Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Δασών

Στρατηγικός Σχεδιασμός

Στα πλαίσια της προώθησης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στον τομέα των δημόσιων οικονομικών, έχει αποφασιστεί από την Κυβέρνηση ο εκσυγχρονισμός της Διαχείρισης των Δημόσιων Οικονομικών. Στη διαδικασία αυτή περιλαμβάνονται η ετοιμασία στρατηγικών σχεδίων, πλάνων δράσης και προϋπολογισμού για επίτευξη των στρατηγικών στόχων που θα τεθούν.

Στο Στρατηγικό Σχεδιασμό του Τμήματος Δασών που έχει ετοιμαστεί και καλύπτει την τριετία 2017–2019, έχουν καθοριστεί 4 Στρατηγικοί στόχοι και 15 Δραστηριότητες που προγραμματίζονται να υλοποιηθούν για επίτευξη των στόχων αυτών.

Ως στρατηγικοί στόχοι, έχουν καθοριστεί οι ακόλουθοι:

  1. Η αποτελεσματική προστασία των δασών από τις πυρκαγιές και άλλους παράγοντες
  2. Η αποτελεσματική προστασία της βιοποικιλότητας και των άλλων λειτουργιών των δασικών οικοσυστημάτων
  3. Η ενίσχυση της δασικής αναψυχής και των άλλων κοινωνικοοικονομικών δραστηριοτήτων
  4. Η βελτίωση του πλαισίου πολιτικής, της παραγωγικότητας και της εκπαίδευσης

Οι δραστηριότητες και ενέργειες που αναμένεται να υλοποιηθούν εντός του 2017 για επίτευξη των Στρατηγικών Στόχων του Τμήματος παρουσιάζονται στον Πίνακα πιο κάτω.Σχετικά Αρχεία:

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΔ.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 341,28Kb)
ΣΤΟΧΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 2017.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 395,72Kb)

Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών

Φόρμα Υποβολής Παραπόνων