Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Δασών

Οδηγός Διαχείρισης Κινδύνων στις Δασικές Εργασίες

Το Τμήμα Δασών έχει ετοιμάσει τον Οδηγό Διαχείρισης Κινδύνων στις Δασικές Εργασίες, ο οποίος περιλαμβάνεται στο πιο κάτω σχετικό αρχείο.
Σχετικά Αρχεία:

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 2401,78Kb)

Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών

Φόρμα Υποβολής Παραπόνων