Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Δασών

Διαγωνισμοί που η εκτιμημένη αξία τους δεν υπερβαίνει τα ανώτερα όρια του Νόμου
Αρ. ΔιαγωνισμούΤίτλος ΔιαγωνισμούΔιαδικασίαΚριτήριο AνάθεσηςΗμ. Ανάθεσης
ΤΔ 2/2020
ΤΔ 2/2020 - Παροχή Υπηρεσιών για την αποκομιδή σκυβάλων από εκδρομικούς χώρους του Τμήματος Δασών
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
30/01/2020

ΤΔ 3/2020
ΤΔ 3/2020 - The provision of services for painting and weight and balance of the Forest Department Airplane, Air Tractor 802F
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
23/01/2020

ΤΔ 4/2020
ΤΔ 4/2020 -The provision of services of one flight observer for the Department of Forests Aircrafts
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
21/01/2020

ΤΔ 5/2020
ΤΔ 5/2020 - Παραχώρηση άδειας χρήσης της καντίνας στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης (ΚΠΕΕ) του Εθνικού Δασικού Πάρκου Κάβο Γκρέκο
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
22/01/2020

ΤΔ 6/2020
ΤΔ 6/2020 - Παροχή Υπηρεσιών ενοικίασης στο Τμήμα Δασών είκοσι (20) διπλοκάμπινων οχημάτων με κίνηση και στους τέσσερις τροχούς και τριών (3) μικρών οχημάτων βάν τύπου «Ζ»
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
23/01/2020

ΤΔ 7/2020
ΤΔ 7/2020 - Παροχή υπηρεσιών για την απομάκρυνση κλαδευμάτων και άλλων φυτικών οργανικών υλικών από διάφορες περιοχές της Λευκωσίας
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
26/05/2020

ΤΔ 8/2020
ΤΔ 8/2020 - Παροχή υπηρεσιών ενοικίασης διαφόρων μηχανημάτων στη Δασική Περιφέρεια Τροόδους
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
21/02/2020

ΤΔ 9/2020
ΤΔ 9/2020 - Παροχή υπηρεσιών ενοικίασης διαφόρων οχημάτων / μηχανημάτων για εργασίες σε διάφορες περιοχές στη Δασική Περιφέρεια Λευκωσίας / Λάρνακας / Αμμοχώστου
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
19/02/2020

ΤΔ 11/2020
ΤΔ 11/2020 - Αγορά (2) δυο συστημάτων υπερσυμπιεστών (turbocharger) για τα πυροσβεστικά οχήματα με αρ. εγγραφής ΕΝΚ589 και ΗΤΝ985 με τη χρήση της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, με βάση το άρθρο 29 (2) (β) του περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμου του 2016 {Ν. 73(Ι)/2016}
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ
11/02/2020

ΤΔ 12/2020
ΤΔ 12/2020 - Αποκομιδή σκυβάλων από διάφορες περιοχές της Δασικής Περιφέρειας Τροόδους
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
26/03/2020

ΤΔ 13/2020
ΤΔ 13/2020 - Ανέγερση νέων αποθηκών στο μεταλλείο Αμιάντου
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
04/03/2020

ΤΔ 14/2020
ΤΔ 14/2020 - Παροχή Υπηρεσιών για το κόψιμο ζιζανίων από διάφορες περιοχές της Δασικής Περιφέρειας Λευκωσίας / Λάρνακας / Αμμοχώστου
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
10/03/2020

ΤΔ 15/2020
ΤΔ 15/2020 - Παροχή υπηρεσιών συντήρησης δρόμων στη Δασική Περιφέρεια Τροόδους
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
17/03/2020

ΤΔ 16/2020
ΤΔ 16/2020 - Παροχή Υπηρεσιών συντήρησης Αντιπυρικών Λωρίδων σε διάφορες περιοχές της Δασικής Περιφέρειας Τροόδους
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
17/03/2020

ΤΔ 17/2020
ΤΔ 17/2020 - Παροχή υπηρεσιών συντήρησης αντιπυρικών λωρίδων σε διάφορες περιοχές της Δασικής Περιφέρειας Πάφου
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
11/03/2020

ΤΔ 18/2020
ΤΔ 18/2020 - Διαγωνισμός υπηρεσιών ενοικίασης δύο (2) προωθητών γης για τη συντήρηση δρόμων και άλλες εργασίες σε δυο (2) περιοχές, και τη συντήρηση δρόμων σε έξι (6) περιοχές της Δασικής Περιφέρειας Πάφου
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
11/03/2020

ΤΔ 19/2020
ΤΔ 19/2020 - Παροχή Υπηρεσιών για τη συντήρηση του πρασίνου των νησίδων σε αυτοκινητόδρομους για την Υποπεριφέρεια Λάρνακας/ Αμμοχώστου
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
19/03/2020

ΤΔ 20/2020
ΤΔ 20/2020 - Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς νερού και πότισμα φυτών σε διάφορες περιοχές της Δασικής Περιφέρειας Λευκωσίας
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
03/04/2020

ΤΔ 21/2020
ΤΔ 21/2020 - Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς νερού και πότισμα φυτών σε διάφορες περιοχές της Δασικής Υποπεριφέρειας Λάρνακας/Αμμοχώστου
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
08/04/2020

ΤΔ 22/2020
ΤΔ 22/2020 - Παροχή υπηρεσιών ενοικίασης πέντε (5) βυτιοφόρων για την άρδευση φυτών σε διάφορες περιοχές της Δασικής Περιφέρειας Λευκωσίας/ Λάρνακας/ Αμμοχώστου
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
08/04/2020

ΤΔ 23/2020
ΤΔ 23/2020 - Παροχή υπηρεσιών για την ενοικίαση ενός (1) γεωργικού ελκυστήρα 60 hp και άνω εφοδιασμένο με καταστροφέα ζιζανίων για εργασία σε διάφορες περιοχές της Δασικής Περιφέρειας Λευκωσίας – Λάρνακας – Αμμοχώστου
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
05/05/2020

ΤΔ 24/2020
ΤΔ 24/2020 - Παροχή Υπηρεσιών ενοικίασης ενός (1) βυτιοφόρου οχήματος για την άρδευση φυτών σε διάφορες περιοχές της Δασικής Περιφέρειας Πάφου
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
03/04/2020

ΤΔ 25/2020
ΤΔ 25/2020 - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΩΝ ΛΩΡΙΔΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ/ΛΑΡΝΑΚΑΣ/ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
13/03/2020

ΤΔ 26/2020
ΤΔ 26/2020 - Παροχή Υπηρεσιών για την προμήθεια και μεταφορά νερού με τρία (3) βυτιοφόρα οχήματα για την άρδευση φυτών σε διάφορες περιοχές για τη Δασική Περιφέρεια Τροόδους
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
30/04/2020

ΤΔ 27/2020
ΤΔ 27/2020 - Παροχή υπηρεσιών ενοικίασης τεσσάρων (4) βυτιοφόρων οχημάτων για πότισμα φυτών σε διάφορες περιοχές της Δασικής Περιφέρειας Τροόδους
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
04/05/2020

ΤΔ 28/2020
ΤΔ 28/2020 - Παροχή υπηρεσιών ενοικίασης ενός περιστρεφόμενου εκσκαφέα με ερπύστριες φορτωτήρα, τύπου Poclein, RB ή άλλου ανάλογου τύπου, και άνω εξοπλισμένου με κάδο και υδραυλική σφύρα βαρετού τύπου, στη Δασική Περιφέρεια Τροόδους
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
16/04/2020

ΤΔ 31/2020
ΤΔ 31/2020 - Παροχή Υπηρεσιών για κλάδευση θάμνων και δέντρων, το κόψιμο και απομάκρυνση ζιζανίων και άλλων άχρηστων υλικών, από τις κεντρικές νησίδες αυτοκινητόδρομων για την Υποπεριφέρεια Λεμεσού
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
30/03/2020

ΤΔ 32/2020
ΤΔ 32/2020 - Προμήθεια διαφόρων ειδών ανταλλακτικών του συστήματος κύλισης δύο προωθητών γης του Τμήματος Δασών
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
16/04/2020

ΤΔ 33/2020
ΤΔ 33/2020 -Υλοποίηση σχεδίου δημιουργίας υπαίθριου χώρου αστροπαρατήρησης στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους στην περιοχή του Πάνω Αμιάντου, στο πλαίσιο του Έργου «ΑΣΤΡΟΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ & ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ -ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΓΕΩΠΑΡΚΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ - GEOSTARS» του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
19/05/2020

ΤΔ 34/2020
ΤΔ 34/2020 - Παροχή Υπηρεσιών για τη συντήρηση του πρασίνου των νησίδων σε αυτοκινητόδρομους για την Υποπεριφέρεια Λάρνακας / Αμμοχώστου
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
08/04/2020

ΤΔ 35/2020
ΤΔ 35/2020 - Κατασκευή και αναβάθμιση υποδομών για την υποδοχή και την ενημέρωση των επισκεπτών του Εθνικού Δασικού Πάρκου Τροόδους σύμφωνα με τα αρχιτεκτονικά σχέδια και προδιαγραφές που ετοιμάστηκαν στα πλαίσια του έργου GEOSTARS» του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V.- A. - ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2014 - 2020
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
19/05/2020

ΤΔ 36/2020
ΤΔ 36/2020 - Διαγωνισμός για την προμήθεια και συντήρηση δύο (2) επτά-θέσεων επιβατικών οχημάτων με κίνηση στους τέσσερις τροχούς στο Τμήμα Δασών
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
10/06/2020

ΤΔ 37/2020
ΤΔ 37/2020 - Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης δασικών δρόμων στο Δάσος Κολλεγίου της Δασικής Περιφέρειας Τροόδους
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
09/04/2020

ΤΔ 38/2020
ΤΔ 38/2020 - Παροχή Υπηρεσιών συντήρησης δρόμων και αντιπυρικών λωρίδων σε διάφορες περιοχές της Δασικής Περιφέρειας Λευκωσίας – Λάρνακας – Αμμοχώστου
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
10/04/2020

ΤΔ 40/2020
ΤΔ 40/2020 - Παροχή υπηρεσιών για την αποκομιδή σκυβάλων από εκδρομικούς, κατασκηνωτικούς και άλλους χώρους του Τμήματος Δασών
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
16/04/2020

ΤΔ 41/2020
ΤΔ 41/2020 - Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης δρόμων προσπέλασης και αντιπυρικών λωρίδων σε Στρατιωτικές εγκαταστάσεις και πεδία βολής της Εθνικής Φρουράς για τη Δασική Περιφέρεια Λευκωσίας/ Λάρνακας/ Αμμοχώστου
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
21/04/2020

ΤΔ 45/2020
ΤΔ 45/2020 - Διαγωνισμός για την προμήθεια και τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας στο δρόμο Κούρδαλι – Αγιου Θεοδώρου της Δασικής Περιφέρειας Τροόδους
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
30/06/2020

ΤΔ 46/2020
ΤΔ 46/2020 - Προμήθεια, μεταφορά και εναπόθεση κατάλληλου υλικού «στρώσης στέψης» για διάφορες εργασίες στον υπό κατασκευή τροχιόδρομο δίαυλο στην τοποθεσία «Καυκάλλα» της Κοινότητας Μάμμαρη
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
21/05/2020

ΤΔ 47/2020
ΤΔ 47/2020 - Παροχή Υπηρεσιών ενοικίασης ενός (1) ελαστικοφόρου εκσκαφέα - φορτωτήρα (ντικερ) για εργασία σε διάφορες περιοχές του κύκλου εργασιών του Δασικού Μηχανικού Τροόδους
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
15/05/2020

ΤΔ 48/2020
ΤΔ 48/2020 - Διαγωνισμός για την κατασκευή υδατοδεξαμενής από σκυρόδεμα στον υπό δημιουργία τροχιόδρομο δίαυλο στην τοποθεσία «Καυκάλλα» της Κοινότητας Μάμμαρη
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
07/07/2020

ΤΔ 49/2020
ΤΔ 49/2020 - Διαγωνισμός αγοράς υπηρεσιών για την παρακολούθηση ερπετών και αμφιβίων της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ στην περιοχή του δικτύου NATURA 2000 “ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΑΚΑΜΑΣ”
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
02/07/2020

ΤΔ 50/2020
ΤΔ 50/2020 - Διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών υδροσποράς στο Μεταλλείο Αμιάντου της Δασικής Περιφέρειας Τροόδους
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
01/07/2020

ΤΔ 51/2020
ΤΔ 51/2020 - Παροχή υπηρεσιών για την αποκομιδή σκυβάλων από εκδρομικούς, κατασκηνωτικούς και άλλους χώρους του Τμήματος Δασών
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
01/07/2020

ΤΔ 53/2020
ΤΔ 53/2020 - Διαγωνισμός για τηνAνέγερση θέσης παρατή|ρησης στην τοποθεσία «Άρωνας» στο Δάσος Αθαλάσσας της Δασικής Περιφέρειας Λευκωσίας - Λάρνακας - Αμμοχώστου
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
23/07/2020

ΤΔ 54/2020
ΤΔ 54/2020 - Προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά και εναπόθεση 10.000 m3 (±30%) χώματος σε διαμορφούμενες ισοϋψείς λωρίδες στο Μεταλλείο Αμίαντου
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
14/07/2020

ΤΔ 55/2020
ΤΔ 55/2020 - Διαγωνισμός για την φόρτωση, μεταφορά και εναπόθεση με ταυτοχρονο σπρωξιμο προς τα κατω 10.000 m3 (±30%) μπάζων σε διαμορφούμενες ισουψείς λωρίδες για αποκατάσταση ζημιών στο Μεταλλείο Αμιάντου
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
16/07/2020

ΤΔ 56/2020
ΤΔ 56/2020 - Διαγωνισμός για την κατασκευή και αναβάθμιση υποδομών για την υποδοχή και την ενημέρωση των επισκεπτών του Εθνικού Δασικού Πάρκου Τροόδους σύμφωνα με τα αρχιτεκτονικά σχέδια και προδιαγραφές που ετοιμάστηκαν στα πλαίσια του έργου GEOSTARS» του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V.- A. - ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2014 - 2020
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
05/08/2020

ΤΔ 58/2020
ΤΔ 58/2020 - Κατασκευή άσπρης φωσφορούχας γραμμής στο δρόμο «Ακόνη-Καριάτζιη των κοιλάδων Φλέγια και Λιβάδι » (μήκους 10000m ± 30%) της Δασικής Περιφέρειας Πάφου
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
10/09/2020

ΤΔ 59/2020
ΤΔ 59/2020 - Προμήθεια και τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας στο δρόμο Ακόνη-Πλατιά Σχοινιά στη κοιλάδα Φλέγια της Δασικής Περιφέρειας Πάφου
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
30/07/2020

ΤΔ 60/2020
ΤΔ 60/2020 - Διαγωνισμός για την εκτέλεση μέρους των εργασιών σκελετώματος για την επέκταση των γραφείων του Δασικού Σταθμού Πλατανιών
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
02/09/2020

ΤΔ 61/2020
ΤΔ 61/2020 - Διαγωνισμός για την κατασκευή περίφραξης ασφαλείας περιμετρικά του Δασικού Φυτωρίου Φασουρίου
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
11/09/2020

ΤΔ 62/2020
ΤΔ 62/2020 - Διαγωνισμός για την μηχανολογικές εργασίες για την επέκταση των γραφείων του Δασικού Σταθμού Πλατανιών
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
02/09/2020

ΤΔ 63/2020
ΤΔ 63/2020 - Προμήθεια 450 m3 ±30% έτοιμου σκυροδέματος κατηγορίας C25 για διάφορες εργασίες στους δρόμους Μαχαιρά - Κιόνια και Μονής Μαχαιρά - Τουρκοπουλιέρης
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
03/09/2020

ΤΔ 64/2020
ΤΔ 64/2020 - Ζήτηση προσφοράς από την εταιρεία Telectronics Innovative Technologies για την αγορά 170 κινητών ραδιοτηλεφώνων τύπου JVCKENWOOD NX3720E με τη χρήση της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση διαγωνισμού με βάση το άρθρο 29 (2) (β) του περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμου του 2016 {Ν. 73(Ι)/2016} και 27 (1) (α) των Κανονισμών ΚΔΠ 201/2007
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ
03/09/2020

ΤΔ 65/2020
ΤΔ 65/2020 - Διαγωνισμός για την εκτέλση των ηλεκτρολογικών εργασιών σκελετώματος για την επέκταση των γραφείων του Δασικού Σταθμού Πλατανιών
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
02/09/2020

ΤΔ 66/2020
ΤΔ 66/2020 - Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιχνιδότοπου και επιφανειών απορρόφησης κρούσεων στην παιδική χαρά του Εθνικού Δασικού Πάρκου Παιδαγωγικής Ακαδημίας του Τμήματος Δασών
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
07/10/2020

ΤΔ 67/2020
ΤΔ 67/2020 - Aνέγερση θέσης παρατή|ρησης στην τοποθεσία «Άρωνας» στο Δάσος Αθαλάσσας της Δασικής Περιφέρειας Λευκωσίας-Λάρνακας-Αμμοχώστου
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
01/09/2020

ΤΔ 68/2020
ΤΔ 68/2020 - Διαγωνισμός για τη θεμελίωση τμήματος του υπό κατασκευή τροχιόδρομου στα όρια της κοινότητας Κοκκινοτριμιθιάς και περιλαμβάνει την προμήθεια, επίστρωση, ράντισμα και συμπίεση 7.500 tons (±30%) διαβασικού θραυστού διαβαθμισμένου μείγματος σκύρων και άμμου (crusher-run) Α΄ ποιότητας
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
09/09/2020

ΤΔ 69/2020
ΤΔ 69/2020 - Διαγωνισμός για την κατασκευή μέρους της περίφραξης ασφαλείας σε τμήμα περιμετρικά του τροχιόδρομου διαύλου στην τοποθεσία «Καυκάλλα» της κοινότητας Μάμμαρη
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
15/09/2020

ΤΔ 70/2020
ΤΔ 70/2020 - Διαγωνισμός για την προμήθεια πλαστικών γλαστρών στο Τμήμα Δασών
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
29/09/2020

ΤΔ 71/2020
ΤΔ 71/2020 - Κατασκευή μιας (1) υδατοδεξαμενής από σκυρόδεμα στην τοποθεσία «Φοντάνα Αμορόζα» του Εθνικού Δασικού Πάρκου Ακάμα
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
23/09/2020

ΤΔ 72/2020
ΤΔ 72/2020 - Διαγωνισμός για την κατασκευή και αναβάθμιση υποδομών για την υποδοχή, ενημέρωση και κατεύθυνσης στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους στα πλαίσια του έργου GEOSTARS του προγράμματος INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ
07/09/2020

ΤΔ 74/2020
ΤΔ 74/2020 - Διαγωνισμός για την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ανεφοδιασμού πυροσβεστικών αεροσκαφών στην αεροπορική βάση Ακρωτηρίου
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
08/10/2020

ΤΔ 75/2020
ΤΔ 75/2020 - Ανακαίνιση αποθήκης μηχανημάτων στο Δασικό Γραφείο Λεμεσού
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
21/10/2020

ΤΔ 76/2020
ΤΔ 76/2020 - Διαγωνισμός εκτέλεσης των ηλεκτρολογικών εργασιών σκελετώματος για την επέκταση των γραφείων του Δασικού Σταθμού Πλατανιών
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
16/10/2020

ΤΔ 77/2020
ΤΔ 77/2020 - Διαγωνισμός για την κατασκευή χώρου στάθμευσης με ασφαλτικό σκυρόδεμα στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Πολεμιδιών της Δασικής Περιφέρειας Τροόδους
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
21/10/2020

ΤΔ 78/2020
ΤΔ 78/2020 - Διαγωνισμός για την κατασκευή περίφραξης ασφαλείας περιμετρικά του Δασικού Φυτωρίου Φασουρίου
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
06/10/2020

ΤΔ 80/2020
ΤΔ 80/2020 - Διαγωνισμός για την εκτέλεση των μηχανολογικών εργασιών σκελετώματος για την επέκταση των γραφείων του Δασικού Σταθμού Πλατανιών
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
16/10/2020

ΤΔ 81/2020
ΤΔ 81/2020 - Διαγωνισμός για τις εργασίες σκελετώματος για την επέκταση των γραφείων του Δασικού Σταθμού Πλατανιών
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
08/10/2020

ΤΔ 82/2020
ΤΔ 82/2020 - Διαγωνισμός για την ανέγερση αναψυκτηρίου και χώρων υγιεινής στο Εθνικό Δασικό Πάρκο «Παιδαγωγικής Ακαδημίας»
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
19/11/2020

ΤΔ 90/2020
ΤΔ 90/2020 - Διαγωνισμός για την αγορά του λογισμικού και του εξοπλισμού για τον προγραμματισμό των ραδιοτηλεφώνων του τηλεπικοινωνιακού δικτύου TETRA (Με τη χρήση της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση διαγωνισμού)
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ
23/10/2020Αρχείο


Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών

Φόρμα Υποβολής Παραπόνων