμα Δασών
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
12/08/2021

ΤΔ 62/2021
ΤΔ 62/2021 - Διαγωνισμός για την προμήθεια, μεταφορά και εκφόρτωση 440 (±30%) χωρητικών κυβικών μέτρων (χ.κ.μ) σκληρών, μαλακών ή ανάμικτων καυσοξύλων για τις ανάγκες της Εθνικής Φρουράς και διαφόρων Κυβερνητικών Τμημάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
14/09/2021

ΤΔ 64/2021
ΤΔ 64/2021 - Προμήθεια και εγκατάσταση κονσόλας διαχείρισης των ραδιοτηλεφώνων του τηλεπικοινωνιακού συστήματος TETRA και εξασφάλιση άδειας χρήσης εντοπισμού (GPS) των ραδιοτηλεφώνων με τη χρήση της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο29 (2) (β) του περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμου του 2016 {Ν. 73(Ι)/2016}
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ
30/08/2021

ΠΛ 1/2021
ΠΛ 1/2021 - Διαγωνισμός με Συνοπτικές Διαδικασίες για την προμήθεια λάστιχου πιέσεως στο Τμήμα Δασών
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
18/02/2021

ΤΛ 2/2021
ΤΛ 2/2021 - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΑΡΑ ΤΟ ΝΕΟ ΓΣΠ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
10/03/2021

ΠΛ 3/2021
ΠΛ 3/2021 - Διαγωνισμός με Συνοπτικές Διαδικασίες για την προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτραντλίας για το Τμήμα Δασών
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
08/03/2021

ΠΛ 4/2021
ΠΛ 4/2021 - Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης δρόμων προσπέλασης και αντιπυρικών λωρίδων σε Στρατιωτικές εγκαταστάσεις και πεδία βολής της Εθνικής Φρουράς για τη Δασική Περιφέρεια Λευκωσίας/Λάρνακας/Αμμοχώστου
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
02/06/2021Αρχείο


Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών

Φόρμα Υποβολής Παραπόνων