Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Δασών

Διαγωνισμοί που η εκτιμημένη αξία τους δεν υπερβαίνει τα ανώτερα όρια του Νόμου
Αρ. ΔιαγωνισμούΤίτλος ΔιαγωνισμούΔιαδικασίαΚριτήριο AνάθεσηςΗμ. Ανάθεσης
ΤΔ 3/2019
ΤΔ 3/2019 - Προμήθεια διαφόρων ειδών ανταλλακτικών του συστήματος κύλισης πέντε προωθητών γης του Τμήματος Δασών
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
22/03/2019

ΤΔ 4/2019
ΤΔ 4/2019 -Ενοικίαση τριάντα έξι (34) ±2 διπλοκάμπινων οχημάτων με κίνηση και στους 4 τροχούς και δύο (2) μικρών οχημάτων van τύπου «Ζ» στο Τμήμα Δασών
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
30/01/2019

ΤΔ 5/2019
ΤΔ 5/2019 - Παροχή υπηρεσιών για την αποκομιδή σκυβάλων από εκδρομικούς, κατασκηνωτικούς και άλλους χώρους του Τμήματος Δασών
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
20/02/2019

ΤΔ 8/2019
ΤΔ 8/2019 - Παροχή Υπηρεσιών για το κόψιμο και απομάκρυνση ζιζανίων και άλλων άχρηστων υλικών, από τις κεντρικές νησίδες αυτοκινητόδρομων για την Υποπεριφέρεια Λεμεσού
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
13/03/2019

ΤΔ 9/2019
ΤΔ 9/2019 - Παροχή υπηρεσιών ενοικίασης διαφόρων μηχανημάτων για εργασίες σε περιοχές στη Δασική Περιφέρεια Τροόδους
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
08/03/2019

TΔ 11/2019
ΤΔ 11/2019 - Παροχή Υπηρεσιών συντήρησης Αντιπυρικών Λωρίδων σε διάφορες περιοχές της Δασικής Περιφέρειας Πάφου
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
21/03/2019

ΤΔ 12/2019
ΤΔ 12/2019 - Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης δρόμων στη Δασική Περιφέρεια Τροόδους
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
27/03/2019

ΤΔ 13/2019
ΤΔ 13/2019 - Παροχή υπηρεσιών ενοικίασης διαφόρων οχημάτων / μηχανημάτων για εργασίες σε διάφορες περιοχές στη Δασική Περιφέρεια Λευκωσίας – Λάρνακας – Αμμοχώστου,
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
17/04/2019

ΤΔ 14/2019
ΤΔ 14/2019 - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
03/05/2019

ΤΔ 15/2019
ΤΔ 15/2019 - Παροχή υπηρεσιών για την ενοικίαση δυο (2) γεωργικών ελκυστήρων 60 hp και άνω για εργασία σε διάφορες περιοχές της Δασικής Περιφέρειας Λευκωσίας – Λάρνακας – Αμμοχώστου
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
24/04/2019

ΤΔ 16/2019
ΤΔ 16/2019 - Παροχή Υπηρεσιών συντήρησης Αντιπυρικών Λωρίδων σε διάφορες περιοχές της Δασικής Περιφέρειας Τροόδους
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
27/03/2019

ΤΔ 17/2019
ΤΔ 17/2019 - Διαγωνισμός υπηρεσιών ενοικίασης τριών (3) προωθητών γης για τη συντήρηση δρόμων και άλλες εργασίες σε τρείς (3) περιοχές, και τη συντήρηση δρόμων σε πέντε (5) περιοχές της Δασικής Περιφέρειας Πάφου
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
24/04/2019

ΤΔ 18/2019
ΤΔ 18/2019 - Παροχή Υπηρεσιών για την προμήθεια και μεταφορά νερού με τέσσερα (4) βυτιοφόρα οχήματα για την άρδευση φυτών σε τρείς περιοχές της Δασικής Περιφέρειας Τροόδους
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
08/05/2019

ΤΔ 19/2019
ΤΔ 19/2019 - Παροχή Υπηρεσιών ενοικίασης ενός (1) βυτιοφόρου οχήματος για την άρδευση φυτών σε διάφορες περιοχές της Δασικής Περιφέρειας Πάφου
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
26/03/2019

ΤΔ 20/2019
ΤΔ 20/2019 - Διαγωνισμός για την προμήθεια 800 (±10%) ζευγών αρβύλων δασοπυρόσβεσης για κάλυψη αναγκών του Τμήματος Δασών
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
02/05/2019

ΤΔ 24/2019
ΤΔ 24/2019 - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
13/03/2019

ΤΔ 26/2019
ΤΔ 26/2019 - Προμήθεια 2.000 ±30% προκατασκευασμένων δασικών οροσήμων από σκυρόδεμα στο Τμήμα Δασών
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
16/04/2019

ΤΔ 27/2019
ΤΔ 27/2019 - Παροχή υπηρεσιών ενοικίασης τεσσάρων (4) βυτιοφόρων οχημάτων για πότισμα φυτών σε διάφορες περιοχές της Δασικής Περιφέρειας Τροόδους
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
08/05/2019

ΤΔ 29/2019
ΤΔ 29/2019 - Παροχή υπηρεσιών για την απομάκρυνση κλαδευμάτων και άλλων φυτικών οργανικών υλικών από διάφορες περιοχές της Λευκωσίας
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
27/03/2019

ΤΔ 30/2019
ΤΔ 30/2019 - Διαγωνισμός Υπηρεσιών για τη συντήρηση δρόμων και αντιπυρικών λωρίδων σε διάφορες περιοχές της Δασικής Περιφέρειας Λευκωσίας – Λάρνακας – Αμμοχώστου
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
06/05/2019

ΤΔ 31/2019
ΤΔ 31/2019 - Προμήθεια διαφόρων ειδών Πυροσβεστικού εξοπλισμού στο Τμήμα Δασών
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
12/04/2019

ΤΔ 33/2019
ΤΔ 33/2019 - Παροχή Υπηρεσιών , για το κόψιμο ζιζανίων από διάφορες περιοχές της Δασικής Περιφέρειας Λευκωσίας / Λάρνακας / Αμμοχώστου
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
24/04/2019

ΤΔ 35/2019
ΤΔ 35/2019 - Παροχή Υπηρεσιών για τη συντήρηση του πρασίνου των νησίδων σε αυτοκινητόδρομους για την Υποπεριφέρεια Λάρνακας/ Αμμοχώστου
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
23/04/2019

ΤΔ 36/2019
ΤΔ 36/2019 - Παροχή Υπηρεσιών για τη συντήρηση του πρασίνου των νησίδων σε αυτοκινητόδρομους για την Υποπεριφέρεια Λάρνακας/ Αμμοχώστου
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
24/04/2019

ΤΔ 38/2019
ΤΔ 38/2019 - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΩΝ ΛΩΡΙΔΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ/ΛΑΡΝΑΚΑΣ/ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
07/05/2019

ΤΔ 40/2019
ΤΔ 40/2019 - Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς νερού και πότισμα φυτών σε διάφορες περιοχές της Δασικής Υποπεριφέρειας Λάρνακας/Αμμοχώστου
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
16/05/2019

ΤΔ 41/2019
ΤΔ 41/2019 - Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς νερού και πότισμα φυτών σε διάφορες περιοχές της Δασικής Περιφέρειας Λευκωσίας
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
16/05/2019

ΠΔΜ 1/2019
ΠΔΜ 1/2019 - Διαγωνισμός με Συνοπτικές Διαδικασίες για την ενοικίαση ενός (1) εκσκαφέα/φορτωτήρα με λάστιχα (ντίκερ) με κίνηση και στους τέσσερις τροχούς και υδραυλική σφύρα για διάφορες εργασίες στη Δασική Περιφέρεια Πάφου
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
25/01/2019Αρχείο


Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών

Φόρμα Υποβολής Παραπόνων