Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Δασών

Διαδικτυακός Τόπος Τμήματος Δασών
 Ανακοινώσεις

- 25/06/2020   Δωρεά του Δικτύου SupportCY στο Τμήμα Δασών
  - 03/06/2020   Κλειστοί δασικοί δρόμοι για λογους πρόληψης δασικών πυρκαγιών
  - 27/05/2020   ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΥΣΟΞΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΣΤΟΝ ΚΟΡΝΟ
  - 22/05/2020   Αναψυχικές διευκολύνσεις Τμήματος Δασών
  - 05/05/2020   Αποτελέσματα αξιολόγησης των υποψηφίων για συμμετοχή στο πρόγραμμα εκπαίδευσης με τίτλο «Επαγγελματική κατάρτιση στη δασοπυρόσβεση»
  - 19/03/2020   Μέτρα που αφορούν τη λειτουργία του Τμήματος Δασών για αντιμετώπιση της εξάπλωσης του κορωνοϊού
  - 15/01/2019   Σχέδιο Δράσης για το ΕΔΠ Παιδαγωγικής Ακαδημίας
 
Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών

Φόρμα Υποβολής Παραπόνων