Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Δασών

Έντυπα Αιτήσεων

Αριθμός Εντύπου
Θέμα
Τ.Δ. 103
Αίτηση για πρόσληψη στο σώμα δασοπυροσβεστών/ πυροφυλάκων
Τ.Δ. 201Ν
Αίτηση για παραχώρηση άδειας υλοτομίας, εκρίζωσης, αποκοπής κορυφής, κλαδέματος, διάνοιξης αυλακιού που επηρεάζει δασικά δέντρα ή/και θάμνους έξω από τα κρατικά δάση με βάση το άρθρο 23 του περί δασών νόμου του 2012
Τ.Δ. 204
Αίτηση για άδεια εγκατάστασης πριονιστηρίου η άλλης βιομηχανίας εκμετάλλευσης στρογγύλης ξυλείας
Τ.Δ. 210
Αίτηση για δωρεάν παραχώρηση δασικών δενδρυλλίων για δάσωση ιδιωτικών η κοινοτικών κτημάτων
Τ.Δ. 221
Αίτηση για άδεια χρήσης φωτογραφιών
Τ.Δ. 225
Αίτηση για άδεια εμπορίας ξυλείας και προϊόντων ξυλείας
Τ.Δ. 227
Αίτηση για άδεια εμπορίας καυσόξυλων
Τ.Δ. 233
Αίτηση για ανανέωση άδειας εμπορίας ξυλείας και προϊόντων ξυλείας
Τ.Δ. 234
Αίτηση για ανανέωση άδειας εμπορίας καυσόξυλωνΣχετικά Αρχεία:

ΤΔ 103_ΑΙΤΗΣΗ ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 242,82Kb)
ΤΔ 201Ν_ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 360,23Kb)
ΤΔ 204_ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΠΡΙΟΝΙΣΤΗΡΙΟΥ.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 373,02Kb)
ΤΔ 210_ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 165,28Kb)
ΤΔ 221_ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 152,1Kb)
ΤΔ 225_ΑΙΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 178,48Kb)
ΤΔ 227_ΑΙΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΥΣΟΞΥΛΩΝ.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 179,78Kb)
ΤΔ 233_ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΞΥΛΕΙΑΣ.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 177,39Kb)
ΤΔ 234_ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΜΠ_ΚΑΥΣΟΞΥΛΩΝ.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 179,16Kb)

Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών

Φόρμα Υποβολής Παραπόνων